Finzo – pôžičky od ľudí (P2P)

Patrí medzi sprostredkovateľov pôžičiek od ľudí pre ľudí. Poskytuje teda prostredie nie len pre tých, ktorí peniaze práve potrebujú, no aj pre ľudí, ktorí chcú svoje peniaze investovať a svoje peňažné prostriedky zúročiť. Ako vyzerá pôžička od Finzo a čo môže klient očakávať?

Tak, ako pri väčšine pôžičiek tohto typu, klient vyrieši všetko online. Finzo nedisponuje kamennými pobočkami, preto je kontakt obmedzený na elektronickú komunikáciu a telefonáty.

Každý, kto sa zaregistruje, musí spĺňať vopred stanovené podmienky. Keďže ide o zodpovednosť voči veriteľom, ktorými sú bežné osoby, pravidlá sú prísnejšie. Napriek tomu, že tento druh spoločnosti nespadá pod kontrolu Národnej banky SR, a teda nemusia vlastniť licenciu.

Finzo pôžička – postup

Pre žiadateľa a investora platia rozličné podmienky, ktorým však predchádza spoločná vec – registrácia. Keďže ide o online pôžičku, každý nový používateľ musí vyplniť registračné údaje so základnými informáciami, ako je meno, priezvisko, kontaktný email a telefónne číslo, pričom si vytvorí vlastné heslo.

Po registrácii musí klient podpísať podmienky používania portálu Finzo a počkať na schválenie. Pracovníci spoločnosti ho môžu požiadať o doplnenie niektorých dokumentov, ale ak je všetko v poriadku, registrácia by mala prebehnúť do pár minút.

Spoločne s registráciou si klient vytvorí tzv. virtuálny účet. Ten užívateľovi slúži na presúvanie peňažných prostriedkov medzi bežným bankovým účtom a portálom Finzo. Žiadateľ všetky finančné prostriedky získava na tento virtuálny účet a zároveň z neho musí splácať splátky.

Až potom môže klient začať žiadať o úver. Výšku sumy, ale aj ostatné podmienky si určí sám. Portál mu vyhľadá ponuku, ktorá sa najviac zhoduje s požiadavkami a následne ju môže klient prijať.

Pre investorov platí ten istý postup – registrácia, podpísanie podmienok a vytvorenie virtuálneho účtu. Naň musí previesť finančné prostriedky a stanoviť všetky potrebné podmienky, ako je výška úrokovej sadzby alebo doba splácania.

Ak sa nájde zhoda, žiadateľ získa svoju Finzo pôžičku a investor zhodnocuje svoje peniaze. Investovať môžu nie len fyzické osoby, ale aj firmy, avšak, len so súhlasom člena predstavenstva.

Finzo pôžička – podmienky

Podmienky sú prísne, no aj tak sa pôžičky od ľudí pre ľudí považujú momentálne za najdostupnejšie. Na portáli Finzo.sk funguje takzvané úverové hodnotenie.

Ide o číselnú hodnotu, ktorá predstavuje pravdepodobnosť splatenia úveru. Finzo.sk používa na overenie žiadateľa úverový register EOS KSI a Credit Check. Portál ďalej overuje:

 • zamestnanie
 • výšku a pravidelnosť mzdy
 • rodinný stav
 • nehnuteľnosti
 • vek

Keďže portál využíva spomenuté registre, človek nemusí dodávať ďalšie dokumenty. Tento typ P2P pôžičky je jednoduchou pôžičkou bez dokladovania príjmu. To však neznamená, že žiadateľ môže byť nezamestnaný. Čím menej splnených podmienok, tým nižšie úverové skóre. To znamená menšiu šancu na pridelenie pôžičky.

Ak má klient dobré úverové skóre, môže tento produkt považovať za rýchlu pôžičku do 5 minút. Aj keď sa proces registrácie zdá zdĺhavý, pri splnení podmienok má zvyšok veľmi rýchly proces.

Dlhodobé a krátkodobé pôžičky

Žiadateľ môže na Finzo.sk požiadať o krátkodobú aj dlhodobú pôžičku. Každá má určité nastavenie a podmienky. Krátkodobé pôžičky majú dobu splácania 30, 60 až 90 dní.

Dlhodobé úvery je možné splácať 6, 12 až 24 mesiacov, ktoré klient spláca pravidelne v určitej sume každý mesiac. Existuje však aj možnosť splácania úveru do 5 rokov.

Klient musí dávať pozor aj na čas splácania tak, aby sa vyhol prípadnému omeškaniu. Na platby sa totiž vzťahuje časové rozmedzie. Finzo vykonáva platby:

 • raz za dve hodiny počas pracovnej doby
 • raz za tri hodiny večer a cez víkendy
 • v noci platby nevykonávajú

Finzo totiž využíva banku SEB (škandinávska banka), preto ide väčšinou o medzibankové prevody, ktoré trvajú dlhšie. Ich odporúčaním je zaslať platbu ešte pred jedenástou hodinou pred obedom.

Pozor, okrem úrokov musí klient platiť aj províziu portálu. Ide o určité percento z úrokov, spolu s istinou na základe mesačného splátkového kalendára. Keďže ide o pôžičky od ľudí.

Finzo recenzie

V porovnaní s ostatnými produktami nejde o najvýhodnejší úver. Podľa Finzo recenzií človek preplatí práve na províziách, ktoré patria portálu.

Nevýhodou portálu môže by trochu zmätočný prístup k informáciám. Nie je ľahké dopátrať sa k presným podmienkam a zdá sa, že to, čo človek potrebuje k registrácii, sa dozvie až pri vyplňovaní registračného formulára.

Napriek tomu však poskytujú množstvo odpovedí na všeobecné otázky o Finzo pôžičke a klient si tak môže preštudovať väčšinu potrebných informácií, ktoré potrebuje ešte pred uzavretím zmluvy.

Podľa recenzií Finzo sa ľudia sťažujú na príliš vysoké úroky, ktoré sa môžu vyštverať až na 50 %. Keďže nemajú licenciu NBS, nepodliehajú jej prísnym podmienkam. Recenzenti si však pochvaľujú rýchle vybavenie a spoľahlivosť.

Kolektívne pôžičky

V súčasnom svete, v ktorom sa stále viac ľudí obracia na alternatívne formy financovania, sa kolektívne pôžičky stali populárnym spôsobom získavania finančných prostriedkov.

Kolektívne pôžičky, známe aj ako peer-to-peer pôžičky, predstavujú inovatívny prístup k pôžičkovému procesu, ktorý umožňuje jednotlivcom a podnikom vzájomne si požičiavať peniaze bez tradičných finančných inštitúcií ako sprostredkovateľov.

Kolektívne pôžičky sú forma financovania, pri ktorej jednotlivci alebo podniky súčasne vystupujú ako veritelia a dlžníci. To znamená, že jednotlivec alebo podnik, ktorý potrebuje pôžičku, sa pripája k platforme pre peer-to-peer pôžičky, kde môže zverejniť svoju žiadosť o pôžičku a vysvetliť účel, pre ktorý ju potrebuje.

Potenciálni veritelia majú na tejto platforme možnosť preskúmať žiadosti o pôžičky a vybrať si tú, ktorá ich zaujme. Záujemcovia o pôžičku môžu byť jednotlivci alebo dokonca iné podniky. Ide však predovšetkým o krátkodobé pôžičky.

Ak veritelia súhlasia s poskytnutím pôžičky, zvyčajne posielajú peniaze priamo dlžníkovi. Platby pôžičky vrátane úrokov a splatnosti sa potom dohodnú medzi oboma stranami.

Ako fungujú P2P pôžičky

Fungovanie P2P pôžičiek sa zakladá na online platformách, ktoré fungujú ako sprostredkovatelia medzi veriteľmi a dlžníkmi. Tieto platformy zabezpečujú správu a kontrolu procesu pôžičky vrátane vyhľadávania zhodujúcich sa záujemcov a spracovania finančných transakcií.

 1. Registrácia: Dlžníci a veritelia sa musia zaregistrovať na platforme pre kolektívne pôžičky. Táto registrácia zvyčajne zahŕňa overenie totožnosti a poskytnutie informácií o finančnej situácii. Ide zväčša o online pôžičku, preto záujemca nemusí chodiť osobne na pobočku.
 2. Zverejnenie žiadosti o pôžičku: Dlžníci zverejňujú svoju žiadosť o pôžičku na platforme. V tejto žiadosti musia uviesť účel pôžičky, požadovanú sumu a ďalšie relevantné informácie.
 3. Výber pôžičiek: Veritelia prehľadávajú dostupné žiadosti o pôžičky a vyberajú si tie, ktoré ich zaujmú. Veritelia majú možnosť zhodnotiť riziko pôžičky na základe informácií poskytnutých dlžníkom a iných údajov, ktoré im platforma poskytuje.
 4. Poskytnutie pôžičky: Keď je dosiahnutá dohoda medzi požičiavateľom a investormi, pôžička sa poskytuje žiadateľovi. Väčšinou je to vo forme bankového prevodu a môže ísť o rýchlu pôžičku do 5 minút.
 5. Splácanie pôžičky: Dlžníci splácajú pôžičku vrátane úrokov v pravidelných splátkach podľa dohodnutých podmienok. Tieto splátky sú distribuované investorom na základe ich podielu na pôžičke.
 6. Poplatky a provízie: Platforma pre P2P pôžičky zvyčajne získava príjmy prostredníctvom poplatkov od žiadateľov a investorov, čo pomáha financovať jej prevádzku a poskytovať služby pre obe strany.

Medzi pôžičkami od ľudí je niekedy jednoduchšie nájsť tie s najnižším úrokom. Na druhej strane, investori majú možnosť diverzifikovať svoje investície tým, že prispievajú do rôznych pôžičiek s rôznymi rizikovými profilmi.

Online platformy pre kolektívne pôžičky umožňujú pohodlný a rýchly prístup k financovaniu bez potreby prechádzať cez zložité procesy bankových úverov.

Na druhej strane, existuje možnosť, že dlžníci nebudú schopní splácať pôžičky, čo môže viesť k strate peňazí pre investorov. Investori môžu mať tiež obmedzený prístup k likvidite, pretože kolektívne pôžičky majú obvykle fixnú dobu splatnosti.