Vzor platového výmeru zamestnancov orgánu štátnej správy

PLATOVÝ VÝMER ZAMESTNANCOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

V [ ] dňa [ ]

Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/1992 Zb. O platových pomeroch zamestnancov orgánov štátnej správy, niektorých ďalších orgánov a obcí, vydaného v nadväznosti na ustanovenie § 23 ods. 1 zákona č. 143/1992 Zb..

V znení neskorších predpisov , stanovím Vám za výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve s účinnosťou od [ ] tento mesačný plat:

platový tarif, trieda 7, stupeň 8 (§ 6 ods. 1) [ ]

zvýšenie tarify (§ 6 ods. 2) [ ]

príplatok za vedenie (§ 8 ods. 1) [ ]

osobitný príplatok (§ 9 ods. 8) [ ]

osobný príplatok (§ 7 ods. 1) [ ]

celkom [ ]

Tento plat Vám bude vyplácaný po vykonaní zákonných zrážok.

Vedúci príslušného orgánu:

Meno [ ]

Podpis [ ]