Pôžičky pre dlžníkov v exekúcii – bez založenia nehnuteľnosti

pozicky-pre-dlznikov-v-exekucii

V dnešnej dobe čelí exekúcii mnoho ľudí. Dôvodov na exekúciu môže byť nespočetne, realitou pre dlžníkov však ostávajú finančné ťažkosti, ktorým v týchto náročných časoch musia čeliť. Existujú nejaké rýchle pôžičky pre ľudí aj keď už majú exekúciu?

Proces exekúcie sa zvyčajne začína tým, že veriteľ zašle dlžníkovi oznámenie o nesplácaní. Ide o formálne oznámenie, v ktorom sa uvádza, že dlžník neuhradil včas splátky úveru a že veriteľ má zákonné právo prevziať nehnuteľnosť.

V oznámení sa dlžníkovi poskytuje aj určitý čas, zvyčajne 30 až 90 dní, na to, aby dohnal zameškané platby alebo navrhol plán splácania. Vtedy sa mnohí dlžníci nachádzajú vo veľkých finančných ťažkostiach. Kto ponúka pôžičky pre dlžníkov v exekúcii?

Pôžička pre dlžníkov v exekúcii

Exekúcia je realitou, ktorej čelí mnoho majiteľov domov v dôsledku nepredvídaných okolností, ako je strata zamestnania, naliehavé zdravotné problémy alebo iné finančné ťažkosti.

Nastáva vtedy, keď má dlžník problémy so splácaním hypotéky a veriteľ podnikne právne kroky na opätovné získanie nehnuteľnosti. Čelenie exekúcii môže byť pre každého majiteľa domu zdrvujúcou a stresujúcou skúsenosťou a často vedie k finančnému krachu a strate vysnívaného domova.

Našťastie existujú možnosti pre dlžníkov v exekúcii a jednou z nich je pôžička špeciálne navrhnutá tak, aby im pomohla prekonať toto ťažké obdobie. Táto pôžička je známa ako pôžička na exekúciu a ponúkajú ju niektoré finančné inštitúcie. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je to pôžička a ako môže byť prospešná pre dlžníkov v exekúcii.

Kto je oprávnený získať pôžičku na exekúciu?

Pôžička pre dlžníkov v exekúcii je druh finančnej pomoci, ktorá sa ponúka majiteľom domov, ktorým hrozí exekúcia. Je špeciálne navrhnutá tak, aby pomohla dlžníkom prekonať ich súčasné finančné ťažkosti a zabránila im prísť o bývanie. Tento úver sa často ponúka s nižšou úrokovou sadzbou a na dlhšie obdobie splácania, takže je pre dlžníkov dostupnejší.

Aby boli dlžníci oprávnení na pôžičku v exekúcii, musia byť v omeškaní so splácaním hypotéky aspoň tri mesiace a musia čeliť exekúcii. Musia tiež preukázať finančné ťažkosti, napríklad stratu príjmu, chorobu alebo rozvod. Dlžníci s dobrým kreditným skóre a stabilnou históriou zamestnania môžu mať väčšiu šancu získať tento úver.

Každý by mal splácať svoje dlhy tak, aby sa vyhol exekúcii, z ktorej pramenia ďalšie finančné problémy.

Pôžička pre dlžníkov v exekúcii – výhody

Medzi hlavné výhody pôžičky pre dlžníkov v exekúcii patrí:

 • pomáha zastaviť exekúciu – to umožňuje dlžníkom dobehnúť zameškané splátky a uviesť svoju hypotéku do aktuálneho stavu
 • nižšie úrokové sadzby – v porovnaní s bežnými úvermi majú úvery na exekúciu zvyčajne nižšie úrokové sadzby, takže sú pre dlžníkov dostupnejšie
 • dlhšia doba splácania – pôžičky na exekúciu majú často dlhšiu dobu splácania, takže dlžníci majú viac času na to, aby sa postavili na vlastné nohy a splatili pôžičku
 • žiadne sankcie za predčasné splatenie – dlžníci môžu pôžičku splatiť skôr bez toho, aby im vznikli dodatočné poplatky
 • žiadna kontrola úverovej bonity – niektoré organizácie, ktoré ponúkajú úvery na exekúciu, nevyžadujú kontrolu úverovej bonity, čo uľahčuje dlžníkom s menej ako dokonalým úverovým skóre kvalifikovať sa

Pôžička pre dlžníkov v exekúcii je pre poskytovateľov úverov rizikovým produktom. Preto na slovenskom trhu býva často veľmi ťažké dosiahnuť na túto pôžičku.

Ako požiadať o pôžičku na exekúciu?

Prvým krokom pri podávaní žiadosti o pôžičku na exekúciu je kontaktovať svojho hypotekárneho veriteľa alebo finančnú inštitúciu, ktorá takéto pôžičky ponúka. Veriteľ preskúma finančnú situáciu žiadateľa a určí, či má nárok na pôžičku.

Obvykle sa vyžaduje predloženie dokladu o príjme, dokladu o finančných ťažkostiach a ďalšie relevantné dokumenty. Ak bude pôžička schválená, veriteľ vytvorí splátkový plán, ktorý bude vyhovovať rozpočtu dlžníka a zabezpečí, že si bude môcť dovoliť túto pôžičku splácať.

Alternatívy k pôžičkám na exekúciu

Hoci pôžička na exekúciu môže byť záchranným lanom pre dlžníkov v núdzi, nie je jedinou dostupnou možnosťou. Medzi ďalšie alternatívy, ktoré môžu dlžníci preskúmať, patria modifikácie úverových podmienok, dohody o odklade splátok a krátkodobé predaje.

Je dôležité dôkladne zvážiť všetky možnosti a vybrať si tú, ktorá najlepšie vyhovuje každého osobnej finančnej situácii.

Čeliť exekúcii môže byť skľučujúca skúsenosť, ale existujú možnosti, ktoré môžu dlžníkom v ťažkostiach pomôcť. Pôžička na exekúciu je reálnym riešením, ktoré môže poskytnúť veľmi potrebnú úľavu a ochrániť majiteľov domov pred stratou bývania.

Pôžičky na exekúciu – v minulosti a dnes

V minulosti bola pôžička na exekúcie alebo splatenie dlhov pomerne populárna a to využívali rôzne známejšie, ale aj menej známe finančné spoločnosti či súkromné osoby.

Najčastejšie sa dal získať napríklad úver so založením nehnuteľnosti, ktorý sa mohol použiť na oddlženie, pričom takúto pôžičku ponúkal napríklad Úver4you.

Pôžička pri exekúcii na jej vyplatenie sa dá za istých okolností získať aj dnes. Ide však o úver, ktorý nie je dostupný bežne v žiadnej banke alebo nebankovej spoločnosti a väčšinou je aj pomerne ťažké sa k nemu dostať. 

Existujú štyri možnosti, ktoré má dnes človek s hroziacou alebo prebiehajúcou exekúciou:

 1. úver cez oddlžovaciu spoločnosť
 2. pôžička od súkromnej osoby
 3. pôžička od blízkej osoby
 4. vyhlásenie osobného bankrotu

V nasledujúcich odstavcoch sa bližšie pozrieme na každú z týchto možností.

V dnešnej dobe existuje mnoho možností, kde čerpať pôžičku aj v prípade hroziacej exekúcie.

1. Úver cez oddlžovaciu spoločnosť

Keďže banky a ani nebankové spoločnosti bežného typu neposkytujú úvery na exekúciu, jedinou možnosťou ostáva obrátiť sa na oddlžovacie spoločnosti. Na Slovensku ich funguje len zopár, napríklad Prvá oddlžovacia s.r.o., ktorá ponúka pôžičku na vyplatenie exekúcie. Táto pôžička na exekúciu sa však nedá získať bez založenia nehnuteľnosti.

Aké služby poskytuje Prvá oddlžovacia, s.r.o.?

 • zníženie dlhu / ukončenie dlhu a vrátenie preplatku
 • zmiernenie následkov prebiehajúcej exekúcie
 • zabránenie alebo zastavenie zrážok zo mzdy
 • zabránenie rozhodcovskému konaniu
 • zrušenie rozhodcovského rozsudku
 • získanie času

Spoločnosť ponúka aj oddlžovaciu poradňu zadarmo, kde odborníci dajú cenné rady a v prípade záujmu pomôžu úspešne oddlžiť záväzky.

2. Súkromná pôžička

Druhou možnosťou je skúsiť získať pôžičku od súkromného investora. Aj v tomto prípade ale treba očakávať, že budete musieť s najväčšou pravdepodobnosťou založiť nehnuteľnosť.

Pri uzatváraná súkromnej pôžičky sa vyžaduje zvýšená opatrnosť. Žiadateľ o súkromnú pôžičku by si mal pozorne prečítať zmluvu a presvedčiť sa, že všetkému porozumel. Taktiež sa odporúča vopred si preveriť poskytovateľa pôžičky a jeho dôveryhodnosť.

3. Pôžičky na exekúcie bez založenia nehnuteľnosti od blízkej osoby

Pôžičky na exekúcie bez založenia nehnuteľnosti sú treťou alternatívou. Možnosťou je osloviť rodinu alebo niekoho blízkeho so žiadosťou o pôžičku. Ak nemôže požičať priamo tento človek, môže si namiesto dlžníka v exekúcii zobrať úver v banke. Táto možnosť je najvýhodnejšia, keďže takáto pôžička na exekúciu je bez založenia nehnuteľnosti.

4. Vyhlásenie osobného bankrotu

Pôžičky na exekúciu nie sú jedinou možnosťou. Pre dlžníkov existuje aj inštitút zvaný osobný bankrot, ktorého cieľom je súdne oddlženie. Od roku 2017 platia nové a lepšie podmienky, vďaka čomu je proces osobného bankrotu dostupnejší a jednoduchší – a to aj pre ľudí, ktorí predtým nemohli napríklad kvôli majetku alebo financiám bankrot využiť.

V podstate za 500 €, čo sú náklady spojené so súdnym konkurzom a oddlžením, sa dá touto pôžičkou po osobnom bankrote, zbaviť dlhov po splnení určitých podmienok. Platí však, že majetok dlžníka bude použitý na uspokojenie pohľadávok, avšak dlžník už začne nový život „s čistým štítom“ a bez ďalších dlhov do budúcnosti.

Rýchle pôžičky aj keď mám exekúciu

Mnoho ľudí sa pýta, či sú dostupné nejaké rýchle pôžičky, aj keď majú exekúciu. Pravdou je, že dnes už existuje viacero nebankových spoločností, ktoré ponúkajú pôžičky práve pre ľudí v zadlžení a dokonca aj pre tých, ktorým hrozí exekúcia.

Jednou zo spoločností ponúkajúcich rýchle pôžičky aj pre tých, čo majú exekúciu, je Financ Partners. Ide o slovenskú finančnú spoločnosť so 16-ročnou tradíciou na trhu.

Čo človek získa čerpaním pôžičky na exekúciu od spoločnosti Financ Partners?

 • pôžička od 3 000 €
 • bez dokladovania príjmu
 • rýchle vybavenie online
 • získanie úveru do 24 hodín
 • ručenie možné dvoma spôsobmi: založením nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku v prospech nebankovej spoločnosti

Spoločnosť Financ Partners tiež ponúka komplexné právne poradenstvo a prípadné právne zastupovanie.

Do exekúcie sa môžu dostať najmä ľudia, ktorí si zoberú pôžičky a nesplácajú ich. Často ide aj o osoby s nízkym príjmom alebo nezamestnaných. Skôr ako si človek naberie pôžičky, mal by vyčerpať všetky ostatné možnosti, napríklad príspevok v hmotnej núdzi a príspevok na bývanie.