Poistka na auto – porovnanie, kalkulačka PZP 2024

poistka-na-auto

Poistenie auta je v dnešnej dobe už nevyhnutnou súčasťou nehmotnej výbavy auta. PZP, povinné zmluvné poistenie auta, je zo zákona povinné, zatiaľ čo havarijné poistenie je dobrovoľné. Avšak je dobré mať oba. Nejeden majiteľ si ušetrí mnoho starostí s havarijným poistením. Čo presne je PZP? Na čo slúži? Čo pokrýva? Kde sa dá nájsť najvýhodnejšie poistenie vozidla?

Cez našu online kalkulačku PZP si môžete porovnať najvýhodnejšie ponuky za najnižšie možné ceny. V priebehu pár minút sa dozviete najlepšie ponuky PZP a vďaka našej kalkulačke ušetríte desiatky percent ročne.

Vybaviť si najlacnejšie PZP >

PZP je zmluvné poistenie, pri ktorom spravidla predpis ukladá povinnosť uzavretia zmluvy. Ide o poistenie, ktoré je zo zákona povinné pre každého motoristu čiže pre každého, kto vlastní motorové vozidlo.

Nájsť najlacnejšie PZP nie je problém, avšak treba brať ohľad aj na ponúkaný rozsah poistenia a najmä výšku krytia, teda limity. Najmä pre starších vodičov je potrebné si pozrieť svoje vodičské preukazy, a prípadne požiadať o výmenu vodičského preukazu.

Na čo slúži povinné zmluvné poistenie auta

Cieľom je predovšetkým zabezpečenie prostriedkov na zaplatenie škôd. Tieto prostriedky však nepokrývajú škody poistenej osoby, ale práve naopak. Z povinného poistenia sa hradia škody spôsobené na iných autách a nie na vlastnom majetku.

PZP vozidla sa riadi zákonom o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001 Z. z. Ten bol od svojho schválenia už niekoľkokrát novelizovaný. To teda znamená, že PZP je zákonná poistka na auto. Cena takéhoto poistenia sa líši podľa poisťovní a rôznych faktorov.

Povinnou súčasťou výbavy vozidla, ktorá je daná § 16 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 464/2009 Z. z., je autolekárnička. Pri jej absencii hrozí vodičovi pokuta.

Na poistenie vlastného vozidla slúži havarijné poistenie. Je takisto dôležité ako napríklad poistenie do zahraničia v prípade, ak cestujeme, či už krátkodobo, alebo dlhodobo.

Ako funguje PZP – poistenie vozidla

Poistenec uzatvára zmluvu s poisťovňou podľa vlastného uváženia a výberu, ktorej následne platí poistné. Poistné sa väčšinou platí štvrťročne, polročne alebo ročne; ide o frekventované platby. Poistenie vozidla je v podstate poistenie majetku, ktoré je povinné. Netreba zabúdať, že poistenie je povinné aj pri elektromobile.

Keď poistenec teda ten, kto spáchal škodu inému – poškodenému, poškodený vznesie nárok na náhradu škody voči poistenému. Poistený následne oznámi poisťovni poistnú udalosť. Tá ju následne zlikviduje a vyplatí poistné plnenie poškodenému.

Kto je všetko je povinný uzavrieť PZP

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu o povinnom poistení tuzemského motorového vozidla má

 • držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla
 • vlastník motorového vozidla
 • prevádzkovateľ vozidla
 • nájomca v prípade, že ide o finančný leasing

Ak však ide o cudzozemské motorové vozidlo je majiteľ/držiteľ vozidla povinný uzavrieť poistnú zmluvu pri vstupe na územie Slovenskej republiky – hraničné poistenie.

Ak chce niektor zmeniť povinné zmluvné poistenie, musí podať výpoveď PZP. Túto výpoveď PZP musí podať minimálne 6 týždňov pre ukončením povinného zmluvného poistenia. Nevýhodou je, že výpoveď PZP nie je možné vybaviť online.

Havarijné poistenie – poistenie vozidla

Pri havarijnom poistení sa poistenie vzťahuje na auto poistenca. Ide o dobrovoľné poistenie, ktoré chráni vozidlo pred škodami spôsobenými nesprávnym konaním poisteného, živelnými udalosťami, vandalizmom, krádežou alebo stretom so zverou. Havarijné poistenie poskytuje okrem nich aj Komunálna poisťovňa.

Komerčné poisťovne poskytujú poistenie vozidla na základe osobitnej licencie. Na Slovenskom trhu sú to napríklad tieto:

Allianz

Allianz je poisťovňa, ktorá má na trhu silný podiel a ide o známeho hráča. Tu je možnosť poistiť si osobné vozidlo či dodávku, motocykel, trojkolku a štvorkolku, prívesný vozík, obytný automobil a traktor s evidenčným číslom.

Allianz poistenie sa prispôsobujú trendom a v ponuke je možné nájsť aj poistenie elektromobilov. Vo všeobecnosti sú ponúkané tieto 4 balíky poistenia auta:

 • Comfort – Tento balík ponúka základné krytie, ktoré zahŕňa PZP, právnu pomoc, asistenčné služby a úrazové poistenie.
 • Plus – V tomto balíku je už krytie rozšírené. V ponuke je krytie z balíku Comfort a navyše sú poistenia živel, požiar, poškodenie zvieraťom a rozšírené právne a asistenčné služby.
 • Extra – Tento balík je už komplexný a poskytuje krytie ako v balíku Plus, pričom navyše sú poistenia na odcudzenie, vandalizmus a rozbitie skla.
 • Max – Balík Max poskytuje najširišie krytie, ktoré rozširuje Extrabalík o haváriu a finančnú stratu.

ČSOB

Okrem poisťovní poskytujú v bankopoisťovníctve tieto služby aj banky. ČSOB ponúka možnosti poistenia PZP, havarijného poistenia a pripoistenia k PZP.

Ak má niekto nejaký finančný produkt v ČSOB, získa zľavu 5 % na PZP poistenie. Toto poistenie je možné si celé vybaviť online za pár minút. Ďalšia zľava vo výške 7 % je uplatnená vtedy, ak má vozdilo určité bezpečnostné štandardy ako napríklad parkovacie senzory či kamera.

Havariijné poistenie je ponúkané v dvoch variantoch a to ako plné havarijné poistenie a čiastočné havarijné poistenie. K tomu je možnosť bybrať si voliteľné pripoistenia k havarijnému poisteniu.

Ak si niekto vybaví PZP v ČSOB, môže si taktiež vybrať pripoistenia k PZP. ČSOB ponúka poistenie stretu so zverou, živelná udalosť, pripoistenie skiel a pripoistenie krádeže vozidla.

Generali

Poisťovňa Generali je tiež jednou z najznámejších poisťovní. Tu je možnosť poistenia auta vo forme povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia.

PZP online od Generali je ponúkané v troch balíkoch – M, L, XL. Balíky sa líšia rozsahom poistenia a taktiež limitov pri konkrétnom poistení.

 • Balík M – Tu je krytie škody na zdraví v limite do 5,24 milióna eur a materiálna škoda v limite do 1,05 milióna eur. K týmto poisteniam sú taktiež asistenčné služby KLASIK.
 • Balík L – V tomto balíku sú limity na škody na zdraví a materiálne škody zvýšené na 6 miliónov eur a k asistenčným službám je taktiež poistenei na úraz dopravovaných osôb, živel a hlodavec a výtlk.
 • Balík XL – Tento balík je najkomplexnejší, nakoľko limity sú zvýšené na 10 miliónov eur a k rovnakému rozsahu ako pri Balíku L sú navyše asistenčné služby PREMIUM a taktiež poistenie stretu so zverou a poistenie pneumatík.

Okrem PZP poistenia je možné si vybaviť v Generali aj Havarijné poistenie a taktiež v 4 balíkoch:

 • BASIC – havária
 • PLUS – havária + živel a vandalizmus;
 • KOMFORT – havária + živel a vandalizmus + krádež
 • EXTRA – havária + živel a vandalizmus + krádež + poistenie finančnej straty (GAP)

Kooperativa

Poisťovňa Kooperativa ponúka snáď najkomplexnejšiu ponuku poistenia auta. V ponuke je možné nájsť Komplexné poistenie Automat, PZP, havarijné poistenie Auto Komplet, havarijné poistenie ojazdených áut MINI KASKO, poistenie finančnej straty GAP či poistenie Vodič Plus.

Všetky druhy poistenia sú prehľadne vypísané na webovej stránke, kde si každý môže zadať to poistenie, ktoré práve hľadá s požadovanými kritériami. Celý proces je možné vybaviť online a nezaberie veľa času. Výšky poistného krytia sú pri každom balíku vypísané a taktiež rozsah poistenia každého balíka.

Na trhu sú taktiež iné poisťovne, ktoré ponúkajú rôzne druhy poistenia auta ako napríklad:

Ďalšie druhy poistení

Pre motoristov exitujú aj ďalšie druhy poistené, ktoré v prípade škodovej udalosti poskytnú ochranu a finančnú náhradu.

GAP, poistenie finančnej straty – poistenie, ktoré kryje rozdiel medzi všeobecnou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a jeho obstarávacou cenou, ktorý v prípade krádeže alebo totálnej škody nie je hradený z havarijného poistenia. Podmienkou uzavretia poistenia GAP je existencia havarijného poistenia daného vozidla.

Poistenie sedadiel – úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom – poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené osobám prepravovaným poisteným motorovým vozidlom.

Poistenie čelného skla (všetkých skiel) – najčastejšiu škodovú udalosť (rozbitie skla) je možné poistiť si samostatnou poistnou zmluvou alebo prostredníctvom pripoistenia v PZP alebo v havarijnom poistení.

Poistka auta online

Ako už bolo vyššie uvedené, majiteľ si môže svoje vozidlo poistiť aj online. Či už ide o zákonné poistenie auta online, havarijné poistenie alebo akákoľvek iné poistenie, všetko si v dnešnej dobe dokáže majiteľ vozidla uzatvoriť rýchlo a jednoducho online.

Všetky spomenuté poistovne ponúkajú rôzne poistky na auto. Cena za tieto poistenia sa líšia na základe rôznych faktorov.

Všetky stránky poisťovní (vyššie uvedené) uvádzajú na svojich stránkach formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Pre jeho uzatvorenie je potrebné EČV (evidenčné číslo vozidla alebo po starom ŠPZ) a technický preukaz.

Ak si klient neviem s niečím rady, poisťovne odkazujú na call centrum alebo e-mail, kde sú pracovníci poisťovní, ktorí sú pripravení pomôcť a odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa poistenia.

Všetkým majiteľom, ktorý lipnú na svojich drahých a luxusných autách sa tiež odporúča poistiť svoje auto.

Prečo uzavrieť PZP online?

Vybavovanie vecí online nesie so sebou veľa výhod. Tak je to aj pri poistke na auto online. Nejde len o ušetrenie drahocenného času čakaním na pobočkách alebo tona byrokracie. Medzi ďalšie výhody online PZP patrí:

Zákonné poistenie auta je teda možné uzatvoriť kdekoľvek a kedykoľvek ak majiteľ auta zvolí online formu poistenia.

Povinné zmluvné poistenie auta si môžete uzavrieť online cez našu online kalkulačku. Okrem toho Vám kalkulačka porovná najvýhodnejšie ponuky povinného zmluvného poistenie za najnižšie ceny. Vďaka tomu môžete za pár minút ušetriť desiatky percent ročne.

Vybaviť najlacnejšie PZP >

Čo všetko je potrebné k uzavretiu PZP?

K úspešnému uzatvoreniu PZP potrebuje poistník údaje o vozidle a poistníkovi. Taktiež je potrebné zadať EČV; ak poistník uzatvára poistku na auto online, technické údaje sa zadajú automaticky (ak predošlé údaje boli zadané správne).

Pri zadávaní technických údajov ručne, je potrebné dať si pozor na to, aby nasledujúce údaje boli zapísané v presných číslach. Sú to: výkon v kW, objem v cm3, najvyššiu prístupnú hmotnosť vozidla. Tieto informácie sú kľúčové.

Podľa čoho si vybrať PZP?

Pre mnoho klientov je dôležitá cena. Mnohí hľadajú poistenie svojho vozidla pod kľúčovým slovom –najlacnejšie poistenie auta.

Pri tomto hľadaní je spoľahlivým pomocníkom PZP kalkulačka, ktorá poskytne žiadateľovi o PZP porovnanie jednotlivých poistení auta. Táto kalkulačka poistenia auta tiež usmerní žiadateľa, ktorý s jej pomocou môže nájsť najvýhodnejšie a najlacnejšie poistenie auta online.

PZP kalkulačka sa taktiež postará o výpočet poistky na auto takže ušetrí žiadateľovi o poistku čas, ktorý by inak strávil nad úmornými výpočtami. Touto službou disponuje mnoho webových stránok a samotné poisťovne majú PZP kalkulačku online vo svojej ponuke.

Overenie poistenca PZP je možné urobiť pomocou evidenčného čísla vozidla.

Ako sa počíta PZP – cenník PZP

Cenu povinného zmluvného poistenia neurčuje zákon. Poisťovne, ktoré ponúkajú toto poistenie si každoročne upravujú svoj cenník a ceny zákonnej poistky na auto.

Cenu PZP však ovplyvňujú určité faktory. Medzi tie hlavné patrí objem a výkon a taktiež svoju úlohu hrá aj vek automobilu. Na cene môžu zohrať úlohu aj vek vodiča, trvalé bydlisko alebo počet dopravných nehôd, ktoré spôsobil v minulosti. Je potrebné spomenúť, že každá poisťovňa prihliada na iné kritéria, no tieto sú rovnaké pre všetky.

Pre to najlacnejšie PZP na auto je vhodné porovnanie PZP ponúk od rôznych poisťovní, vďaka čomu je možné ušetriť desiatky eur ročne. Netreba teda hľadať žiadne superpoistenie, stačí si ponuky porovnať a vybrať si práve to PZP, ktoré je najvýhodnejšie pre daného klienta.

TIP: Na PZP je možné uplatniť niekoľko zliav ako napríklad zľavu na dieťa do 15 rokov alebo ZŤP zľavu.

Vozidlá, ktoré musia uzavrieť povinné zmluvné poistenie

PZP je nutné uzatvoriť pri väčšine typov motorových vozidiel:

 • povinné zmluvné poistenie pre osobné autá
 • povinné zmluvné poistenie pre nákladné autá
 • povinné zmluvné poistenie pre elektromobily
 • povinné zmluvné poistenie pre motorky
 • povinné zmluvné poistenie pre traktory
 • povinné zmluvné poistenie pre prívesné vozíky

Uzavretie tohto poistenia je povinné pre všetky vozidlá, ktoré jazdia po verejnej komunikácii.