Prečo je dobré hrať Poker #2

Poker učá sústrediť sa na „dlhodobé hľadisko“

Netrpezlivosť nie je jediným dôvodom ľudskej krátkozrakosti. Výskumy odhalili, že okamžitá odmena má na človeka omnoho väčší účinok ako tá, ktorá príde neskôr.

Pokroví hráči veľmi rýchlo zistia, že aj zlá hra im môže priniesť dobré výsledky. Čo samozrejme platí aj v opačnom poradí. Kľúčom k úspechu je umenie robiť rozhodnutia, ktoré majú kladné dlhodobé EV (očakávaná hodnota).

Ak budete robiť rozhodnutia, ktoré majú záporné EV, aj tak nakoniec prehráte. Akonáhle ale urobíte dostatok rozhodnutí, ktoré sú +EV, nakoniec vyhráte. Je to skutočne jednoduché.

Ak by ľudia o veciach častejšie premýšľali z dlhodobého hľadiska, ušetrili by si tým kopu problémov alebo by ich aspoň zmiernili.

Poker učí, že zisku často predchádza strata

Ekonómovia nazývajú stratu profitu ako „náklady obetovanej príležitosti.“ Väčšina ľudí zmýšľa tak, že radšej by obetovali príležitosť zarobiť si 1€, než by riskovali, že 1€ prerobia. Čo v konečnom dôsledku znamená, že si nechávajú utiecť príležitosť ako si zarobiť.

Poker nás učí, že stratený profit je objektívne to isté, ako strata. Ak je napríklad pot odds8-1 a odds na skompletizovanie draw 5-1, mali by ste dorovnať. Pokiaľ nedorovnáte, vyhadzujete peniaze úplne rovnako ako keby ste dorovnali so zlými odds.

Poker rozvíja realistický prístup

Každý človek si len veľmi nerád pripúšťa skutočnosti, ktoré sú mu nepríjemné. Poker rozvíja realistický prístup tým najkrutejším možným spôsobom. Pokiaľ odmietate realitu o sebe, o svojich súperoch, kartách alebo o hocičom inom veľmi rýchlo za to zaplatíte.

V priebehu hry sa častokrát dostanete do zložitej situácie: premýšľate o svojich a tiež súperových kartách, aká bude jeho ďalšia akcia, rovnako o najrozličnejších možnostiach, pozíciách a mnohých iných faktoroch. Pokiaľ ste realisti, vyhráte. Akonáhle sa budete snažiť poprieť realitu, prehráte.