EČV

EČV – evidenčné číslo vozidla (alebo aj štátna poznávacia značka – ŠPZ)  sa prideľuje každému vozidlu podliehajúcemu evidencii vozidiel. Tabuľku s EČV vydáva okresný dopravný inšpektorát policajného zboru, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie.