Nebankový register klientskych informácií – NRKI

O tom, či niekomu schvália alebo neschvália úver, rozhodne existencia záznamu v bankovom alebo nebankovom registri klientskych informácií. Práve v tomto registri sa veriteľ o svojom klientovi dozvedá, či je dôveryhodným a spoľahlivým dlžníkom, alebo nie. Kde človek nájde nebankový register a aké informácie v ňom nájde?

Do bankového alebo nebankového registra sa osoba dostáva vtedy, keď v minulosti uzatvorila akúkoľvek zmluvu o úver, nejaký práve prebieha či dokonca oň zatiaľ len žiada. Je to záznam všetkých fyzických osôb aj fyzických osôb – podnikateľov.

Práve tieto údaje sú dôležité pri schvaľovaní ďalších úverov v akejkoľvek finančnej inštitúcii. Občan do nich môže kedykoľvek nahliadnuť a aj na základe toho si premyslieť, či bude žiadať o ďalšie pôžičky alebo nie.

Nebankový register klientskych informácií NRKI

Jeho úlohou je zhromažďovať a spravovať informácie o pohľadávkach a záväzkoch fyzických osôb voči nebankovým subjektom, ako sú nebankové finančné inštitúcie, spotrebiteľské úvery, leasingové spoločnosti a podobne.

Tento nebankový register (NRKI) funguje na Slovensku už od roku 2006. Je to hlavný nástroj na znižovanie úverového rizika, ktorý založilo niekoľko slovenských finančných spoločností.

Okrem zverejnenia bonity a dôveryhodnosti klienta zároveň urýchľuje proces schválenia. Účastníkmi NRKI môžu byť:

 • lízingové spoločnosti
 • spoločnosti splátkového predaja na Slovensku

V registri sú zaznamenané údaje o všetkých, ktorí majú uzatvorenú úverovú zmluvu, môže ísť o fyzické aj právnické osoby. Bankový a nebankový register je navzájom prepojený a informácie o klientovi si navzájom vymieňajú.

Zverejňovanie osobných údajov prebieha v súlade s európskymi nariadeniami a každá osoba by mala byť poučená o tom, kto a ako tieto informácie spracúva. Každopádne, každému vzniká právo na kópiu, opravu, výmaz, obmedzenie aj prenosnosť osobných údajov.

Žiadosť o výpis z úverového registra

Každý občan môže požiadať o výpis z úverového registra. Nebankový a bankový register zasiela údaje zvlášť, preto o výpis treba žiadať jednotlivo. Prvým krokom je o výpis požiadať klientske centrum registra, a to buď osobne alebo poštou.

Každý takýto výpis je spoplatnený. Žiadosť o výpis z úverového registra stojí 14 € bez poštovného. Klient by mal dostať odpoveď do piatich dní od doručenia pošty.

Žiadosť o výpis je jednoduchá a nevyžaduje si dlhú prípravu. Predlohu si môže každý stiahnuť na webovom portáli NRKI (alebo aj ako NBCB), ďalej už len postačí vyplniť základné osobné údaje. Klientovi príde naspäť poštou (alebo aj na pobočke) výpis registra úverov, ktoré uzavrel s nebankovými spoločnosťami.

Všetky dáta a informácie o klientoch sú evidované a uchovávané v nebankovom registri počas celej doby platnosti zmluvy a 5 rokov po jej ukončení.

Bankový register – SBCB

Ide o spoločný register bankových informácií, zjednodušene bankový register. Jeho prevádzkovateľom je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. Poznáme ho aj pod skratkou SRBI.

Jeho užívateľmi sú všetky retailové banky na Slovensku. Aj táto databáza obsahuje všetky údaje o uzavretých úverových zmluvách, ktoré môžu mať pozitívny aj negatívny charakter.

Zoznam dlžníkov v bankách slúži nie len na overenie bonity klienta, ale aj na jeho ochranu pred ďalším zaťažujúcim zadlžením či neschopnosťou splácať ďalšie záväzky. Okrem všetkých slovenských bánk sú užívateľmi bankového registra aj:

 • Prvá stavebná sporiteľňa
 • Wüstenrot
 • Cofidis
 • Cetelem

Do bankového registra sa dostane každý, kto uzavrel zmluvu o úverovom produkte s bankou alebo stavebnou sporiteľňou. Môže ísť o spotrebiteľský úver, hypotekárny úver, úver na stavebné sporenie, kreditná karta či účet s povoleným prečerpaním.

Aj v tomto prípade sa dá požiadať o výpis z úverového registra. Stojí rovnako ako pri výpise z nebankového registra NRKI, a teda 14 € + poštovné. Aj postup pri vybavovaní je úplne rovnaký. Stačí si stiahnuť predlohu žiadosti, vyplniť ju a zaslať na príslušnú adresu alebo odovzdať v klientskom centre.

Klientske centrum nájde každý občan aj na webovej stránke Moje financie, kde získa telefonický kontakt aj e-mail či odpovede na tie najzákladnejšie otázky. Po registrácii online získa zákazník dokonca zvýhodnenú cenu za poskytnuté služby. Za odoslanie výpisu z bankového a nebankového registra je to len 8 €.

Bankový aj nebankový register – skúsenosti

Výpis z ktoréhokoľvek registra je pre osobu len prínosom. Má informatívny charakter a dokáže odhaliť aj tie finančné nezrovnalosti, o ktorých osoba napríklad netušila.

Môže ísť pri tom o zabudnutú platbu či ručenie, ktoré osoba v minulosti podpísala. Mnoho ľudí odkazuje na tento register ako na nástroj, ktorý im pomohol vyrovnať si nezaplatené či nevyriešené účty. Celý proces uľahčuje v súčasnosti spomínaná online registrácia, ktorá je nie len lacnejšia, ale aj rýchlejšia a dostupnejšia.

Úverový register online

K úverovému registru online sa dá dostať len jediným spôsobom, a to registráciou na vyššie spomínanej stránke Moje financie. Žiaden iný, verejne dostupný zoznam, neexistuje, preto je nutné osloviť NBCB alebo SBCB.

Vo výpise z úverového registra sa zverejňuje:

 • identifikačné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia
 • súhrnné hodnotenie úverových zmlúv: ide o všetky zmluvy o úvere podľa typu operácie a ich štádia (žiadosť, zamietnutie, zrušenie, existencia, ukončenie)
 • prehľad pomeru záväzkov: tu patria celkové mesačné platby, ich výška, dlžná alebo nesplatená suma
 • zoznam zmlúv: podrobnosti o každej zmluve alebo pôžičke
 • profil splátok
 • súhrn všetkých žiadostí: napríklad, či klient o úver žiadal sám alebo či v zmluve pôsobí ako ručiteľ a pod., pričom zoznam obsahuje aj tie žiadosti, ktoré boli zamietnuté alebo ich klient stiahol

Zrušené a zamietnuté žiadosti zostávajú v registri 12 mesiacov od ich zhodnotenia, prípadne 6 mesiacov, ak ide o nebankový register.

CRIF

Okrem spomenutých registrov na Slovensku pôobí aj tzv. CRIF – Slovak Credit Bureau. Ide o univerzálny register, ktorý zhromažďuje informácie o dlžníkoch z bankových aj nebankových spoločností.

Zároveň sa špecializuje na vývoj obchodných informačných systémov a úverových riešení. Poskytuje služby pre podnikateľov a rovnako aj pre bežných občanov.

Ak niekto zvažuje uzavretie nového úveru, služba CRIF klientovi pomôže usmerniť jeho nasledujúce kroky. Na základe zákazníckej podpory klientovi overia úverovú históriu a schopnosť splácať. Časom stále sledujú úveruschopnosť a poskytujú poradenstvo. Súčasťou služby je finančné vzdelávanie a nezávislé hodnotenie tretej strany.

Ďalšou CRIF službou je kybernetická bezpečnosť. Pomocou nej získa zákazník ochranu online dát, ktoré používa vo všetkých svojich zariadeniach – počítač, tablet, telefón a pod. Služba poskytuje ochranu pred ukradnutím identity, obzvlášť pri úverových podvodoch.

Na záver ponúka špecializovanú pomoc, ak by ku kybernetickému podvodu došlo. Vďaka tomuto prídu na problém včas a voči podvodu sa budú vedieť oveľa rýchlejšie obrániť.

Nebankové pôžičky

Nebankové pôžičky sú pre spotrebiteľov atraktívne z viacerých dôvodov. Majú často menej prísne požiadavky na poskytovanie úverov ako tradičné banky, vďaka čomu sú dostupné aj pre jednotlivcov s menej ako hviezdnym kreditným skóre.

Okrem toho vďaka konkurenčným sadzbám a súkromným úverovým linkám poskytujú nebankové pôžičky spotrebiteľom a podnikom cenovo výhodný zdroj kapitálu.

Nebankové úvery ponúkajú aj výhodu pohodlia a rýchlosti. Vďaka technológiám a digitálnym platformám sa proces podávania žiadostí často zjednodušuje, zefektívňuje a zrýchľuje – veľakrát môžu spotrebitelia získať potrebné peniaze už za niekoľko hodín alebo dní. Pôžičky od nebankových spoločností tak môžu byť neoceniteľným nástrojom pre tých, ktorí potrebujú rýchlu finančnú injekciu.

Ako pri každom type pôžičky je však dôležité pred čerpaním nebankovej pôžičky preskúmať a porovnať rôznych veriteľov. Ak sa chce človek vyhnúť tomu, aby uviazol s drahou alebo predátorskou pôžičkou, je dôležité prečítať si drobné písmo a uistiť sa, že rozumie všetkým podmienkam pôžičky.

V niektorých prípadoch sa od spotrebiteľov môžu vyžadovať dodatočné poplatky alebo môžu zistiť, že podmienky pôžičky sú menej žiaduce, ako očakávali.