Vzor návrhu na zmenu zápisu v obchodnom registri

NÁVRH NA ZMENU ZÁPISU V OBCHODNOM REGISTRI

Mestský súd v [ ] oddelenie obchodného registra
[ ] PSČ [ ] [ ]

Vec: návrh na zmenu zápisu spoločnosti [ ].
zapísané v oddieli. . . . vložka. . . . . . . . . obchodného registra

Dohodou z. . . . . . . . . . . . . . . . zmenili spoločníci spoločnosti [ ]. spoločenskú zmluvu v časti upravujúce štatutárny orgán, preto

navrhujeme

povolenie nasledujúcich zápisov do obchodného registra:

vymazaniu sa

Štatutárny orgán: [ ], bytom [ ], [ ];

koná vo všetkých veciach spoločnosti samostatne.

zapisuje sa

Štatutárny orgán:

1. [ ], bytom [ ], [ ]

2. [ ], bytom [ ], [ ]

Oba štatutárne orgány konajú v mene spoločnosti samostatne, iba pri uzatváraní a zmene zmlúv s hodnotou predmetu plnenia nad [ ], – € a pri rozhodovaní o zániku záväzkov z týchto zmlúv konajú obaja štatutárne orgány spoločne.

V [ ] dňa. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                                                             [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                                                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                                                             [ ]

Príloha:

Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy

Od 1. 1. 2014 sa všetky podania do informačného systému Obchodného registra vykonávajú pomocou tzv. Inteligentných formulárov na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR.