Čo ovplyvňuje cenu poistky

Cenu poistky ovplyvňuje viacero faktorov, každá poisťovňa stanovuje výšku poistného PZP podľa svojich kritérií, niektoré poisťovne zohľadňujú len základné parametre (ako vek držiteľa vozidla, objem alebo výkon motora), iné podstatne viac parametrov:

  • spôsob použitia vozidla (bežné, taxi, autoškola, autopožičovňa…)
  • právna forma, vek držiteľa
  • objem motora
  • výkon motora
  • okres evidencie vozidla
  • škodovosť klienta
  • najvyššia prípustná celková hmotnosť
  • palivo
  • zľava za iné zmluvy v poisťovni
  • frekvencia platenia poistného