Pokuta za diaľničnú známku – výška, overenie

Na slovenských diaľniciach a rýchlostných cestách je povinnosťou každého motoristu vlastniť platnú diaľničnú známku. Tento systém bol zavedený s cieľom financovania údržby a rozvoja cestnej infraštruktúry. Aká je cena diaľničnej známky, kde môžem overiť platnosť diaľničnej známky a ako zistím, či mám pokutu za jazdu bez diaľničnej známky?

Napriek tomu, že úhrada diaľničnej známky na Slovensku je relatívne jednoduchá, nájdu sa vodiči, ktorí sa snažia túto povinnosť obísť a riskovať tak pokutu. Jazda bez diaľničnej známky je spojená s rizikom vysokých pokút a iných nepríjemností.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Výška pokuty za jazdu po diaľnici bez platnej diaľničnej známky môže byť od 50 € do 500 €.

Niektoré kategórie vozidiel sú oslobodené od povinnosti zakúpenia diaľničnej známky.

Existuje niekoľko spôsobov, ako človek zistí, či má pokutu za diaľničnú známku: napríklad oznámenie poštou alebo kontrolou cez mobilnú aplikáciu.

Platnosť diaľničnej známky môže človek overiť prostredníctvom online nástrojov, mobilných aplikácií, fyzických predajných miest alebo kontaktných centier.

Exitujú štyri hlavné typy diaľničných známok podľa doby platnosti, a to ročná, 30-dňová, 10-dňová a ročná diaľničná známka pre prívesy.

Pokuta za jazdu bez diaľničnej známky

Na Slovensku je jazda po diaľnici bez platnej diaľničnej známky priestupkom, za ktorý vodičovi hrozí pokuta. Výška pokuty sa líši v závislosti od danej situácie a od toho, či je priestupok riešený v blokovom konaní alebo v správnom konaní.

Výška pokuty:

 • Blokové konanie:
 • 50 € až 200 €
 • Správne konanie:
 • 100 € až 500 €

Má to však háčik. V prípade, že vodič odmietne na mieste zaplatiť pokutu v blokovom konaní, vec sa automaticky presúva do správneho konania, kde mu môže byť uložená pokuta až do výšky 500 €.

Okrem pokuty môže vodičovi hroziť aj odobratie vodičského preukazu na dobu až 1 rok, v závislosti od závažnosti priestupku a od jeho opakovania.

Zákon č. 488/2013 Z.z. o diaľničných známkach stanovuje povinnosť vlastniť platnú diaľničnú známku pre všetky motorové vozidlá do 3,5 tony, ktoré využívajú diaľnice a rýchlostné cesty na území Slovenskej republiky. Povinnosť sa vzťahuje aj na prívesy, ak celková hmotnosť súpravy presahuje 3,5 tony.

Jazda po diaľniciach a rýchlostných cestách bez platnej diaľničnej známky je porušením zákona a môže viesť k udeleniu pokuty za jazdu bez diaľničnej známky. Pokutu môže dať vodičovi polícia opakovane, ak vodič poruší zákon viackrát.

Výnimky z povinnosti diaľničnej známky

Niektoré kategórie vozidiel sú oslobodené od povinnosti zakúpenia diaľničnej známky. Medzi tieto vozidlá patria:

 • vozidlá záchranných služieb
 • vozidlá ozbrojených síl
 • vozidlá prepravujúce osoby so zdravotným postihnutím (ak majú príslušné osvedčenie)

Tieto výnimky sú stanovené zákonom a vodič musí mať pri sebe príslušné doklady, ktoré oslobodenie potvrdzujú.

Elektronická diaľničná známka

Od roku 2016 Slovensko zaviedlo systém elektronických diaľničných známok, ktorý nahradil tradičné nálepky. Elektronická diaľničná známka je viazaná na evidenčné číslo vozidla a jej platnosť sa dá overiť online. Tento systém zjednodušil administratívu a umožnil efektívnejšiu kontrolu dodržiavania povinností vodičov.

Kontrola platnosti diaľničnej známky

Kontroly sú vykonávané buď políciou priamo na cestách alebo prostredníctvom automatických kamerových systémov, ktoré sú umiestnené na mýtnych bránach a iných strategických miestach.

Automatické kontrolné systémy pri elektronických diaľničných známkach využívajú kamerový systém na snímanie evidenčných čísel vozidiel, ktoré sú následne porovnávané s databázou zakúpených diaľničných známok.

Tento systém umožňuje rýchlu a efektívnu identifikáciu vozidiel bez platnej známky, čím prispieva k dodržiavaniu zákonných povinností a zlepšeniu plynulosti premávky.

Automatické kontrolné systémy pri elektronických diaľničných známkach využívajú kamerový systém na snímanie evidenčných čísel vozidiel.

Ako zistím, či mám pokutu za diaľničnú známku

V systéme elektronických diaľničných známok na Slovensku je dôležité dodržiavať zákonom stanovené povinnosti. Nezakúpenie diaľničnej známky pri jazde po diaľniciach a rýchlostných cestách môže viesť k udeleniu pokuty. Pre vodičov je kľúčové vedieť, ako zistia, či majú pokutu za diaľničnú známku a ako postupovať v prípade jej obdržania.

Elektronické diaľničné známky zavedené od roku 2016 nahradili klasické nálepky a ich platnosť je viazaná na evidenčné číslo vozidla. Platnosť diaľničnej známky je kontrolovaná automaticky prostredníctvom kamerových systémov.

Ak vozidlo nemá platnú diaľničnú známku, systém to zaznamená a údaje o porušení sú odoslané príslušným orgánom na ďalšie spracovanie. Takýmto spôsobom je zabezpečené efektívne monitorovanie a vynucovanie povinnosti úhrady diaľničnej známky.

Existuje niekoľko spôsobov, ako človek zistí, či má pokutu za diaľničnú známku.

Spôsoby zistenia pokuty:

 1. Oznámenie poštou: Ak bola pokuta udelená, držiteľ vozidla obdrží oznámenie o pokute poštou na adresu uvedenú v evidencii vozidiel. Oznámenie obsahuje všetky potrebné informácie vrátane dôvodu udelenia pokuty, jej výšky a pokynov na úhradu.
 2. Elektronická komunikácia: V niektorých prípadoch môže byť oznámenie o pokute zaslané elektronickou poštou, ak vodič poskytol príslušným orgánom e-mailovú adresu.
 3. Online kontrola: Vodiči môžu využiť aj online systém na overenie platnosti diaľničnej známky. Na oficiálnych webových stránkach Národnej diaľničnej spoločnosti alebo Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky je dostupný nástroj na overenie diaľničnej známky po zadaní evidenčného čísla vozidla.
 4. Kontrola cez mobilnú aplikáciu: Existujú aj mobilné aplikácie, ktoré umožňujú vodičom skontrolovať platnosť diaľničnej známky a prípadné overenie pokuty. Tieto aplikácie sú dostupné pre operačné systémy iOS a Android a ponúkajú jednoduchý spôsob, ako mať prehľad o stave diaľničnej známky.

Po overení pokuty a obdržaní oznámenia o pokute je dôležité postupovať podľa pokynov uvedených v liste alebo e-maile. Pokutu je potrebné uhradiť v stanovenej lehote, aby sa predišlo ďalším sankciám, ako sú penále alebo exekučné konanie.

Platbu pokuty je možné vykonať niekoľkými spôsobmi:

Bankovým prevodomNajčastejším spôsobom úhrady pokuty je bankový prevod. Údaje potrebné na realizáciu prevodu, ako sú číslo účtu, variabilný symbol a suma, sú uvedené v oznámení o pokute.
Platba na poštePokutu je možné uhradiť aj na pobočkách Slovenskej pošty. Oznámenie o pokute môže obsahovať poštovú poukážku s predtlačenými údajmi, ktoré uľahčujú platbu.
Platba onlineNiektoré inštitúcie umožňujú aj online platbu prostredníctvom platobnej brány na ich webovej stránke. Tento spôsob je rýchly a pohodlný, vyžaduje však použitie platobnej karty.

Zistenie, či bola udelená pokuta za diaľničnú známku, je vďaka moderným technológiám a efektívnym kontrolným mechanizmom relatívne jednoduché. Vodiči majú k dispozícii viacero spôsobov, ako skontrolovať stav diaľničnej známky a zistiť prípadné pokuty.

Dôležité je dodržiavať zákonné povinnosti, pravidelne kontrolovať platnosť diaľničnej známky a včas reagovať na obdržané oznámenia o pokutách, čím sa predíde nepríjemnostiam a ďalším sankciám.

Overenie pokuty za diaľničnú známku na Slovensku

Existuje viacero možností, ako môže hocikto overiť, či má pokutu za diaľničnú známku. Tu sú najbežnejšie a najspoľahlivejšie spôsoby:

1. Kontrola elektronickej schránky:

 • Najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob, ako zistiť, či má človek pokutu, je kontrola elektronickej schránky. Pokuty za diaľničné známky sú doručované elektronicky prostredníctvom Slovensko.sk.
 • Ak si niekto aktivoval notifikácie na doručenie správ do e-mailu, bude o doručení pokuty informovaný aj e-mailom.

2. Webová stránka eznamka.sk:

 • Na webovej stránke eznamka.sk si môže človek overiť platnosť diaľničnej známky a zistiť, či má evidované nejaké pokuty.
 • Na to, aby sa mohol prihlásiť, bude potrebovať ŠPZ vozidla a e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri kúpe známky.

3. Telefonicky:

 • Pokuty za diaľničné známky sa môžu overiť aj telefonicky na kontaktnom čísle Národnej diaľničnej spoločnosti: +421 2 38 28 44 44.
 • Pri telefonickom kontakte bude potrebné ŠPZ vozidla a dátum, kedy človek jazdil po diaľnici.

4. Písomne:

 • Pokuty za diaľničné známky môžu záujemci overiť aj písomne zaslaním žiadosti na adresu Národnej diaľničnej spoločnosti: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Einsteinova 28, 811 04 Bratislava.
 • V žiadosti treba uviesť ŠPZ vozidla, dátum, kedy človek jazdil po diaľnici a kontaktnú adresu.

Čo je najlepšia časť? Overenie pokuty za diaľničnú známku je jednoduché a rýchle. Vďaka dostupným online a offline možnostiam si vie ktokoľvek skontrolovať stav a včas uhradiť prípadné pokuty. Netreba však zabúdať, že včasná úhrada pokuty ušetrí penále a exekučné vymáhanie.

Kde môžem overiť platnosť diaľničnej známky?

Platnosť diaľničnej známky je pre vodičov dôležitou povinnosťou pri využívaní diaľnic a rýchlostných ciest. Existuje viacero spôsobov, ako overiť platnosť diaľničnej známky, aby sa predišlo nepríjemným sankciám a pokutám.

Online nástroje na overenie platnosti diaľničnej známky

Najjednoduchším a najpohodlnejším spôsobom, ako overiť platnosť diaľničnej známky, sú online nástroje dostupné na internete.

 1. Oficiálna webová stránka eznamka.sk
 2. Webová stránka Ministerstva dopravy a výstavby SR

Tieto nástroje umožňujú vodičom rýchlo a jednoducho získať informácie o stave ich diaľničnej známky.

Mobilné aplikácie

Mobilné aplikácie poskytujú ďalší pohodlný spôsob, ako overiť platnosť diaľničnej známky. Tieto aplikácie sú dostupné pre operačné systémy iOS aj Android a ponúkajú viacero funkcií, vrátane možnosti zakúpenia diaľničnej známky a kontroly jej platnosti.

 • Aplikácia eznamka: Mobilná aplikácia eznamka, ktorá je dostupná na stiahnutie v obchodoch Google Play a Apple App Store, umožňuje vodičom rýchlo overiť platnosť diaľničnej známky zadaním evidenčného čísla vozidla.

Okrem toho aplikácia ponúka možnosť zakúpenia novej diaľničnej známky, zobrazenie histórie nákupov a prijímanie upozornení o končiacej platnosti diaľničnej známky.

Fyzické predajné miesta

Pre vodičov, ktorí uprednostňujú osobný kontakt, sú k dispozícii fyzické predajné miesta, kde je možné overiť platnosť diaľničnej známky. Tieto miesta zahŕňajú čerpacie stanice, pobočky Slovenskej pošty a vybrané pobočky auto-moto klubov.

 1. Čerpacie stanice: Na mnohých čerpacích staniciach, najmä tých nachádzajúcich sa pri diaľniciach a rýchlostných cestách, je možné overiť platnosť diaľničnej známky prostredníctvom terminálov, ktoré majú prístup k online databáze. Zamestnanci čerpacích staníc sú často vyškolení, aby vedeli pomôcť vodičom pri kontrole platnosti diaľničnej známky.
 2. Slovenská pošta: Na vybraných pobočkách Slovenskej pošty je možné overiť platnosť diaľničnej známky. Poštoví pracovníci majú prístup k systémom umožňujúcim kontrolu platnosti diaľničných známok a môžu poskytnúť potrebné informácie.
 3. Pobočky auto-moto klubov: Niektoré pobočky auto-moto klubov poskytujú služby spojené s diaľničnými známkami vrátane ich overenia. Tieto pobočky majú prístup k databáze diaľničných známok a môžu vodičom poskytnúť informácie o platnosti ich známky.

Kontaktné centrá a zákaznícka podpora

To nie je všetko. V prípade potreby je možné overiť platnosť diaľničnej známky aj prostredníctvom kontaktných centier a zákazníckej podpory Národnej diaľničnej spoločnosti. Kontaktné centrá poskytujú telefonické a e-mailové služby, kde môžu vodiči získať informácie o platnosti diaľničnej známky.

 1. Telefonická podpora: Národná diaľničná spoločnosť prevádzkuje telefonickú linku, kde je možné overiť platnosť diaľničnej známky. Operátori na tejto linke sú schopní poskytnúť informácie na základe evidenčného čísla vozidla a krajiny registrácie.
 2. E-mailová podpora: Po zaslaní e-mailu s uvedením potrebných údajov (evidenčné číslo vozidla a krajina registrácie) je možné získať informácie o platnosti diaľničnej známky.

Existuje viacero spôsobov, ako overiť platnosť diaľničnej známky na Slovensku, či už prostredníctvom online nástrojov, mobilných aplikácií, fyzických predajných miest alebo kontaktných centier. Tieto možnosti poskytujú vodičom pohodlie a istotu, že ich diaľničná známka je platná a vyhnú sa pokutám.

Existuje viacero spôsobov, ako overiť platnosť diaľničnej známky, a tak môžu mať vodiči istotu, že ich diaľničná známka je platná a vyhnú sa pokutám.

Úhrada diaľničnej známky – cena

Diaľničné známky sú povinné pre všetky motorové vozidlá do 3,5 tony, ktoré chcú využívať diaľnice a rýchlostné cesty. Na Slovensku sú k dispozícii štyri hlavné typy diaľničných známok, ktoré sa líšia podľa doby platnosti:

Ročná diaľničná známka:Ročná diaľničná známka je platná od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roka, čo znamená, že jej platnosť je 13 mesiacov. Tento typ diaľničnej známky je vhodný pre vodičov, ktorí pravidelne využívajú diaľnice a rýchlostné cesty počas celého roka.
30-dňová diaľničná známka:30-dňová diaľničná známka poskytuje flexibilnú možnosť pre vodičov, ktorí potrebujú diaľničnú známku na kratšie obdobie. Platnosť tejto známky je 30 dní od dátumu zakúpenia. Tento typ je vhodný pre vodičov, ktorí plánujú krátkodobé cesty alebo pre tých, ktorí nepotrebujú ročnú známku.
10-dňová diaľničná známka:10-dňová diaľničná známka je najkratšie platným typom diaľničnej známky. Je platná 10 dní od dátumu zakúpenia. Tento typ je ideálny pre turistov alebo vodičov, ktorí potrebujú diaľničnú známku len na obmedzený čas.
Ročná diaľničná známka pre prívesy:Ročná diaľničná známka pre prívesy je špeciálnym typom známky určeným pre prívesy vozidiel do 3,5 tony. Táto známka je potrebná, ak kombinovaná hmotnosť vozidla a prívesu presahuje 3,5 tony. Platnosť tejto známky je rovnaká ako pri ročnej diaľničnej známke, teda od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roka.

Ceny diaľničných známok na Slovensku sú stanovené zákonom a môžu sa meniť na základe rozhodnutia príslušných orgánov. Aktuálne ceny diaľničných známok sú nasledujúce:

Ročná diaľničná známka:60
30-dňová diaľničná známka:17
10-dňová diaľničná známka:12
Ročná diaľničná známka pre prívesy:60

Diaľničné známky na Slovensku poskytujú rôzne možnosti podľa potrieb vodičov, s rôznou dobou platnosti a cenou. Vodiči môžu využiť rôzne spôsoby nákupu, vrátane online nákupu, mobilných aplikácií, čerpacích staníc, pobočiek Slovenskej pošty a automatov na diaľničné známky.

Pravidelná kontrola platnosti diaľničnej známky je dôležitá pre zabezpečenie dodržiavania zákonných povinností a vyhnutie sa pokutám. Diaľničné známky tak prispievajú k financovaniu a zlepšeniu cestnej infraštruktúry na Slovensku, čo prináša výhody všetkým účastníkom cestnej premávky.