Poistenie nehnuteľnosti – ceny a porovnanie

Poistenie nehnuteľnosti predstavuje dôležitý krok pre každého majiteľa nehnuteľnosti. Bez ohľadu na to, či ide o dom, byt či inú formu nehnuteľnosti, táto forma poistenia je základným nástrojom na ochranu majetku pred nečakanými udalosťami. Prečo sa oplatí poistenie nehnuteľnosti a čo ponúka slovenský trh?

Základné poistenie nehnuteľnosti je v Slovenskej republike povinné. Týka sa najmä poistenia domov a bytov proti rizikám, ako sú požiar, povodeň, víchrica, búrka či krupobitie. Tieto prírodné živly môžu spôsobiť značné škody na majetku, a preto je dôležité mať ho krytým poistením.

Okrem prírodných katastrof je možné do poistenia zahrnúť aj riziká ako vlámanie a krádeže, čo je pre mnohých majiteľov nehnuteľností ďalším dôležitým aspektom, na ktorý sa zameriavajú.

Poistenie nehnuteľnosti – je povinné?

Podľa slovenskej legislatívy musia byť poistené najmä nehnuteľnosti, ktoré slúžia na bývanie, a to v prípade, že je majetok zaťažený hypotékou. Aj keď nie je priamo poistenie nehnuteľnosti zákonom predpísané, banky vyžadujú toto poistenie ako podmienku poskytnutia úveru na kúpu nehnuteľnosti.

Čo sa týka dobrovoľného poistenia, majitelia nehnuteľností majú možnosť rozšíriť poistenie o rôzne ďalšie riziká a udalosti. Medzi takéto doplnkové poistenia patrí napríklad poistenie zodpovednosti voči tretím osobám.

Táto forma poistenia kryje prípadné škody spôsobené majiteľom nehnuteľnosti, napríklad ak dôjde k poškodeniu susedovho majetku v dôsledku havárie v našej nehnuteľnosti.

Najlepšie poistenie nehnuteľnosti – ako vyzerá?

Najlepšie poistenie nehnuteľnosti by malo obsahovať niekoľko kľúčových prvkov, ktoré zabezpečia primeranú ochranu majetku a finančnú istotu majiteľa. Tu je zoznam niektorých dôležitých položiek, ktoré by malo obsahovať:

 1. Základné krytie: Poistenie by mali pokrývať základné riziká, ako sú požiar, povodeň, víchrica, búrka, krupobitie a iné prírodné katastrofy.
 2. Poistenie zodpovednosti voči tretím osobám: Malo by kryť prípadné škody, ktoré majiteľ nehnuteľnosti spôsobí tretím osobám. Napríklad v prípade, že dôjde k úniku vody do susedovho bytu a spôsobí škodu.
 3. Poistenie proti vlámaniu a krádeži: Doplnkové krytie proti vlámaniu a krádeži je dôležité pre bezpečnosť majetku.
 4. Rýchla a jednoduchá úhrada škôd: Poisťovňa by mala byť známa svojou spoľahlivosťou a schopnosťou rýchlo vybaviť poistnú udalosť. Rýchla úhrada škôd je dôležitá, pretože majiteľ potrebuje rýchle financie na opravu poistnej udalosti a obnovenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu.
 5. Transparentné poistné podmienky: Poistenie by malo mať jasné a transparentné podmienky, aby majiteľ nehnuteľnosti vedel presne, čo je a nie je kryté. Dôležité je pozorne si prečítať celú zmluvu a v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktovať poisťovňu.
 6. Dobrá cena a hodnota za poistné plnenie: Síce je cena poistenia dôležitým faktorom, ale nemala by byť jediným rozhodujúcim kritériom. Dôležitejšie je zvážiť hodnotu a rozsah krytia, aby majiteľ dostal primeranú ochranu za spravodlivú sumu.
 7. Skúsenosti a povesť poisťovne: Dôvera v poisťovňu je kľúčová. Preto je dôležité vybrať si renomovanú poisťovňu s dlhoročnými skúsenosťami a dobrou povesťou.
 8. Profesionálna pomoc a podpora: Najlepšie poistenie by malo byť podporené skúsenými a odbornými poistnými poradcami, ktorí majiteľovi poskytnú potrebné informácie a radu v prípade potreby.

Najlepšie poistenie nehnuteľnosti je individuálne a závisí od potrieb a preferencií majiteľa. Dôležité je vybrať si poistenie, ktoré pokrýva kľúčové riziká a zároveň ponúka flexibilitu a prispôsobivosť.

Porovnanie poistenia nehnuteľnosti

Pri výbere vhodného poistenia je dôležité zvážiť rôzne ponuky poistných spoločností a ich podmienky. Každá poisťovňa môže ponúkať odlišné výšky poistných platieb, rozsah krytia a podmienky pri plnení poistných udalostí. Preto je dôležité pred podpísaním zmluvy spraviť si porovnanie poistenia nehnuteľnosti.

Preto je dobré porovnať rôzne možnosti a vybrať si poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje konkrétnym potrebám a finančným možnostiam majiteľa nehnuteľnosti.

Výška poistného plnenia je určená hodnotou nehnuteľnosti, ktorá by mala zodpovedať jej aktuálnej trhovej hodnote. Pri určovaní tejto hodnoty je dôležité mať na pamäti aj skutočnosti, ako sú rok výstavby nehnuteľnosti, jej poloha a stav.

Niektoré poistné spoločnosti ponúkajú aj tzv. bonusové programy, ktoré znižujú poistné plnenia za bezškodové obdobie.

V prípade, že nastane poistná udalosť a majiteľ nehnuteľnosti utrpí škodu, je dôležité čo najskôr kontaktovať svoju poisťovňu a nahlásiť udalosť. Poisťovňa poskytne potrebné informácie ohľadom ďalšieho postupu a podmienok na vybavenie nároku na poistné plnenie.

V nasledujúcich riadkoch si môže čitateľ prezrieť porovnanie poistení nehnuteľnosti, ktoré nájdeme na alovenskom trhu.

Uniqa poistenie nehnuteľnosti

Uniqa ponúka základné poistenie nehnuteľnosti a jej zariadenia. S produktom Domov & Štastie si môže klient poistiť svoj domov na škody spôsobené počasím alebo únikom vody z vodovodu.

V balíku pripoistení klient rozšíri ochranu domu či bytu o:

 • atmosférické zrážky
 • spodná voda
 • prepätie
 • vonkajší vandalizmus

Poistenie sa dá jednoducho vyriešiť aj online. Takýmto zákazníkom ponúka Uniqa zľavu z celkového poistenia. Súčasťou ich produktu sú aj asistenčné služby a služba MeteoUNIQA, ktorá klienta včas varuje pred nepriaznivým počasím.

Netradyčným pripoistením je pripoistenie kybernetických rizík, ktoré zahŕňa zneužitie identity poisteného na internete, poškodenie online povesti, zneužitie platobného prostriedku a nákup tovaru na internete.

Cena poistenia nehnuteľnosti sa dá zistiť pomocou online kalkulačky. Klient musí uviesť typ nehnuteľnosti, veľkosť podlahovej plochy, PSČ a telefónne číslo. Kalkulačka na základe parametrov zobrazí ponuku cien.

Union poistenie nehnuteľnosti

Aj poistenie nehnuteľnosti Union sa dá vyriešiť z pohodlia domova online. Poistenie si môže klient vyskladať podľa vlastných preferencií a nemusí sa zameriavať na konkrétne balíky spoločnosti.

Do poistenie patrí okrem domu či bytu aj:

 • garáž/garážové státie
 • zelená strecha/terasa
 • pomníky
 • ostatné stavby a záhradu (v prípade domu)
 • stavebné mechanizmy a nezabudovaný stavebný materiál (v prípade stavby domu)

Union poistenie nehnuteľnosti obsahuje aj poškodenie voči tretím osobám, vrátane domácich miláčikov a nájomníkov, alebo stratu nájomného v prípade poistnej udalosti.

Aj tu môže klient očakávať asistenčné služby v prípade vymknutia, potreby dezinfekcie alebo deratizácie či servis elektrospotrebičov.

Union nehnuteľnosť pravidelne prehodnocuj formou indexácie, vďaka čomu jej hodnota neklesá. Osoba si môže poistiť aj apartmán alebo nebytový priestor. V prípade demolácie domu v dôsledku poistnej udalosti vyplácajú plnenie do výšky 115 percent hodnoty bytu.

Cenu poistenia nehnuteľnosti si môže záujemca taktiež vypočítať online. Do formulára zadá okrem typu nehnuteľnosti aj informácie o tom, kde sa nachádza, či je trvalo obývaná a v akom stave je (novostavba rekonštruovaná, vo výstavbe).

ČSOB poistenie nehnuteľnosti

Samozrejme, aj v ČSOB sa dá vyriešiť poistenie nehnuteľnosti online. Do balíka patria byty, domy, garáže, aj rekreačné objekty. Poistenie zahŕňa všetky stavebné súčasti, a to aj nedokončenej a rozostavanej stavby.

Pripoistiť sa dajú vedľajšie budovy, exteriérový bazén a okrasná záhrada. Okrem stavieb si môže klient v ČSOB poistiť aj samotnú domácnosť a jej vybavenie. Môže ísť o nábytok aj spotrebiče a dokonca aj pohreb domáceho zvieraťa v dôsledku úrazu.

Zaujímavosťou je tzv. poistenie home office, ktoré kryje poškodenie vecí od zamestnávateľa, ktoré osoba využíva na prácu z domu. Ide o súčasť poistenia domácnosti v balíkoch Štandard a Extra.

ČSOB rozdeľuje poistenie do troch balíkov:

 • Klasik
 • Štandard
 • Extra

Do extra poistenie patria záležitosti, ako úhrada nákladov za uniknutú vodu či škody na fasáde spôsobené zvieratami. Jeho súčasťou je rozšírená asistenčná služba a vyššie limity poistného.

Cena poistenia nehnuteľnosti sa odvíja od štandardných kritérií, ktoré sú spomenuté v článku vyššie.

Kooperativa poistenie nehnuteľnosti

Koopoerativa ponúka poistenie nehnuteľnosti v jednej zmluve, čiže all-in. To všetko so základnou spoluúčasťou 0 € a pripoistením ďalších záležitostí, ako napríklad:

 • záhrada
 • pomníky
 • batožina
 • zodpovednosť nájomcu
 • záchrana dát
 • poškodenie zateplenia zvieraťom

Aj tu platí, že klient s poistením získava asistenčné služby a zároveň zľavu z ročného poistenia. K bezplatným službách Kooperativa zahŕňa zámočníka pri vymknutí a inštalatér pri havárii.

K poisteniu domácnosti si môže klient pridať do zmluvy záležitosti, akými sú nábytok, spotrebiče, potraviny v chladiarenských zariadeniach, veci slúžiace na zárobkovú činnosť či poškodenie skla.

Kooperativa má dva balíky, Optimum a Excelent. Excelent je rozšírený balík o udalosti ako sprejerstvo, prepätie, prechodné bývanie a mnoho iného. Aj tu sa cena poistenia odráža od typu a stavu nehnuteľnosti. Spoločnosť disponuje automatickou indexáciou pre zachovanie hodnoty majetku.

Indexácia pri poistení

Indexácia pri poistení nehnuteľnosti je mechanizmus, ktorý umožňuje automaticky aktualizovať hodnotu poistenia nehnuteľnosti s prihliadnutím na infláciu alebo zmenu cien na trhu. Týmto spôsobom je zabezpečené, že poistená suma sa nezostarne a bude adekvátne odzrkadľovať aktuálnu hodnotu nehnuteľnosti.

Keď je nehnuteľnosť poistená na pevnú sumu, napríklad 100 000 eur, a ku dňu poistnej udalosti došlo k inflácii alebo rastu cien nehnuteľností, táto suma by nemusela postačovať na pokrytie všetkých nákladov na obnovu alebo opravu poškodeného majetku. Preto indexácia pomáha chrániť majiteľov nehnuteľností pred takýmito rizikami.

Indexácia funguje nasledovne: Poisťovňa a poistenec sa dohodnú na určenom indexe, ktorým sa bude hodnota nehnuteľnosti aktualizovať. Týmto indexom môže byť napríklad index spotrebiteľských cien, index stavebných nákladov alebo iný vhodný ekonomický ukazovateľ. V pravidelných intervaloch sa potom vyhodnocuje hodnota indexu a poistná suma je aktualizovaná v súlade s jeho vývojom.

Výhodou indexácie je, že majitelia nehnuteľností nemusia manuálne aktualizovať poistné sumy, čo by mohli prehliadať alebo zabúdať. Indexácia zaručuje, že poistená suma zostáva v súlade s reálnou hodnotou nehnuteľnosti v čase poistnej udalosti.

Je však dôležité uvedomiť si, že indexácia môže ovplyvniť výšku poistného plnenia. Ak dôjde k poistnej udalosti a poistená suma bola indexovaná na hodnotu vyššiu, než je aktuálna trhová hodnota nehnuteľnosti, poisťovňa môže platiť iba do výšky reálnej hodnoty nehnuteľnosti.

Na druhej strane, ak je trhová hodnota vyššia než indexovaná suma, majiteľ nehnuteľnosti môže očakávať plnenie podľa skutočnej hodnoty.

V každom prípade je dôležité overiť a porozumieť podmienkam indexácie v poistnej zmluve a zabezpečiť, aby bolo krytie dostatočné pre konkrétnu nehnuteľnosť a aktuálne ceny na trhu. Indexácia je užitočným nástrojom, ktorý prispieva k lepšej ochrane majetku majiteľov nehnuteľností v dlhodobom horizonte.