Overenie diaľničnej známky – ako zistiť platnosť online 2024

Či už ide o pravidelného alebo občasného vodiča, každý by mal poznať, ako si overiť diaľničnú známku. Ak už niekomu skončila platnosť diaľničnej známky a nedokáže si to overiť, môžu ho čakať nepríjemné pokuty. Čo je to elektronická diaľničná známka? Ako overiť platnosť diaľničnej známky? Ako uhradiť diaľničnú známku?

V roku 2023 prišla dlho očakávaná zmena pre všetkých vodičov využívajúcich diaľnice na Slovensku. Prvý raz od roku 2011 sa zvýšila cena za diaľničnú známku. Cena diaľničnej známky je 60 €.

Elektronická diaľničná známka

Na Slovensku je od roku 2016 možné kúpiť elektronickú diaľničnú známku. Dovtedy bolo bežné kupovanie diaľničných známok ako nálepku, ktorá sa lepila na čelné sklo vozidla. Táto známka dávala vodičom povolenie využívať spoplatnené úseky na Slovensku, spravidla diaľnice a rýchlostné cesty.

Rovnako diaľničné známky v elektronickej podobe využívajú aj susedné štáty ako Rakúsko, Maďarsko či Česko. Ide o najčastejšie využívaný spôsob platby za spoplatnené diaľničné úseky, avšak existujú aj mýta, ktoré sú ešte stále v Chorvátsku.

Od spomenutého roku 2016 existujú elektronické diaľničné známky, avšak do roku 2021 bolo možné kupovať aj v podobe nálepiek a na úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest si ju povinne musia kupovať dvojstopové motorové vozidlo alebo jazdná súprava do 3,5 tony, dvojstopové motorové vozidlo kategórie M1 bez ihľadu na najvyššiu povolenú hmotnosť a prípojné vozidlo, ak najvyššia povolená hmotnosť celej súpravy presahuje 3,6 tony.

Kúpa diaľničnej známky

Na kúpu diaľničnej známky je dôležité vedieť, aký typ známky vodič chce. V súčasnosti existujú 4 druhy elektronických diaľničných známok.

Prvá je ročná diaľničná známka, teda s ročnou platnosťou. V tomto prípade je známka platná od 1. januára príslušného kalendárneho roka, alebo odo dňa jej úhrady v príslušnom kalendárnom roku, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Druhá je 365-dňová diaľničná známka, ktorá je omnoho výhodnejšia. Je to z toho dôvodu, že táto známka je platná 365 po sebe nasledujúcich dní. To znamená, že pri ročnej známke zakúpenej napríklad v septembri by bola platnosť len do 31. januára, teda 5 mesiacov. Ak by vodič kúpil 365 dňovú známku, platnosť by bola 12 mesiacov, pričom cena je rovnaká.

Pre príležitostnejšie jazdenie na platených úsekoch je možnosť kúpy 30-dňovej diaľničnej známky. Tento druh platí, ako už vyplýva z názvu 30 dní vrátane dňa určeného.

V prípade naozaj výnimočného jazdenia na spoplatnených úsekoch je aj 10-dňová diaľničná známka. Tak ako pri 30-dňovej, jej platnosť je v názve, teda 10 dní vrátane dňa určeného.

Pribudne aj jednodňová diaľničná známka, ktorá bude zavedená od 1. marca 2024. Bude platná na jeden deň, od 00:00 hod. do 24:00 hod.

Druh diaľničnej známkyCena
ročná 60 eur
365-dňovná60 eur
30-dňová17 eur
10-dňová12 eur

Nákup diaľničnej známky je veľmi jednoduchý a je možné to urobiť dvomi spôsobmi. Buď fyzicky na čerpacích staniciach alebo cez internet na webe alebo v aplikácií.

V prípade kúpy na čerpacej stanici stačí povedať, aký typ dialničnej známky chce daný človek kúpiť. Následne uviesť krajinu a evidenčné číslo vozidla a znovu skontrolovať. Potom už len poskytnúť kontaktné údaje a vybrať si spôsob platby buď v hotovosti alebo platba kartou. Už v daný deň je možné jazdiť na spoplatnených úsekoch.

Existuje možnosť aj nastaviť dátum platnosti diaľničnej známky. Teda kúpiť ju napríklad 15. 3. s platnosťou od 23. 6.

Ak chce niekto kúpiť diaľničnú E-známku cez internet, môže tak urobiť na webe eznamka.sk alebo v mobilnej aplikácií eznamka. Postup je rovnaký, ako by vodič platil za známku na čerpacej stanici.

Platnosť diaľničnej známky – ako zistím platnosť

Ako zistím platnosť diaľničnej známky? Skontrolovať platnosť diaľničnej známky je naozaj intuitívne a jednoduché. V súčasnosti sa už nikto nemusí obávať o to, že by si nestihol kúpiť novú diaľničnú známku.

Overenie diaľničnej známky je možné v priebehu pár minút pár klikmi. Na overenie platnosti stačí navštíviť webovú stránku eznamka.sk, kde v kolónke „Kontrola platnosti diaľničnej známky“ treba zadať evidenčné číslo vozidla (EČV) a štát registrácie vozidla. Následne už je potrebné len stlačiť na tlačidlo „Overiť platnosť“ a ihneď je možné vidieť, do akého dátumu je daná známka platná.

Pri kúpe na čerpacích staniciach sa udávajú okrem krajiny a EČV (kedysi ŠPZ) aj kontaktné údaje. Na základe nich dokážu kontaktovať vodiča 3 dni pred ukončením platnosti diaľničnej známky. V tomto prípade bude potrebné zadať autorizačný kód.

Ak niekto kupuje diaľničnú známku cez internet, teda cez eznamka.sk, môže si v e-shope nastaviť možnosť zaslania upozornenia na e-mail. Vďaka tomuto kroku sa každý držiteľ diaľničnej známky včas dozvie, že mu končí platnosť diaľničnej známky.

Kontrola diaľničnej známky a jazda bez diaľničnej známky

Už je jasné, ako sa overuje platnosť diaľničnej známky. Pre niekoho môže byť zaujímavá otázka, že ako prebieha kontrola diaľničnej známky. Tu sa už doba posunula, a policajti námatkovo nekontrolujú diaľničné známky.

Na Slovensku sú diaľničné známky kontrolované cez fotobunky, ktoré sú umiestnené na diaľniciach. Tie prevádzkuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Táto fotobunka odfotí každé auto a dokáže spárovať EČV so zoznamom všetkých EČV, ktoré majú zakúpenú diaľničnú známku.

Ak sa pri párovaní nenájde zhoda, vodičovi hrozí pokuta. Tej sa dá vyhnúť tak, že ak niekto vie, že jazdil na spoplatnenom úseku bez diaľničnej známky, do 24 hodín si musí zakúpiť diaľničnú známku. V opačnom prípade príde príkaz na úhradu pokuty.

To teda znamená, že ľudia môžu jazdiť bez diaľničnej známky. Avšak s tou podmienkou, že si ju zakúpia do 24 hodín od doby, kedy boli nasnímaní kamerovým systémom na diaľnici. No treba povedať, že vo všeobecnosti sa neodporúča jazda bez diaľničnej známky.

Fotobunky avšak nie sú na každom úseku diaľnice, no aj napriek tomu je nevyhnutné mať diaľničnú známku.

Platnosť diaľničnej známky pri zmene EČV

Môže nastať situácia, kedy je evidenčné číslo vozdila ukradnuté, stratené alebo zničené. V takom prípade je možné diaľničnú známku previesť na nové EČV, nakoľko ide o to isté vozidlo. Žiadosť o zmenu registračných údajov vozidla v evidencií úhrad diaľničných známok možno podať elektronicky cez portál eznamka.sk, prípadne osobne vo vybraných obchodných miestach.

Pre tento prípad bude potrebné predložiť vyplnenú žiadosť o zmenu v evidencii úhrad elektronickej diaľničnej známky, kópiu pôvodného Osvedčenia o evidencii vozidla, kópiu nového Osvedčenia o evidencii vozidla a taktiež kópiu potrvrdenia o úhrade diaľničnej známky.

Diaľničnú známku medzi motorovými vozidlami nie je možné prenášať. To znamená, že ak niekto predá auto, spolu s autom predáva aj diaľničnú známku. Taktiež ak niekto zničí auto tak, že sa stane nepojazdným, diaľničná známka prakticky prepadne. Každé nové auto musí mať novú diaľničnú známku.

Kto nemusí mať diaľničnú známku

Avšak na Slovensku existujú aj prípady, kedy nie je potrebné mať diaľničnú známku. V zákone o diaľničnej známke je možno nájsť výnimky, pri ktorých sú vybrané vozidlá úplne oslobodené od úhrady diaľničnej známky.

Ide o vozidlá štátnej a finančnej správy Slovenskej republiky a taktiež zložiek integrovaného záchranného systému. Okrem týchto vybraných, povinnosť mať elektronickú diaľničnú známku nemá vozidlo:

  • zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu ZŤP,
  • prevádzkované na účely poskytovania sociálnej služby a cieľom tejto služby nie je dosiahnutie zisku,
  • ktorého prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  • historické, podľa zvláštneho predpisu,
  • alebo cudzieho štátneho príslušníka, ktorý je oslobodený na základe vzájomnej medzištátnej dohody. 

V každom s vyššie uvedených možnostiach je nevyhnutné podať si žiadosť o registráciu vozidla v systéme.

Diaľničné známky v okolitých krajinách

Na záver je vhodné spomenúť, aká je situácia v okolitých krajinách. Nakoľko niektorí ľudia zvyknú kupovať diaľničné známky len v prípade, že cestujú na dovolenku. Pri cestovaní na dovolenku je okrem cestovného poistenia potrebné mať všetky diaľničné známky všetkých krajín, cez ktoré sa cestuje.

V prípade cestovania do alebo cez Českú republiku nebude postačujúca na Slovensku kúpená diaľničná známka, je potrebné zakúpiť aj diaľničnú známku Česka. V Česku je spoplatnená väčšina diaľnic a rýchlostných ciest. Nespoplatnené sú iba niektoré úseky okolo väčších miesť alebo nedokončené úseky.

Česká republika ponúka tri druhy diaľničných známok a to 10 dňová (310 Kč / cca 13 eur), 30 dňová (440 Kč / cca 19 eur) a ročná (1 500 Kč / 64 eur). V prípade ekologického auta sú tieto ceny polovičné.

Pri cestovaní do alebo cez Maďarsko je taktiež potrebná maďarská diaľničná známka. Tá je tak ako na Slovensku predávaná len v elektronickej podobe. Ľudia je najviac využívajú pri cestovaní na dovolenku do Chorvátska. Je možné kúpiť 10 dňovú (cca 20 eur), mesačnú (cca 32 eur) alebo ročnú (cca 176 eur). Oficiálna stránka – maďarská diaľničná známka je najspoľahlivejší spôsob ako si ju zaobstarať, avšak nie je v slovenčine.

Ak niekto cestuje na západ cez Rakúsko alebo do Viedne, má tri možnosti, ako kúpiť diaľničnú známku. Nákupný systém je dokonca prístupný už aj v českom jazyku. V Rakúsku je ešte stále možnosť zakúpiť si klasickú nálepku ako diaľničnú známku.

Rakúsko ponúka diaľničnú známku na 10 dní, pričom pre osobný automobil je cena 9,90 eur a motocykle 5,80 eur. V prípade 2-mesačnej známky je cena 29 eur pre osobný automobil a 14,50 pre motocykel. Poslená možná je ročná diaľničná známka, ktorá výjde majiteľov osobného automobilu 96,40 eur a motocyklistov 38,20 eur.