Vzor návrhu na zápis výmazu z obchodného registra

NÁVRH NA ZÁPIS VÝMAZU OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Mestský súd v [ ] oddelenie obchodného registra
[ ] PSČ [ ] [ ] Vec: Návrh na zápis výmazu spoločnosti [ ]. v likvidácii zapísanej v oddieli. . . . . . . . vložka. . . . . . . . . obchodného registra

Dňa. . . . . . . . . . . . . . bola skončená likvidácia spoločnosti [ ]. rozdelením likvidačného zostatku medzi spoločníkov, preto

navrhujem

prevedenie nasledujúceho zápisu v obchodnom registri: spoločnosť [ ]. v likvidácii sa vymazaniu z obchodného registra.

V [ ] dňa [ ]

. . . . . . . . . . .podpis [ ] likvidátor