Vzor návrhu na povolenie uzavrieť manželstvo

NÁVRH NA POVOLENIE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO

(§ 13 ods. 1 zák. o rod.)

Okresnému súdu v [   ]

[   ], narodená [   ], bytom [   ]

študentka

VEC:

Návrh na povolenie uzavrieť manželstvo

I.

Ja [   ] som študentkou tretieho ročníka Strednej priemyselnej školy odevnej v [   ]. Bývam spoločne so svojimi rodičmi v byte [   ] v domčeku, ktorého sú rodičia vlastníkmi. V decembri [   ] mi bolo 17 rokov.
Dôkaz:
– občiansky preukaz

II.

Pred rokom som sa zoznámila s [   ], narodeným [   ], pracovníkom pobočky [   ] v [   ]. Trávime spolu väčšinu voľného času a dobre si rozumieme. Náš vzájomný vzťah je hlboký a citový. Som teraz v treťom mesiaci tehotenstva.

Chceli by sme uzavrieť manželstvo, aby sa dieťa, na ktoré sa obaja tešíme, narodilo v usporiadaných pomeroch.

Dôkaz: – výsluch maloletej odvolateľky

– výsluch [   ] – tehotenský preukaz

III.

Moji rodičia so sobášom súhlasia a dokončujú úpravy v byte [   ] v podkroví domčeka, aby sme sa tam mohli po sobáši nasťahovať. Môj snúbenec má príjem [   ] EUR mesačne a je schopný rodinu ekonomicky zabezpečiť.

Dôkaz: – výsluch rodičov odvolateľky

– výsluch [   ] – potvrdenie o príjme [   ]

IV.

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby bol vydaný nasledujúci

rozsudok:

Povoľuje sa, aby maloletá [   ], narodená [   ], bytom [   ], dcéra [   ] a [   ] rodenej [   ], uzavrela manželstvo s [   ], narodený [   ], bytom [   ], synom [   ] a [   ] rodené [   ].

V [   ], dňa [   ]

…………………………………… podpis navrhovateľky

Návrh môže podať neplnoletý, ak už dosiahol vek nad 16 rokov. Pre riadenie je procesne spôsobilý. V návrhu je potrebné presne označiť druhého snúbenca.

Miestne príslušný je súd, v obvode ktorého má maloletý bydlisko [   § 88 písm. c) o. s. r.].

Súdny poplatok sa neplatí [   § 11 ods. 1 písm. a) zákona o súdnych poplatkoch].

Bez povolenia súdu je manželstvo neplatné.