EČV

EČV – evidenčné číslo vozidla (alebo aj štátna poznávacia značka – ŠPZ)  sa prideľuje každému vozidlu podliehajúcemu evidencii vozidiel. Tabuľku s EČV vydáva okresný dopravný inšpektorát policajného zboru, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie.

Podľa EVČ je možné zistiť o vozidle množstvo užitočných informácií, ako napríklad hmotnosť, výkon, VIN číslo a mnoho ďalších. EVČ môže byť dokonca spôsob, ako zistiť majiteľa vozidla.