Istá pôžička pre neplatičov

Záznam v tzv. úverových registrov môže žiadateľom o úver pripraviť pár krušných chvíľ. Stačí, ak človek istý čas nedokáže svoje záväzky splácať či na nich pozabudne, a negatívny zápis v zozname neplatičov je na svete. Získať potom úver v banke či licencovanej nebankovej spoločnosti je takmer nemožné.

Banky a nebankové spoločnosti s licenciou totiž zo zákona musia nahliadať do úverových registrov. S veľkou pravdepodobnosťou teda žiadateľovi so zápisom v registri dlžníkov nepožičajú, pretože predstavuje veľké riziko, že nebude schopný svoje záväzky splácať riadne a včas.

Avšak na finančnom trhu existujú aj poskytovatelia nebankových pôžičiek aj pre neplatičov. Hoci poskytnú pôžičku aj bez registra dlžníkov, treba počítať s prísnejšími podmienkami a často aj vysokými úrokmi či prísnymi sankciami v prípade nesplácania.

Nebankové pôžičky pre neplatičov

Nebankové úvery sú možnosťou pre dlžníkov, ktorí hľadajú alternatívny zdroj financovania. Podľa slovenskej legislatívy sú nebankové úvery také pôžičky, ktoré poskytujú iné subjekty ako banky.

Niektoré nebankové spoločnosti ponúkajú aj nebankové pôžičky pre neplatičov. Majú rôzne formy vrátane peer-to-peer pôžičiek, crowdfundingu a pôžičiek pred výplatou.

  • Peer-to-peer pôžičky sú také, keď si jednotlivci požičiavajú peniaze priamo medzi sebou bez účasti tradičnej finančnej inštitúcie. Sú to pôžičky od ľudí.
  • Crowdfunding je, keď dlžník získava finančné prostriedky od mnohých ľudí, zvyčajne prostredníctvom internetu.
  • Pôžičky pred výplatou sú krátkodobé pôžičky s vysokými úrokovými sadzbami, ktoré sa majú splatiť v nasledujúci deň výplaty dlžníka.

Hoci nebankové pôžičky pre neplatičov ponúkajú väčšiu flexibilitu ako tradičné pôžičky, môžu byť spojené aj s vyššími úrokovými sadzbami a poplatkami. Niektorí veritelia môžu na zabezpečenie pôžičky vyžadovať aj zábezpeku, napríklad auto alebo nehnuteľnosť.

Dlžníci by si tiež mali uvedomiť, že nebankoví poskytovatelia úverov nemusia poskytovať rovnakú ochranu spotrebiteľa ako banky, napríklad právo na ochranu platieb alebo riešenie sporov prostredníctvom ombudsmana.

Niektoré nebankové spoločnosti ponúkajú aj nebankové pôžičky pre neplatičov, ktoré môžu byť užitočnou možnosťou pre dlžníkov, ktorí hľadajú alternatívny zdroj financovania. Je však dôležité, aby dlžníci rozumeli rizikám a povinnostiam spojeným s nebankovými pôžičkami a dodržiavali slovenské právne predpisy.

Pôžičky pre dlžníkov

Na Slovensku sú nebankové pôžičky dostupné aj pre ľudí, ktorí sú v zozname neplatičov. Pôžičky pre dlžníkov poskytujú alternatívni veritelia, ako sú spoločnosti poskytujúce pôžičky pred výplatou, vzájomné pôžičky a online veritelia.

Títo veritelia používajú rôzne kritériá na posúdenie úverovej bonity dlžníkov a niektorí z nich môžu byť ochotní poskytnúť aj pôžičky pre dlžníkov v exekúcii.

Treba však poznamenať, že nebankové pôžičky sa zvyčajne poskytujú s vyššími úrokovými sadzbami a prísnejšími podmienkami splácania ako tradičné bankové pôžičky. Preto treba pred podpisom zmluvy dôkladne zvážiť podmienky každej pôžičky.

Vo všeobecnosti je najlepšie vyhnúť sa prijatiu pôžičky, ak je niekto vedený v registri dlžníkov. Nesplácanie úverov je totiž vážny problém, ktorý môže mať dlhodobý vplyv na kreditné skóre a schopnosť získať prístup k úverom v budúcnosti.

Ak človek, ktorý už je vedený ako neplatič, predsa len uvažuje o tom, že si vezme pôžičku, treba ju dobre zvážiť. Sú nebankové spoločnosti či veritelia, ktorí poskytnú istú pôžičku pre neplatičov.

Avšak ich podmienky môžu byť pre dlžníka nevýhodné, prípadne nie všetci poskytovatelia môžu mať čisté úmysly. Veriteľov si treba preto dobre preveriť a uistiť sa, že ide aj pre dlžníka o výhodnú ponuku, ktorú je hlavne schopný splatiť.

Na záver možno povedať, že nebankové pôžičky v niektorých prípadoch bývajú dostupné aj pre ľudí so zápisom v zozname neplatičov. Avšak tieto pôžičky by mali byť posledná možnosť a treba dôkladne zvážiť podmienky takejto pôžičky pred podpisom zmluvy.

Pôžička bez registra dlžníkov

Pôžičky bez registra dlžníkov sú veľmi výhodnou alternatívou pre poskytovateľov pôžičiek, ktorí chcú ponúknuť svojim klientom rýchly prístup k finančným prostriedkom. Tento typ pôžičiek býva zvyčajne vyplácaný prostredníctvom online platformy.

Výhody pôžičiek bez registra dlžníkov sú nesporné.

  • Poskytovatelia pôžičiek nemusia vyžadovať žiadne doklady o príjme alebo žiadne informácie o registri dlžníkov.
  • Títo poskytovatelia môžu ponúknuť rýchle vybavenie žiadostí o pôžičku a klienti môžu získať finančné prostriedky pre svoje potreby za veľmi krátky čas.
  • Tieto pôžičky bývajú tiež veľmi flexibilné. Poskytovatelia pôžičiek môžu klientom ponúknuť rôzne typy úverov, ako sú krátkodobé pôžičky, strednodobé pôžičky alebo dlhodobé pôžičky.

Existujú však aj nevýhody týchto pôžičiek.

  • Vzhľadom na to, že ich poskytovatelia nemajú žiadne informácie o finančných príjmoch klienta, úrokové sadzby môžu byť vysoké.
  • Ak sa klientovi nepodarí splatiť pôžičku včas, jeho účet môže byť zaradený do registra dlžníkov, čo môže viesť k zhoršeniu jeho finančnej situácie.

Napriek tomu, že pôžičky bez registra dlžníkov majú nevýhody, väčšina klientov oceňuje ich rýchlosť a flexibilitu.

Istá pôžička pre neplatičov

V prípade neplatičov ide o osoby, ktoré veriteľom nezaplatili dohodnutú čiastku – splátku alebo iný záväzok, alebo so splátkami meškajú. Treba však pritom zhodnotiť, či dlžník nezaplatil úmyselne, napríklad pre nedostatok financií, alebo na svoj záväzok len pozabudol.

Zábudliví dlžníci či tí, ktorí majú finančné ťažkosti a nedokážu v danej chvíli svoje záväzky splácať, no majú záujem situáciu riešiť, môžu skúsiť požiadať o odklad splátok či dohodnúť splátkový kalendár. Môžu sa tak vyhnúť nabaľovaniu ďalších problémov, ktoré môžu viesť až k exekúcii.

O všetkých dlžobách, úveroch či pôžičkách totiž existujú záznamy v úverovom registri. Ide o zoznam finančných záväzkov fyzických i právnických osôb. Nájsť v nich možno informácie o nesplatených úveroch, ale aj o dlžobách do poisťovní či o daňových dlhoch.

Istá pôžička pre neplatičov, ak má niekto negatívny záznam v úverovom registri, nemusí byť samozrejmosťou. Banka i licencované nebankové spoločnosti totiž dlžníkovi vedenom v úverovom registri nepomôžu. Podľa zákona o spotrebiteľských úveroch totiž musia nahliadať do spoločných registrov dlžníkov a neplatič pre banky predstavuje veľké riziko, že nebude schopný svoje záväzky znovu splácať riadne a včas.

Avšak na finančnom trhu existujú aj možnosti nebankových pôžičiek pre neplatičov. Hoci možnosti nájsť istú pôžičku pre neplatičov bývajú obmedzené, nájde sa aj ponuka pôžičky pre dlžníkov. Pôžičku bez registra dlžníkov ponúkajú nebankové subjekty zvyčajne len na nízku sumu a s prísnymi podmienkami.

Pôžičky pre dlžníkov v registri majú zvyčajne vysoký úrok a krátku dobu splatnosti, zvyčajne treba peniaze vrátiť do jedného mesiaca. Nebankové spoločnosti si tiež budú chcieť overiť výšku príjmu dlžníka.

Pôžička pre dlžníkov v registri

Aj tí, čo sa dostali do finančných problémov a nezvládli splácať v minulosti svoje dlhy a teraz majú negatívny zápis v úverovom registri, však majú zopár možností, ako získať pôžičku pre dlžníkov. Na trhu existujú napríklad aj tzv. peer-to-peer pôžičky či ponuky pôžičiek od súkromných osôb.

  • Peer-to-peer pôžičky poskytujú súkromní investori združení v sprostredkovateľských platformách. Ide o formu požičiavania a poskytovania peňazí medzi jednotlivcami bez účasti tradičnej finančnej inštitúcie alebo banky. Je to forma crowdfundingu, ktorá umožňuje jednotlivcom požičiavať si peniaze priamo medzi sebou. Na rozdiel od pôžičiek od súkromných osôb majú viac inštitucionalizovanú podobu. Sú totiž poskytované prostredníctvom sprostredkovateľských portálov
  • Pôžička od jednotlivca, resp. súkromnej osoby je pôžička, ktorú poskytuje jednotlivec, ktorý nie je súčasťou finančnej inštitúcie alebo banky. Tento typ pôžičky býva zvyčajne nezabezpečený a podmienky sa dohadujú priamo medzi dvoma stranami. Tento úver často vyžaduje vyššiu úrokovú sadzbu ako úver prijatý od banky alebo finančnej inštitúcie.

Hoci v týchto prípadoch poskytovatelia ponúknu pôžičku aj pre dlžníka, na mieste je obozretnosť. Nie všetci poskytovatelia takýchto typov pôžičiek majú totiž čisté úmysly a na trhu a objavujú aj neseriózni poskytovatelia.

Môžu žiadať rôzne poplatky, vysoké úroky či v prípade pôžičiek od súkromníkov aj ručenie nehnuteľnosťou či zmenkou, podobne ako pri pôžičke na zmenku. Poskytovateľa preto treba vždy dobre overiť a zvážiť aj vlastné finančné možnosti, aby sa človek neprišiel o majetok alebo sa nedostal do ťažkej finančnej situácie.