Poistka na auto

Povinné poistenie, ktoré musí uzavrieť každý držiteľ motorového vozidla je povinné zmluvné poistenie (PZP), čítajte viac informácií o PZP.

PZP kryje škody, ktoré spôsobíte svojim vozidlom inému na živote, zdraví alebo na majetku.

Pokiaľ rozmýšlate nad poistením, ktoré v prípade škodovej udalosti poskytne ochranu a finančnú náhradu vám, na výber máte nasledovné druhy poistenia:

Havarijné poistenie motorového vozidla – je dobrovoľné poistenie, ktoré chráni vozidlo pred škodami spôsobenými nesprávnym konaním poistneného, živelnými udalosťami, vandalizmom, krádežou, či stretom so zverou. Porovnať ceny havarijného poistenia online.

GAP, poistenie finančnej straty – poistenie, ktoré kryje rozdiel medzi všeobecnou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a jeho obstarávacou cenou, ktorý v prípade krádeže alebo totálnej škody nie je hradený z havarijného poistenia. Podmienkou uzavretia GAP je existencia havarijného poistenia daného vozidla.

Poistenie sedadiel – úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom – poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené osobám prepravovaným poisteným motorovým vozidlom.

Poistenie čelného skla (všetkých skiel) – najčastejšiu škodovú udalosť (rozbitie skla) si môžete poistiť samostanou poistnou zmluvou alebo prostredníctvom pripoistenia v PZP alebo v havarijnom poistení.