Sprievodný list – vzor –

Slovenská pracovná agentúra 

Vzorová

Vzor 510 00 

Žiadosť o miesto personálneho managera

Vážená (važený pán, Vážená pani),

dovoľujem si touto cestou žiadať o miesto personálneho managera inzerovanej 14.2.2014 na serveri Profesia (www.profesia.sk) Vašou spoločnosťou.

Moja profesijná orientácia je zameraná na ľudské zdroje a ich riadenie. Už pri štúdiu na univerzite som sa začal orientovať na tento odbor a moja diplomová práca na tému Personálne riadenie v podniku bola ocenená ako najlepšia práca v ročníku a niektoré moje návrhy boli aplikované v spoločnosti  Slovenská Vzorová Firma kde som neskôr nastúpil ako personalista.

Mojej profesionálnej skúsenosti však nie sú iba z pozície zamestnanca, ale mám aj skúsenosti v oblasti poradenstva a konzultácií. Už piaty rok podnikám v oblasti personálneho poradenstva a mojimi klientmi sú firmy ako napríklad Firma Ltd. (Referenčný list predložím pri osobnom pohovore)

Domnievam sa, že moje znalosti a skúsenosti zodpovedajú požiadavkám na vyššie uvedenú pozíciu a v prípade Vášho záujmu sa veľmi rád dostavím na osobný pohovor.

S pozdravom

BigBoss Krásnohoroská

Vzorovo 896 23

Tel. *

Vo Vzorove, 10.2.