Životopis – ako napísať, ako má vyzerať, vzory na stiahnutie 2024

Správne zostavený životopis môže byť kľúčovým nástrojom pre úspešné získanie práce alebo iných profesionálnych príležitostí. Pri tvorbe životopisu je dôležité sa držať niekoľkých základných pravidiel. Aké to sú? Ako napísať životopis? Ako má životopis vyzerať?

Životopis, taktiež známy ako curriculum vitae (CV), je dokument, ktorý opisuje skúsenosti a kvalifikácie človeka, zvyčajne s cieľom získania zamestnania alebo iných príležitostí. Mal by byť jednostránkový a zameraný na konkrétnu pozíciu alebo oblasť, pre ktorú sa človek uchádza. Vhodné je tiež uvedenie kontaktných údajov, ako sú telefónne číslo, emailová adresa a adresa bydliska.

Ak si prácu človek nehľadá prvýkrát, pravdepodobne mu stačí oprášiť starší životopis, ktorý použil pri poslednom hľadaní práce. Samozrejme, každý si pravdepodobne hľadal prácu úplne prvýkrát v živote alebo si chcel nájsť brigádu ešte počas štúdia, takže nemá k dispozícii starší životopis, po ktorom by mohol siahnuť.

Napísať životopis, keď človek ešte nemá žiadne skúsenosti, nemusí byť raketová veda. Ani v takomto prípade by sa však životopis nemal podceňovať a väčší dôraz by sa mal klásť na vzdelanie. So životopisom by sa mal taktiež vždy posielať i sprievodný list.

Ako napísať životopis, vzor

Pri hľadaní práce je dôležité mať prehľadný životopis. Náborovým pracovníkom denne prejde rukami niekoľko desiatok alebo dokonca stoviek životopisov. Zvyčajne nemá čas na ich podrobné preskúmanie. Preto je prvý dojem veľmi dôležitý.

Náborový pracovník sa na základe životopisu zvyčajne rozhodne o budúcnosti uchádzača za niekoľko sekúnd. Spravidla je to 5 až 20 sekúnd. Preto je dôležité, aby bol váš životopis jasný a stručný. V životopise nie je potrebné zachádzať do zdĺhavých podrobností.

Pre náborového pracovníka je rozhodujúce, aby v priebehu niekoľkých sekúnd získal prehľad o vzdelaní, práci, zručnostiach a skúsenostiach každého uchádzača. Je dobré pozrieť si vzor životopisu. Ak si stále nie je človek istý, ako napísať životopis, nemal by sa báť požiadať o radu skúsenej osoby.

Životopis opisuje skúsenosti a kvalifikácie človeka, zvyčajne s cieľom získania zamestnania.

Klasický životopis

Klasický životopis sa dnes nepoužíva tak často, ale stále sa môže vyžadovať pri niektorých pracovných miestach. Jeho špecifikom je, že sa píše v celých vetách, nie v štruktúrovaných odsekoch. Pri jeho príprave je potrebné myslieť najmä na to, aby sa informácie vzťahovali na pracovné miesto, o ktoré sa osoba uchádza.

Štruktúrovaný životopis – vzor

V záujme úspory času náborového pracovníka a veľkej prehľadnosti sa používa štruktúrovaný životopis. Pri štruktúrovanom životopise je potrebné dodržiavať niekoľko základných pravidiel. Všetko vám uľahčí vzor štruktúrovaného životopisu na stiahnutie, kde je možné nájsť aj vzor študentského životopisu.

V prevažnej väčšine prípadov sa používa štruktúrovaný životopis. Je napísaný v bodoch, jasne a stručne. Zásady ako má vyzerať štruktúrovaný životopis sú nasledovné:

 • vzhľad
 • jednoduchosť
 • pravdivosť

Vzhľad je dôležitý, pretože môže upútať na prvý pohľad. Človek by sa mal držať klasických štandardov a nemal by popustiť uzdu svojej fantázii. Žiadny náborový pracovník nechce žlto žiariaci životopis s červeným písmom.

Zároveň si napríklad uchádzači o pozíciu grafického dizajnéra môžu dať na samotnom vzhľade trochu viac záležať a ukázať, že sa vyznajú v grafickom dizajne, majú cit pre farby a vedia posúdiť, čo je pre životopis vhodné.

V jednoduchosti je krása, a to platí aj pre životopis. Je dôležité, aby náborový pracovník dokázal na prvý pohľad prečítať dôležité informácie z každého prichádzajúceho životopisu. To znamená, že nesmú chýbať základné informácie vrátane kontaktných údajov, ideálne telefónnych aj e-mailových, a informácie o vzdelaní a praxi.

S ohľadom na časové hľadisko je pre náborového pracovníka ľahké zistiť, na akej pozícii bude uchádzač pracovať a ako dlho. Je dobré zverejniť naozaj len dôležité a zaujímavé informácie. Omáčku okolo môžete nechať napríklad na osobný pohovor a následné otázky na pohovore.

Keďže lož má krátke nohy, klamať v životopise sa neoplatí. Skôr či neskôr sa každá lož (aj tá zdanlivo malá a nevinná) s veľkou pravdepodobnosťou prevalí. To môže uchádzača ľahko poškodiť.

Často sa napríklad stáva, že uchádzači klamú o svojej úrovni cudzieho jazyka, trochu si ju zlepšia a keď sa napríklad celý pohovor vedie v tomto jazyku, uchádzač zo seba nedostane súvislú vetu a pre obe strany je to strata času. Je dobré myslieť aj na skúšobnú dobu, kedy môže zamestnanec dostať okamžitú výpoveď.

Vzor – štruktúrovaný životopis

Meno a priezvisko: Jana Nováková

Kontaktné údaje:

Adresa: Hlavná 10, 12345 Mesto

Telefónne číslo: +421 123 456 789

E-mail: jana.novakova@email.sk

Cieľová pozícia: Obchodný zástupca

Zhrnutie: Som ambiciózna a motivovaná osoba s viac ako 5-ročnou skúsenosťou v oblasti predaja a obchodu. V posledných rokoch som sa špecializovala na B2B predaj a vybudovanie silných vzťahov s klientmi. Mám vynikajúce komunikačné a prezentačné schopnosti a som schopná pracovať v tíme aj samostatne.

Profesionálne skúsenosti:

Obchodný zástupca, ABC spoločnosť, Bratislava, 2018 – súčasnosť

 • Vykonávanie B2B predaja v oblasti IT a softvérových služieb
 • Vytváranie a udržiavanie silných vzťahov s klientmi
 • Príprava ponúk a obchodných podmienok
 • Aktívne sledovanie trhu a konkurencie

Obchodný zástupca, XYZ spoločnosť, Bratislava, 2015 – 2018

 • Vykonávanie B2B predaja v oblasti IT zariadení a príslušenstva
 • Vytváranie a udržiavanie silných vzťahov s klientmi
 • Správa portfólia klientov a predajných aktivít

Vzdelanie: Bakalár v oblasti Ekonomiky a manažmentu, Ekonomická univerzita, Bratislava, 2015

Jazykové znalosti: Slovenčina – rodilý hovorca Angličtina – pokročilý Nemčina – základná znalosť

Zručnosti:

 • Vynikajúce komunikačné a prezentačné schopnosti
 • Skúsenosti s B2B predajom a vybudovaním vzťahov s klientmi
 • Znalosť obchodných procesov a postupov
 • Schopnosť pracovať v tíme aj samostatne
 • Vynikajúce organizačné a riadiace schopnosti

Záujmy: V mojom voľnom čase sa venujem športu, najmä behu a turistike. Mám záujem aj o kultúru a umenie, čítanie a cestovanie.

Referencie: Referencie sú k dispozícii na požiadanie.

Profesný životopis

Životopis by mal správne obsahovať osobné údaje – meno, priezvisko a kontaktné údaje. Nie je potrebné uvádzať adresu trvalého bydliska a v životopise nie je potrebné uvádzať ani dátum narodenia.

Po ňom zvyčajne nasledujú informácie o vzdelaní. V prípade, že má uchádzač viac ako jednu školu, začnite od poslednej. Náborový pracovník tak na prvý pohľad vidí, že uchádzač je napríklad Ing. a je samozrejmé, že študoval aj na strednej škole. Na druhej strane, základnú školu nie je potrebné v životopise vôbec uvádzať.

Ak človek nemá vysokoškolské vzdelanie, napíšem len jeho stredoškolské vzdelanie bez ohľadu na to, či ho ukončil maturitou alebo výučným listom. Ak strednú školu nedokončil, je dobré to napísať a rovno priznať, že štúdium nie je ukončené.

Ak osoba ešte študuje, je dobré uviesť, či ide o denné alebo kombinované štúdium. Pri hľadaní práce na plný úväzok je pomerne ťažké kombinovať školy a uchádzača to môže u potenciálneho zamestnávateľa znevýhodniť. Preto je dobré napísať aj to, koľko času zaberá škola, a ak je vyučovanie napríklad len po večeroch alebo cez víkendy, môže to byť výhoda, ktorú sa tiež oplatí uviesť.

V prípade prvého zamestnania môže uchádzač uviesť napríklad zaujímavé pracovné skúsenosti, na ktorých sa zúčastnil a ktoré aspoň trochu súvisia s prácou, o ktorú sa uchádza.

Ak ste absolvovali kurzy, ktoré môžu byť relevantné alebo priamo súvisieť s požadovanou prácou, je dobré ich tiež spomenúť. Životopis vždy vyzerá lepšie, ak z neho vyplýva, že uchádzač má o prácu záujem a snaží sa vo voľnom čase vzdelávať v danej oblasti.

Je tiež dobré spomenúť svoje zručnosti a schopnosti, najmä tie, ktoré sú v inzeráte uvedené ako požiadavky. V súčasnosti sú veľmi dôležité jazykové a počítačové znalosti. Často sa vyžaduje aj vodičský preukaz skupiny B a nezaškodí uviesť niektoré vaše záujmy a koníčky. Tie poskytnú náborovému pracovníkovi predstavu o tom, čomu sa uchádzač venuje vo svojom voľnom čase.

Samozrejme, v životopise by ste mali uviesť aj svoje prípadné pracovné skúsenosti. Podobne ako pri vzdelaní, aj pri životopise sa ako prvé píše najnovšie zamestnanie a ostatné sa píšu postupne až po najstaršie. Je dobré nezachádzať do zbytočných podrobností, najmä ak uchádzači už majú za sebou veľa práce. Vždy by sa mala uviesť spoločnosť, pracovisko a obdobie zamestnania.

Je možné stručne uviesť aj niekoľko bodov opisu práce, ale nie je tu priestor na eseje. Ak je pracovných skúseností už veľa, je možné niektoré vynechať a ponechať len tie, ktoré sú relevantné pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Europass sa stal veľmi populárnym nástrojom pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa chcú presťahovať do inej krajiny v rámci EÚ.

Študent – životopis, vzor

Životopis je dôležitým nástrojom, ktorý môže pomôcť študentom získať prijatie na strednú alebo vysokú školu, získanie štipendia alebo pracovnej príležitosti. Pre študenta je dôležité zvážiť, ako zahrnúť svoje vzdelanie, skúsenosti a zručnosti do svojho životopisu.

Študent by mal dodržiavať jednoduchosť a prehľadnosť. Študent by mal použiť vhodné písmo a formátovanie. Študent by mal začať svoj životopis tým, že uvedie svoje meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto informácie by mali byť umiestnené na vrchu stránky, aby boli jednoducho viditeľné.

Študent by mal zahrnúť informácie o svojom vzdelaní. Uviesť by mal názov svojej súčasnej školy, ročník a očakávaný dátum ukončenia štúdia. Ak študent získal akékoľvek ocenenia alebo štipendiá, mali by byť uvedené v tejto časti.

Ak študent získal skúsenosti v rôznych oblastiach, mali by byť zahrnuté v životopise. Tieto skúsenosti by mali byť uvedené v chronologickom poradí, s najnovšími skúsenosťami uvedenými na vrchu. Študent by mal opísať, čo robil, aké zručnosti získal a ako tieto skúsenosti sú relevantné pre pozíciu, na ktorú sa uchádza.

Študent by mal zahrnúť taktiež svoje zručnosti v životopise. Zručnosti by mali byť rozdelené do kategórií, ako sú jazykové zručnosti, technické zručnosti a ďalšie relevantné zručnosti. Tieto zručnosti by mali byť vymenované na začiatku alebo na konci životopisu.

Beletrizovaný životopis

Beletrizovaný životopis je literárny žáner, ktorý sa snaží spracovať životopisné informácie v podobe umeleckého literárneho diela. Tento typ životopisu často využíva prvky fikcie, aby vytvoril pútavé a emocionálne príbehy o skutočných ľuďoch.

Beletrizovaný životopis môže byť napísaný vo forme románu alebo krátkych príbehov a zvyčajne zahrnuje najdôležitejšie momenty v živote osoby, ktorá je predmetom príbehu. Autor môže tiež používať rôzne literárne techniky, ako sú opisy, dialógy a opisné pasáže, aby vytvoril presvedčivé a zaujímavé príbehy.

Beletrizovaný životopis môže byť zaujímavým spôsobom, ako predstaviť reálnych ľudí a ich príbehy čitateľom. Avšak, treba si uvedomiť, že tento typ životopisu nie je vždy úplne presný a môže obsahovať určitú mieru fikcie. Preto je dôležité mať na pamäti, že beletrizovaný životopis je skôr literárnym žánrom ako presným historickým záznamom.

Europass – životopis, CV

Europass je európsky rámec pre životopisy, jazykové portfóliá, certifikáty o odbornej príprave a popisy kvalifikácií. Vytvorený bol s cieľom pomôcť občanom EÚ prezentovať svoje zručnosti a kvalifikácie v celej Európe.

Europass sa stal veľmi populárnym nástrojom pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa chcú presťahovať do inej krajiny v rámci EÚ alebo hľadajú prácu v medzinárodnom prostredí. Ďalšou výhodou je jeho dostupnosť vo viacerých jazykoch. Konkrétne je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ.

Jeho výhodou je jeho štruktúrovaná forma. Europass je totiž forma štruktúrovaného životopisu, ktorú možno použiť pri hľadaní práce alebo brigády. Sám sa formátuje, takže jeho konečná podoba je takmer vždy rovnaká. Na výber sú tri podobné šablóny.

Europass životopis obsahuje základné informácie o osobe, vrátane informácií o jej vzdelaní, skúsenostiach a zručnostiach. Europass umožňuje jednotlivcom dokumentovať svoje jazykové schopnosti a kompetencie.

Europass, certifikát o odbornej príprave, je dokument, ktorý potvrdzuje úspešné dokončenie odbornej prípravy a získanie určitých kvalifikácií. Popis kvalifikácií poskytuje podrobný popis kvalifikácií a schopností, ktoré jednotlivec získal.

Europass je bezplatný a dostupný pre všetkých občanov EÚ, ktorí chcú použiť štandardizovaný formát pre svoje životopisy, jazykové portfóliá a certifikáty. Europass môže byť využitý aj pre potreby vzdelávania a odbornej prípravy, napríklad pri vybavovaní štipendií alebo pri prijímaní do vzdelávacích programov v iných krajinách.