Postup ako poslať peniaze na účet

V súčasnej dobe už málokto odkladá výplatu či ušetrené peniaze doma. Väčšina ľudí má zriadený bankový účet, z ktorého vykonáva aj rôzne transakcie. Vďaka internetového bankovníctvu či mobilným aplikáciám už v podstate možno zaplatiť prevodom z bankového účtu čokoľvek.

Bankové prevody sú už v súčasnej dobe pomerne rýchle. V rámci rovnakej banky možno vykonať prevod peňazí v podstate hneď, z banky do banky prevod trvá približne jeden deň v závislosti od toho, či je pracovný deň, alebo víkend.

Ako teda poslať peniaze z jedného bankového účtu na druhý? To prezradí článok.

Ako poslať peniaze na účet

Pri zasielaní peňazí na účet sa zvyčajne uprednostňuje bankový prevod. K tomu treba poznať bankové údaje, najmä číslo účtu, prijímateľa peňazí. Treba dávať pozor, aby boli údaje správne a presne zadané, aby sa peniaze dostali k príjemcovi. Treba počítať tiež s tým, že bankový prevod môže niekoľko dní trvať.

K tomu, aby bolo možné poslať peniaze na účet bankovým prevodom, treba poznať IBAN a BIC/SWIFT príjemcu.

 • IBAN je medzinárodné bankové číslo účtu príjemcu
 • BIC/SWIFT kód je jedinečné identifikačné číslo pridelené banke

Keď už človek pozná základné údaje o prijímateľovi, naskytá sa otázka „ako poslať peniaze na účet?“.

V súčasnosti už existuje viacero možností, ako urobiť prevod peňazí. Peniaze možno poslať na bankový účet napríklad prostredníctvom:

 • internetbankingu – vo väčšine bánk ide o rýchly a pohodlný prístup k peniazom; možno zadávať domáce aj zahraničné platby, sledovať zostatok na bankovom účte, prezerať si svoje transakcie alebo zadávať trvalé príkazy či inkasá
 • mobilnej aplikácie – viaceré banky v súčasnosti už ponúkajú klientom mobilné aplikácie
 • osobne na pobočke banky – k transakcii treba vyplniť formulár v pobočke banky a možno tak poslať platbu v rámci Slovenska a do krajín SEPA
 • telefonicky – v niektorých bankách možno vykonať prevod peňazí aj telefonátom na k tomuto účelu zriadenú infolinku

Prevod peňazí na bankový účet môže nejaký čas trvať. Prevod do inej banky, ako má odosielateľ, zvyčajne trvá jeden deň. Závisí však aj od toho, kedy je platba poslaná. Počas týždňa sa transakcie vykonávajú rýchlejšie, platba poslaná cez víkend musí počkať na začiatok pracovného týždňa.

Podobne funguje prevod peňazí aj na transparentný účet.

V súčasnosti sú už v niektorých bankách dostupné aj SEPA okamžité platby. Ide o rýchly prevod peňazí medzi bankovými účtami v rôznych bankách. Pri okamžitom prevode sú peniaze pripísané na účet príjemcu do niekoľkých sekúnd. Poplatky za takéto prevody sa rôznia, niekde sú bezplatné, inde ich banky ponúkajú ako súčasť svojich balíčkov.

Ako vykonať prevod peňazí a aké sú poplatky

Poplatky za prevod peňazí na bankový účet sa rôznia od banky k banke. Výšku poplatkov si totiž stanovujú banky. Vo väčšine prípadov elektronické posielanie peňazí či zadávanie trvalých príkazov je bezplatné. Poplatky si banky väčšinou účtujú pri osobnej návšteve pobočky. Podobne to funguje aj pri povolenom prečerpaní.

K prevodu peňazí z jedného na druhý bankový účet treba poznať niekoľko údajov. Do príkazu na úhradu treba uviesť:

 • z akého účtu peniaze odchádzajú – IBAN, resp. číslo účtu a kód banky platiteľa
 • komu peniaze prídu – IBAN (číslo účtu) a kód banky príjemcu
 • sumu na úhradu
 • mena
 • nepovinnými údajmi sú variabilný symbol, špecifický symbol a konštantný symbol
 • dátum splatnosti
 • pri osobnej transakcii v pobočke banky aj podpis platiteľa

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu, v ktorom sú všetky údaje potrebné pre banku, odosielateľa aj prijímateľa platby.

Prevod na IBAN

Pri prevode peňazí z jedného bankového účtu na druhý sa v súčasnosti už používa medzinárodné číslo bankového účtu, známe ako IBAN. Hoci sa IBAN na Slovensku používa už od roku 2004, tento tvar je pri platbách povinný od roku 2016. Každá krajina Európskej únie má svoj špecifický formát IBAN.

Slovenský IBAN sa skladá z 24 znakov rozdelených do skupín po 4 znaky, ktoré sú oddelené medzerou. IBAN vyzerá takto:

 • prvé dva znaky sú kód krajiny (SK)
 • ďalšie dve sú kontrolné číslice
 • nasleduje kód banky
 • predčíslie účtu
 • základné číslo účtu

Z čísla účtu možno jednoducho vykonať prevod na IBAN prostredníctvom IBAN kalkulačky na internete, napríklad na webe Národnej banky Slovenska. IBAN kalkulačky však majú aj samotné banky, napríklad IBAN kalkulačka SLSP. Z čísla účtu tak možno jednoducho vykonať prevod na IBAN aj priamo v príkaze na úhradu.

Na čo slúži internet banking

Internet banking je forma online bankovníctva, prostredníctvom ktorého banka poskytuje klientov rôzne finančné služby. Umožňuje klientom prístup k finančným službám banky, ako prevody peňazí, trvalé či hromadné príkazy, inkaso ale napríklad aj vykonávať zahraničné prevody s premenou peňazí na inú menu.

Cez internet môžu klienti na diaľku pristupovať k svojim účtom na ľubovoľnom mieste, pokiaľ majú k dispozícii internetové pripojenie.

Aby mohli klienti využívať internet banking, musia sa najprv zaregistrovať vo svojej banke. Po registrácii dostanú bezpečné prihlasovacie ID a heslo, ktoré používajú na prihlásenie sa do svojho účtu. To umožňuje zákazníkom prezerať si údaje o svojom účte, napríklad zostatok na účte a históriu transakcií, ako aj vykonávať platby a prevody.

Jednou z hlavných výhod internetového bankovníctva je pohodlie a rýchlosť, ktoré poskytuje. Zákazníci si môžu rýchlo a jednoducho prezerať údaje o svojom účte, vykonávať platby a celý rad ďalších finančných transakcií bez toho, aby museli navštíviť pobočku banky.

To je užitočné najmä pre zákazníkov, ktorí nemajú dostatok času alebo nebývajú v blízkosti banky.

Ďalšou výhodou internetbankingu je, že ho možno používať kedykoľvek počas dňa alebo v noci. Pokiaľ má zákazník pripojenie na internet, má prístup k svojmu účtu, čo znamená, že si môže kedykoľvek skontrolovať zostatok na účte, uskutočniť platby alebo previesť peniaze.

VUB internet banking (VUB ib)

Internet banking ponúka napríklad aj VUB banka. Vo VUB internet bankingu si môžu klienti nastaviť vlastné limity, upravovať svoje údaje alebo nastaviť SMS autorizáciu.

Ako sľubuje banka, vo VUB ib možno nastaviť napríklad denný limit pre transakcie, ale tiež vybaviť pôžičku či sporenie alebo nastaviť upozornenia a skontrolovať výpisy z bankového účtu.

Prostredníctvom VUB bankingu môže klient vybaviť úver, vybrať kreditnú kartu alebo požiadať banku o povolené prečerpanie.

Rovnako sporenie a investovanie možno vyriešiť z pohodlia domova prostredníctvom VUB internet bankingu. Stačí len vyplniť investičný dotazník a banka potom klientovi ponúkne ideálnu možnosť pre neho.

ČSOB internetbanking

Spravovať financie prostredníctvom internetového bankovníctva ponúka aj ČSOB banka.

ČSOB internetbanking možno využiť napríklad na:

 • online nákup produktov banky
 • možno si v ňom prezerať históriu svojich platieb
 • zadávať trvalé príkazy
 • nastaviť SMS notifikácie o pohyboch na bankovom účte

K získaniu ČSOB internetbankingu si treba založiť bežný účet v ČSOB banke. Banka pritom pri ochrane finančných prostriedkov svojich klientov používa tie najmodernejšie technológie.

Prístup do elektronického bankovníctva chráni PIN kód, ktorý treba nastaviť tak, aby nebol jednoduchý ani ľahko uhádnuteľný. ČSOB radí vyhnúť sa dátumom narodenia, častiam telefónneho čísla či po sebe idúcim čísliciam.

ČSOB tiež radí chrániť si token, ktorý je potrebný pre prístup do elektronického bankovníctva. Pozor si treba dávať aj na mobilný telefón, ak má klient internet banking v mobilnom telefóne.

Moja Tatrabanka

Pohodlný prístup k financiám 24 hodín 7 dní v týždni ponúka svojim klientom aj Tatra banka prostredníctvom Moja Tatrabanka.

Internet banking Tatra banky ponúka jednoduché spracovanie osobných financií, možno v manažovať svoje kreditné a debetné karty či vykonávať domáce i zahraničné platby.

Klienti sa už nemusia rozhodovať, aký typ formulára na platbu si vyberú. Tatra banka totiž pripravila novú verziu platobného príkazu. Ide o jeden spoločný formulár pre všetky typy platieb – domáce/SEPA aj zahraničné.

Stačí zadať len IBAN príjemcu a formulár sa prispôsobí a zobrazí polia potrebné pre zadanie platby. V rámci Moja Tatrabanka možno zadávať okamžité platby s denným limitom do výšky 3 000 eur.

Rovnako možno poslať platby do zahraničia v cudzej mene. Premena peňazí na zvolenú menu sa vykonáva podľa aktuálneho kurzového lístka.

Cez internet banking možno vykonávať rôzne aktívne operácie. Popri štandardných platbách a výpisoch môžu klienti spravovať trvalé príkazy, investovať do fondov alebo spravovať svoje doplnkové dôchodkové sporenie. Tatra banka tiež ponúka možno v internet bankingu pridať do záložky aj prípadne účty v iných bankách.