Vzor poukážky

POUKÁŽKA

(§ 535 Občiansky zákonník)

[ ], r.č .: [ ], bytom, má podľa kúpnej zmluvy zo dňa [ ] pohľadávku na zaplatenie kúpnej ceny [ ] EUR voči [ ], r. č .: [ ] bytom [ ]. Pohľadávka je splatná do [ ]. [ ] Mal podľa zmluvy o pôžičke zo dňa [] vrátiť sumu v hodnote [ ] EUR [ ], r. č .: [ ], bytom [ ] do [ ].

Týmto upozorňuje a splnomocňuje [ ], aby sumu v hodnote [ ] EUR (slovom [ ] Eur) vybral u [ ]. [ ] splnomocňuje, aby uvedenú sumu zaplatil [ ] na bankový účet [ ].

Poukážku prijíma a zaväzuje sa zaplatiť sumu v hodnote [ ] EUR [ ] do [ ]. [ ] Prijíma vyššie zmienené zmocnenie [ ] a súhlasí, že čiastku [ ] EUR prijíma od [ ], prípadne ju u neho vyberie.

V [ ], dňa [ ]

. . . . . . . . . . . . . .podpis

Poukážka nemusí mať písomnú formu.

Prejav poukázaného, že poukážku prijíma a prijatie splnomocnenia poukázaným nie je nutné, aby boli na jednej listine s poukážkou.