Koniec fixácie hypotéky – čo robiť, aké sú možnosti

koniec fixacie hypoteky

Fixácia hypotéky je termín, ktorým sa označuje jedno z dôležitých rozhodnutí, ktoré sa musí urobiť pri poskytovaní hypotekárneho úveru. Ide o obdobie, počas ktorého sa úroková sadzba hypotéky nezmení. Koniec fixácie hypotéky nastáva, keď sa končí dohodnuté obdobie fixácie a je nutné sa rozhodnúť, či sa bude splácať za nemennú sadzbu alebo sa prejde na variabilnú úrokovú sadzbu.

Koniec fixácie hypotéky je termín, ktorý sa spája s ukončením doby, počas ktorej bola hypotéka viazaná na pevnú úrokovú sadzbu.

Ako na výpočet hypotéky?

Ako na výpočet hypotéky môže byť zložitý a časovo náročný proces, avšak ak sa mu človek venuje s dostatočnou pozornosťou a dôkladnosťou, môže sa vyhnúť nepríjemným prekvapeniam v budúcnosti. V prvom rade sa treba oboznámiť s termínom hypotéka.

Ide o dlhodobý úver, ktorý banka poskytne na financovanie nehnuteľnosti. Vymedziť si účel hypotéky a určiť sumu, ktorú si chce záujemca požičať je preto vyrovnávaním jeho finančných možností.

 • Dôležité je mať v plánoch dostatok prostriedkov na náklady spojené s hypotékou, ako napríklad poplatky a úroky.
 • Ďalším krokom v procese výpočtu hypotéky je zistiť aktuálne úrokové sadzby a podmienky u rôznych bánk. Porovnaním ponúk od rôznych poskytovateľov je možné si vybrať tú najvýhodnejšiu možnosť. Netreba však zabudnúť brať do úvahy aj ďalšie faktory, ako napríklad spoločnosť banky, jej renomé a podmienky splácania.
 • Po výbere vhodnej banky je potrebné sa zamerať na dôležité čísla. Využiť nástroje na výpočet hypotéky, ktoré pomôžu zistiť celkovú sumu, ktorú záujemca zaplatí vrátane úrokov a poplatkov.
 • Pracovným pomerom, príjmom a výdavkami, ako aj vlastným úsporám a úrokovej sadzbe sa určí mesačná splátka, ktorá sa bude musieť platiť. Malo by to byť číslo, ktoré záujemcu nezruinuje, avšak zároveň umožní mu splácať hypotéku včas.

V prípade problémov so samotným výpočtom hypotéky sa netreba báť požiadať o pomoc od odborníkov. Finanční poradcovia môžu poskytnúť detailné informácie a pomôcť s celým procesom.

Je dôležité mať všetky informácie zodpovedného poskytovateľa hypotéky, aby sa mohol človek rozhodnúť so zárukou a v plnej miere si uvedomiť svoje finančné záväzky.

Nakoniec netreba zabúdať, že hypotéka nie je len o peniazoch. Je to záväzok na dlhšiu dobu, ktorý ovplyvní finančné postavenie. Preto sa treba snažiť byť zodpovedný pri rozhodnutí a nevzdať sa svojich povinností voči banke.

Ako na výpočet hypotéky teda znamená byť dôsledným a informovaným pri plánovaní a vyberaní vhodnej hypotéky pre daný domov alebo byt.

Porovnanie hypoték

Hlavným cieľom pri porovnávaní hypoték je nájsť takú, ktorá vyhovuje finančným možnostiam žiadateľa a zároveň mu ponúka najlepšie podmienky. Existujú rôzne druhy hypoték, ako napríklad fixné alebo variabilné úrokové sadzby, súvisiace poplatky, doba splácania a pod.

 • Je preto dôležité vybrať si ten typ hypotéky, ktorý splní žiadateľove požiadavky a zároveň nezaťaží jeho peňaženku viac, než je nutné. Samozrejme, čím viac informácií má o rôznych hypotékach a ich podmienkach, tým lepšie. Preto sa treba poriadne informovať o ponúkaných variantoch u rôznych bánk a finančných inštitúcií.
 • Netreba sa nechať zlákať iba nízkou úrokovou sadzbou, pretože existujú aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú celkovú sumu, ktorú bude musieť splácať. Jedným z týchto faktorov sú poplatky, ktoré môžu byť často prekážkou vo výbere vhodnej hypotéky.
 • Okrem toho, netreba zabudnúť si zistiť aj ďalšie dôležité informácie, ako napríklad výšku úroku po skončení fixného obdobia alebo možnosť predčasného splatenia hypotéky bez sankcií. Práve tieto malé detaily môžu mať veľký dopad na celkový dlh a mali by byť zohľadnené pri výbere vhodnej hypotéky.

Pri porovnávaní hypoték netreba zabudnúť si tiež overiť finančnú stabilitu a spoľahlivosť poskytovateľa. Tá môže byť rozhodujúca pre dané rozhodnutie, pretože si žiadateľ bude musieť byť istý, že sa mu bude poskytovať kvalitný a spoľahlivý servis počas celej doby trvania hypotéky.

V konečnom dôsledku je porovnávanie hypoték veľmi dôležité a rozhodne sa neodporúča do takejto dôležitej finančnej záležitosti púšťať naľahko. Treba investovať trochu času a úsilia do hľadania informácií a porovnávania rôznych ponúk.

Koniec koncov, hlavným cieľom je nájsť si tú správnu hypotéku, ktorá pomôže splniť sny o vlastnom dome či byte, avšak zároveň zachováva finančnú stabilitu aj v budúcnosti.

Úrokové sadzby na hypotéky v bankách

Úrokové sadzby na hypotéky v bankách sú jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie o nákupe nehnuteľnosti. Banky ponúkajú rôzne úrokové sadzby, ktoré určujú výšku splátky, a preto je dôležité pri vyberaní hypotéky venovať pozornosť aj tejto položke.

Väčšina bánk používa pre výpočet úrokové sadzby referenčný úrokový index, napríklad EURIBOR alebo PRIBOR. Tento index sa v pravidelných intervaloch mení a banky ho môžu dopĺňať o svoju prirážku, ktorá môže byť rôzna v závislosti od konkrétnej banky a jej aktuálnej stratégie.

Okrem referenčného indexu a bankovej prirážky ovplyvňujú úrokové sadzby na hypotéky v bankách aj faktory ako výška hypotéky, jej splatnosť, výška poskytnutého úveru a finančná situácia žiadateľa. Preto je dôležité mať všetky tieto faktory na zreteli pri výbere hypotéky a neodhliadať od nich.


Pri rozhodovaní o hypotéke je tiež dôležité porovnať ponuky viacerých bánk a venovať pozornosť aj úprave úrokových sadzieb počas splatnosti úveru. Niektoré banky umožňujú jej fixáciu na určitý čas, čo zaručí istotu vo výške splátky, no môže to mať vplyv na celkovú výšku úrokov, ktoré sa zaplatia bankám.


Je dôležité sledovať situáciu na finančných trhoch a prípadne zvážiť možnosť pravidelných predčasných splátok na zníženie dlhu a následne aj sumy zaplatenej úrokov.

Refinancovanie úveru

Refinancovanie úveru-hypotéky je proces, ktorý pomáha ľuďom znížiť svoje mesačné splátky a ušetriť na úrokoch. Táto finančná stratégia je vhodná pre tých, ktorí majú viac úverov alebo sa potýkajú s vysokými úrokovými sadzbami.

V podstate ide o nahradenie súčasného úveru alebo hypotéky novým a výhodnejším. To môže byť pre klientov veľmi výhodné, pretože im umožňuje získavať výhodnejšie podmienky, ktoré im môžu pomôcť ušetriť peniaze.

 • Proces refinancovania úveru spočíva v získaní nového úveru alebo hypotéky s nižšou úrokovou sadzbou, ktorým sa vypláca súčasný dlh. Tým sa klienti môžu zbaviť vysokých úrokov a výsledkom je nižší celkový mesačný poplatok.
 • K refinancovaniu je možné pristúpiť prostredníctvom banky alebo iného finančného inštitútu. Je však dôležité dôkladne porovnať ponuky rôznych poskytovateľov a zistiť, ktorý z nich ponúka najvýhodnejšie podmienky.
 • Refinancovanie je vhodné aj pre tých, ktorí chcú skonsolidovať svoje dlhy. Namiesto toho, aby platili viac splátok s rôznymi úrokovými sadzbami, môžu získať jeden nový úver s nižšou úrokovou sadzbou a spájať tak všetky svoje dlhy v jeden.

Je dôležité si uvedomiť, že refinancovanie nie je bezplatné. Pri tomto procese môžu vzniknúť rôzne poplatky za uzavretie novej pôžičky, použitie práv notára alebo znalca alebo aj pokuty za predčasné splatenie súčasného úveru.

Preto je dôležité dôkladne zvážiť všetky náklady a potenciálne úspory pred rozhodnutím sa pre refinancovanie.

Refinancovanie hypotéky v tej istej banke

Refinancovanie hypotéky v tej istej banke je možnosťou, ktorú môžu využiť klienti, ktorí majú uzavretú hypotéku už nejaký čas a chcú zmeniť jej podmienky. Podmienky, ako napríklad výška úroku alebo doba splácania, sa totiž môžu v priebehu času meniť a nie vždy sú pre klienta priaznivé. V takom prípade môže byť vhodné vyhľadať možnosť refinancovania v rámci tej istej banky.

V praxi to znamená, že banka poskytne klientovi novú hypotéku, ktorou nahradí tú starú. Týmto spôsobom môže klient zmeniť podmienky a prispôsobiť si tak hypotéku svojim aktuálnym finančným možnostiam a potrebám.

Výhodou refinancovania hypotéky v tej istej banke je, že klient nemusí platiť poplatok za prevod hypotéky ako je tomu pri refinancovaní v inej banke. Proces refinancovania v tej istej banke je relatívne jednoduchý. Klient sa najskôr obráti na svojho hypotekárneho poradcu, ktorý mu pomôže vypracovať novú žiadosť o hypotéku a vyhodnotí jeho finančnú situáciu.


Ak sú splnené podmienky, banka schváli refinancovanie a vypracuje novú zmluvu. Potom už len ostáva podpísať novú záväznú zmluvu a zaviesť nové podmienky splácania.


Refinancovanie v tej istej banke môže priniesť klientovi niekoľko výhod. Okrem možnosti zmeny nevýhodných podmienok, môže napríklad dôjsť aj k zníženiu mesačnej splátky, čo môže zlepšiť jeho finančnú situáciu.

Predčasné splatenie hypotéky

Predčasné splatenie hypotéky je proces, ktorým sa klient zbavuje záväzku platenia hypotéky skôr, ako bol pôvodne dohodnutý termín splácania. Tento proces prináša mnoho výhod pre klienta, avšak aj niekoľko dôležitých faktorov, ktoré treba zvažovať.

 • V prvom rade, hlavnou výhodou predčasného splatenia hypotéky je skrátenie doby splácania a úspora na úrokoch. Splátky na hypotéku sú zvyčajne vysoké a predčasným splatením sa klient môže vyhnúť ich plateniu v nasledujúcich mesiacoch alebo rokoch. Tým pádom aj celková suma, ktorú za hypotéku zaplatí, bude menšia, čím ušetrí finančné prostriedky.
 • Okrem toho, predčasné splatenie hypotéky môže byť výhodné aj v prípade, že klient sa rozhodne pre refinancovanie svojej hypotéky. Pri refinancovaní sa zvyčajne platí poplatok za predčasné splatenie, avšak z dlhodobého hľadiska môže byť tento krok výhodnejší, pretože si klient môže zvoliť inú banku s lepšími podmienkami a úrokovou sadzbou.

Na druhej strane, predčasné splatenie hypotéky môže byť spojené aj s určitými finančnými nákladmi. Banky môžu účtovať poplatok za predčasné splatenie, ktorý môže byť vysoký a zničiť tak úsporu, ktorú si klient pôvodne plánoval.

Hypotéka od Tatra banky

Hypotéka od Tatra banky ponúka úrokovú sadzbu už od 4,29 % pri 5 ročnej fixácii. Je však potrebné splniť podmienky Programu odmeňovania, to znamená, že čím viac produktov si klient vyberie, tým nižšia bude jeho úroková sadzba hypotéky.

Tatra banka ponúka hypotéky s fixáciou úrokovej sadzby na 1, 2, 3, 5, 7 a 10 rokov.

Výhody hypotéky od Tatra banky:

 • Flexibilné podmienky – hypotéku je možné si prispôsobiť svojim potrebám, napríklad je možné vybrať výšku úveru, dobu splatnosti, fixáciu úrokovej sadzby alebo poistenie.
 • Jednoduché vybavenie – hypotéku je možné si vybaviť online alebo v pobočke Tatra banky.
 • Výhodné poplatky – Tatra banka ponúka bezplatné spracovanie úveru a bezplatné predĺženie fixácie úrokovej sadzby.

Hypotéka od Tatra banky je jednou z možností, ktorú si vybralo už mnoho spokojných zákazníkov pre svoje výhodné podmienky, flexibilný prístup a profesionálny servis.

Fixácia úrokovej sadzby

Fixácia úrokovej sadzby je proces, pri ktorom sa stanovuje pevná úroveň úrokových sadzieb pre určité finančné produkty. Táto prax existuje na celom svete a jej cieľom je zabezpečiť stabilnosť a predvídateľnosť v oblasti financií.

 • Hlavný účel fixácie úrokových sadzieb je minimalizovať riziko vzniku neočakávaných fluktuácií, ktoré môžu mať negatívny vplyv na hospodárstvo a finančné trhy. Keď je úrok fixovaný, investor alebo dlžník vie presne, koľko bude musieť zaplatiť alebo dostať ako návratnosť za svoje investície alebo úver.
 • Fixovaný úrok môže byť stanovený na rôzne spôsoby. Najčastejšie je stanovený bankou alebo centrálnou bankou na základe ekonomických ukazovateľov, ako je napríklad inflácia alebo úroveň hospodárskeho rastu.

V niektorých prípadoch môže byť stanovený aj na základe dohody medzi stranami, napríklad v prípade hypoték alebo dlhodobých úverov.

Existujú rôzne typy fixácií úrokových sadzieb, medzi najčastejšie patria fixácia na určitý časový úsek, ako napríklad na 1, 3 alebo 5 rokov, alebo na celé obdobie splatnosti finančného produktu.

Atribúty najlepšej hypotéky

Hypotéka je jednou z najčastejšie vyhľadávaných finančných služieb, ktorá ľuďom pomáha získať pôžičku na kúpu nehnuteľnosti. Avšak nie každá hypotéka je rovnaká, a preto je dôležité byť informovaný o jej atribútoch, ktoré z nej robia tú najlepšiu možnosť pre každého.

 • Prvým a najdôležitejším atribútom najlepšej hypotéky je nízky úrok. Pri výbere hypotéky by mal byť človek veľmi opatrný a porovnať si úrokové sadzby od rôznych poskytovateľov, pretože aj malý rozdiel v percentách môže v dlhodobom horizonte znamenať veľkú úsporu. Najlepšie hypotéky ponúkajú konkurencieschopné úrokové sadzby, ktoré sa pohybujú na trhu.
 • Druhým dôležitým atribútom je výška schválenej pôžičky. To znamená, koľko peňazí mu bude poskytnutých bankou na kúpu nehnuteľnosti. Najlepšie hypotéky ponúkajú vysokú sumu pôžičky, avšak zároveň si je nutné uvedomiť, že žiadateľ musí byť schopný túto pôžičku splácať.
 • Ďalším dôležitým atribútom sú poplatky a prirážky, ktoré sú spojené s hypotékou. Medzi najlepšie hypotéky patria tie, ktoré ponúkajú minimálne alebo žiadne poplatky. Je dôležité si všimnúť aj existujúce prirážky, ktoré môžu byť pridávané k úroku. Preto je dôležité porovnať viacero ponúk a zistiť, ktorá hypotéka je najvýhodnejšia pre danú finančnú situáciu.
 • Doba splácania je tiež veľmi dôležitá. Táto doba určuje, ako dlho bude človek musieť splácať vybranú sumu pôžičky. Najlepšie hypotéky ponúkajú dlhšiu dobu splácania, čo znižuje mesačné splátky a to môže byť výhodnejšie pre finančné prostriedky.
 • Nakoniec je potrebné spomenúť aj možnosti predčasného splatenia hypotéky. Pri niektorých hypotékach môže byť možné platiť bez poplatku a tým možnosť ušetriť na úrokoch. Ide o veľkú výhodu, ak má človek finančné prostriedky na rýchlejšie splatenie pôžičky.

Všetky tieto atribúty robia z hypotéky tú najlepšiu možnosť pre kúpu nehnuteľnosti. Je dôležité si uvedomiť, že najlepšia hypotéka pre jedného môže byť iná pre druhého, preto je dôležité venovať čas porovnávaniu ponúk rôznych bánk a vybrať si tú, ktorá najviac vyhovuje daným potrebám a finančnej situácii.

Mimoriadna splátka hypotéky

Mimoriadna splátka hypotéky je vo finančnom svete veľmi často skloňovaný termín. Ide o jednorazovú splátku, ktorou klient spláca úver na svoj nehnuteľný majetok skôr, než je dohodnuté v pôvodnom pláne splácania. Najčastejšie ide o väčšie finančné prostriedky, ktoré našetrí klient a zaráta ich do hypotéky.

Existujú rôzne dôvody, prečo by sa mohol klient rozhodnúť pre mimoriadnu splátku hypotéky:

 • Môže ísť napríklad o získanie vyššej sumy peňazí prostredníctvom dedičstva, predaja nehnuteľnosti alebo získania finančného daru.
 • Taktiež môže ísť o investičné úvery, kde je výhodnejšie čo najskôr splatiť úver a minimalizovať náklady na úrok. Výhodou mimoriadnej splátky je skrátenie času splácania hypotéky a tým aj zníženie výšky úrokových nákladov.
 • Okrem toho sa uvoľní klientovi finančná záťaž a zlepší sa jeho bonita, čo môže v budúcnosti viesť k lepším podmienkam pri získaní ďalších úverov.

Pri rozhodovaní o mimoriadnej splátke hypotéky je potrebné zvážiť niekoľko faktorov. Treba si uvedomiť, že tieto peniaze potom nebudú k dispozícii na iné potreby a mali by byť použité hlavne na splácanie dlhu.

Čo je navýšenie hypotéky?

Navýšenie hypotéky je finančný proces, pri ktorom sa zvyšuje výška pôžičky poskytnutej na kúpu nehnuteľnosti. Tento proces môžu využiť tí, ktorí už majú hypotéku a potrebujú získať ďalšie finančné prostriedky napríklad na realizáciu rekonštrukcie, získanie finančných rezerv alebo splatenie iných pohľadávok.

Navýšenie hypotéky môže byť realizované prostredníctvom rôznych foriem. Jednou z možností je navýšenie pôvodného úveru, čo znamená, že pôvodná hypotéka zostáva platná, avšak jej výška sa zvyšuje o určitú sumu.

Inou možnosťou je uzatvorenie novej hypotéky, kedy sa pôvodný úver ukončí a nahradí sa novým, s vyšším úverovým rámcom. Pri tomto procese je dôležité mať na pamäti, že je nutné splniť určité podmienky stanovené bankou.

Medzi najdôležitejšie patria dostatočné príjmy, schopnosť splácať novú výšku hypotekárneho úveru a stanovený maximálny pomer medzi hodnotou nehnuteľnosti a výškou hypotéky.

Výhodou navýšenia hypotéky môže byť nižšia úroková sadzba, keďže ide o pôžičku na účel zabezpečený nehnuteľnosťou. To môže priniesť úsporu v porovnaní s inými typmi spotrebiteľských úverov, ktoré majú vyššie úrokové sadzby.