Pôžička pre študentov vysokých škôl

Tento druh úverov je typický tým, že má nižší úrok a dlhšiu dobu splatnosti ako bežné úvery. Celkom jedinečný je v tom, že je možné využiť posunutie začiatku splácania. Už z názvu vyplýva, že o tento typ pôžičiek majú najväčší záujem práve študenti, ktorí potrebujú preklenúť dobu od začiatku štúdia po prvé príjmy po škole po nástupe do zamestnania.

Ako získať študentskú pôžičku

Tento úver je možné získať u viacerých bankových i nebankových inštitúcií a treba dbať na určité pravidlá a tiež splniť určité podmienky. Aby sa študent nedostal do finančnej pasce, je treba využívať financie z tejto pôžičky zodpovedne a používať ich naozaj len na výdaje súvisiace so štúdiom.

Medzi podmienky, ktoré je nutné splniť pre získanie študentskej pôžičky, je doloženie štatútu študenta potvrdením o štúdiu a doložiť príjem, prípadne priviesť spolužiadateľa, ktorý doloží svoj príjem. Spolužiadateľom môže byť napríklad rodič. Niektoré inštitúcie tiež požadujú potvrdenie o zaplatení školného alebo potvrdenie (príp. čestné vyhlásenie) o predpokladanom ukončení štúdia. Podobné podmienky platia aj pri získaní študentského účtu.

Štúdium na vysokej škole nie je lacnou záležitosťou, preto vie pri štúdiu pomôcť aj tzv. príspevok na notebook.

Štátny fond na podporu vzdelávania

Jednou z možností získania financií je pôžička na sumu od 500 do 5 000 eur zo štátneho Fondu na podporu vzdelávania, pričom táto pôžička má pomerne nízky úrok, iba 2,07 % ročne (platí pre akademický rok 2015/2016).

Slovenská sporiteľna

V prípade potreby vyššej čiastky je k dispozícii úver vo výške od 1 000 do 8 500 eur. Na rozdiel od predošlej možnosti však úrok už narastá, a to na 8,5 % ročne.

Tatra banka

Tatra banka má v ponuke, avšak už nielen pre študentov: Bezúčelový úver Garant a Bezúčelový úver Classic. Výhodou je, že pri ich získaní nie je potrebné dokladať príjem žiadateľa a tiež majú horný limit pôžičky až na 30 000 eurách. No úrok je opäť podstatne vyšší, čo môže byť pre nepracujúceho študenta z dlhodobého hľadiska nevýhodné.

VÚB banka

Flexidebet je ďalšou možnosťou ako mať peniaze k dispozícii, no čerpať len toľko, koľko nutne potrebujete. Je to v podstate povolené prečerpanie k bežnému účtu, ktorý máte založený vo VÚB banke. Máte prístup k dostatočným financiám kedykoľvek, úver sa spláca automaticky zo sumy, ktorú dostanete na účet.