Doplnkové dôchodkové sporenie – peniaze z 3. piliera

doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie je forma dlhodobých úspor a investícií, ktorých cieľom je zabezpečiť finančné prostriedky na dosiahnutie finančnej nezávislosti v dôchodkovom veku. Je to celkom jednoduchá forma investície, ktorá je dostupná pre všetky vekové skupiny a má tendenciu hovoriť o jej získavaní v mladosti, aby sa mohli naplno využiť jej prednosti.

Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje komplexný systém, ktorý okrem ušetrených prostriedkov poskytuje aj široký výber investičných možností, čím umožňuje jedincom dosiahnuť efektívnejšie využitie ich sporiacich prostriedkov.

Spoločnosti, ktoré spravujú peniaze v 3. pilieri sú 4. Ide o Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, NN Tatry-Sympatia, Stabilita DDS a UNIQUA DDS.

 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
 • Stabilita, d.d.s., a.s.
 • UNIQA d.d.s, a.s.

Ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie a príspevok zamestnávateľa?

Doplnkové dôchodkové sporenie a príspevok zamestnávateľa

Doplnkové dôchodkové sporenie a príspevok zamestnávateľa sú dva strategické finančné nástroje, ktoré je možné použiť na dosiahnutie finančnej stability v dôchodkovom veku. Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje príspevky do špeciálneho dôchodkového fondu, do ktorého si ľudia môžu ukladať peniaze počas svojej produktívnej kariéry a získať pridanú hodnotu počas ich dôchodkového veku.

Tento systém je navrhnutý tak, aby pomáhal zabezpečiť finančné potreby počas obdobia, kedy už nie je možné pracovať.

Príspevok zamestnávateľa je jedna forma príspevku do doplnkového dôchodkového sporenia, založeného na vzájomnej dohode medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Ide o druh finančnej pomoci zamestnávateľa, ktorú môžu zamestnanci uplatniť ako podporu ich finančného plánovania.

Použitím príspevku zamestnávateľa získavajú zamestnanci ďalšie finančné príležitosti. Zamestnávateľ môže prispieť až do určitej sumy, ktorá je definovaná daňovým zákonom.

Doplnkové dôchodkové sporenie je veľkým pomocníkom pre všetkých, ktorí si plánujú finančne lepšiu budúcnosť. Príspevok zamestnávateľa prispieva k finančnej stabilite, pretože umožňuje zamestnancom zarobiť niekoľko ďalších peňazí, aby mali na svoje neskoršie roky v dôchodku príjmy.

Ak zamestnanci chcú byť finančne zabezpečení počas svojho dôchodkového veku, doplnkové dôchodkové sporenie a príspevok zamestnávateľa je najlepší spôsob, ako to dosiahnuť.

TIP: Pri rozhodovaní, koľko peňazí je možné bezpečne vyberať z úspor počas dôchodku, pomáha aj pravidlo 4 %.

Výber peňazí v 3. pilieri

V Slovenskej republike existuje možnosť získať v 3. pilieri dôchodkového sporenia. Tento finančný nástroj je určený pre fyzické osoby, ktoré sú zamestnané. Ľudia teda môžu na osobnú finančnú a dôchodkovú rezervu kľudne spočítavať svoje mzdové peniaze.

Výber peňazí z 3. piliera dôchodkového sporenia je možné urobiť nasledovne:

 • Osloviť svojho zamestnávateľa s požiadavkou o výber zo sporenia. Bude potrebné doložiť platný občiansky preukaz a splniť nevyhnutné administratívne požiadavky.
 • Vybrať si zo sporenia peniaze v sume, ktorú človek potrebuje. Ak potrebuje viac ako jednu výplatu v 3. pilieri, musí urobiť odpovedajúce opatrenia.
 • Uvedomiť si, že peniaze, ktoré vyberie zo sporenia, mu nebudú doručené hneď. Možno to bude trvať až tri mesiace, kým sa peniaze prevedú na účet.
 • Vybrať si zo sporenia, koľko potrebuje na čerpanie finančných prostriedkov v prípade, že by sa jeho príjem znížil alebo že by stratil prácu.

Odporúča sa nevykonávať nezodpovedné opatrenia, ak sa klient rozhodne pre výber peňazí zo sporenia. Treba si urobiť rezervu vo finančných prostriedkoch, pre udržanie finančnej stability.

Výber peňazí v 3. pilieri znamená, že peniaze budú doručené mesiac alebo dva po podaní žiadosti, čo je dosť rýchle. Ak si však tento postup človek uvedomí, bude schopný využiť 3. pilier dôchodkového sporenia na dosiahnutie finančnej sebestačnosti do budúcnosti.

Kalkulačka na výpočet dôchodku

Kalkulačka na výpočet dôchodku je aplikácia pre vyhodnocovanie nadobudnutého dôchodku. Umožňuje ľuďom ľahko získať predstavu o ich dôchodku predtým, než dosiahnu dôchodkový vek. Umožňuje pochopiť, ako nadobudnuté príjmy ovplyvňujú človeka počas dôchodkového veku.

Kalkulačka na výpočet dôchodku sa ďalej zaoberá otázkou, či človek spĺňa podmienky na nadobudnutie minimálneho dôchodku v danom regióne. Pomôže vypočítať, aké sú mesačné dôchodkové príjmy. To si však vyžaduje určité údaje.

Užívatelia budú musieť zadať svoje iné zdroje príjmov, roky príjmu, ak je to vhodné, a vek pred odchodom do dôchodku. Kalkulačka potom vypočíta, koľko príjmov získa v čase jeho dôchodku. Kalkulačka taktiež identifikuje mesačný príjem, aký môže získať pomocou dôchodkových príjmov.

Kalkulačka môže tiež pripomenúť, že sa môže rozhodnúť pre predčasnú dôchodkovú výplatu, v prípade skoršieho nástupu do dôchodku.

Koordinácia odkladu dôchodku je ďalšia časť kalkulačky, ktorá informuje užívateľov o tom, ktoré možnosti majú na odkladanie dôchodku, ako aj výhody a nevýhody každej možnosti. Môže tiež uviesť peňažnú sumu, ktorú by mal človek získať z odloženia dôchodku.

Používanie kalkulačky na výpočet dôchodku je rýchly a užitočný spôsob, ako vyjadriť účasť na dôchodkovom systéme a na dosiahnutie optimálnych výsledkov na plánovanie svojho dôchodku.

Kedy dostanem prvý dôchodok?

Pozeranie do budúcnosti na to, kedy dôchodcu čaká výplata prvého dôchodku, je pre mnohých nevyhnutnosťou. Ak sa človek sám seba pýta „Kedy dostanem prvý dôchodok?“, treba vedieť, že vo všeobecnosti má človek nárok na dôchodok okolo veku 62 až 65 rokov alebo vtedy, keď majú občania okolo 60 rokov alebo starší nastúpiť do dôchodku.

Prednostne je potrebné zvážiť sporenie na ďalšie roky, kým bude človek dostávať dôchodok. Najmä ak je mladšou osobou, mal by si vytvoriť finančný plán na najbližšie roky a získať stabilný príjem. Čím väčšia suma bude odložená do dôchodkového účtu, tým väčšia bude dôchodková výplata.

Prvý dôchodok bežne čerpaný na Slovensku sa dostáva vo veku 63 rokov. Všetci občania Slovenska, ktorí dosiahli tento vek, majú právo na dôchodok. Doba, počas ktorej odvádzali odvody, sa nazýva doba dôchodkového poistenia. Prechodné obdobie požadované na dosiahnutie veku dôchodku závisí od toho, akým spôsobom začali pracovať.

Ak začali pracovať pred rokom 1989, budú mať nárok na dôchodok po dosiahnutí veku 62 rokov s minimálnym dôchodkom. Ak začali pracovať po roku 1989, dosiahnú vek dôchodku v 65 rokoch a dostanú nárok na plné platné ustanovenie dôchodkovej legislatívy.

 • Dôchodkový vek sa môže líšiť v troch prípadoch. Ak sa narodil 1. januára 1953 a neskôr alebo sa narodil pred 1. januárom 1953 a odvádzal dôchodkové poistenie najmenej 20 rokov, bude môcť o dôchodok požiadať už vo veku 62 rokov.
 • Ak sa narodil pred 1. januárom 1953 a má dlhšie dôchodkové poistenie ako 30 rokov, bude môcť podať žiadosť o dôchodok vo veku 60 rokov.

Keď sa dosiahne vek dôchodku, bude potrebné vyplniť formulár žiadosti o dôchodok, ktorý je možné získať na pracovisku sociálnych dávok alebo ho je možné stiahnuť z webu Sociálnej poisťovne.

Po vyplnení bude potrebné dokončiť kontrolu sociálneho poistenia a všetky požadované dokumenty následne odovzdať na pracovisku sociálnych dávok. Odpoveď na otázku „Kedy dostanem prvý dôchodok“ je už teda jasná a zrozumiteľná.

Doplnkové dôchodkové sporenie: Kedy začať?

Doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. 3. pilier) je dostupné pre všetkých s trvalým príjmom. Ak chce človek začať s doplnkovým dôchodkovým sporením, je potrebné vykonať niekoľko krokov.

 1. Prvým krokom je zistenie, aké obdobie sporenia má človek na výber. Na slovenskom trhu sú k dispozícii dôchodkové produkty s rôznymi dĺžkami obdobia sporenia. Ak nevie, aká je pre neho najvhodnejšia, je vhodné požiadať o radu finančného poradcu.
 2. Druhým krokom je vyhodnotenie finančných produktov, ktoré sú dostupné. Rôzne produkty ponúkajú rôzne sadzby úrokov a niektoré môžu ponúkať bonusy. Odborník môže pomôcť zostaviť portfólio produktov, ktoré najlepšie vyhovuje potrebám a predstavám záujemcu o budúcej výške dôchodku.
 3. Tretím krokom je zvoliť si vyhovujúci finančný produkt. Pri výbere by mal zohľadniť svoje dlhodobé finančné ciele, očakávaný príjem na dôchodok a potrebnú dávku poistenia.
 4. Štvrtým krokom je vyplnenie a podpísanie žiadosti o doplnkové dôchodkové sporenie. Túto žiadosť je potrebné doručiť poskytovateľovi produktu.

Nakoniec je potrebné začať s doplnkovým dôchodkovým sporením. Je možné začať kedykoľvek a v akomkoľvek veku.

Doplnkové dôchodkové sporenie je navrhnuté tak, aby pomohlo zarobiť viac v starobe. Čím skôr človek začne, tým väčšiu návratnosť bude mať počas svojho života. Akonáhle dosiahne vek osemnásť, je vhodné začať uvažovať o vytvorení dôchodkového sporenia.