Vzor rozhodnutia o schválení správy o priebehu likvidácie

ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ SPRÁVY O PRIEBEHU LIKVIDÁCIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI A NÁVRHU NA ROZDELENIE LIKVIDAČNÉHO ZOSTATKU

Rozhodnutie o schválení správy o priebehu likvidácie obchodnej spoločnosti [ ]. a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku

Spoločníci spoločnosti [ ].

1. [ ], bytom [ ], [ ]

2. [ ], bytom [ ], [ ]

3. [ ], bytom [ ], [ ]

4. [ ], bytom [ ], [ ]

schvalujem

1. Správu o priebehu likvidácie podľa § 75 ods. 1 obch. zák. spoločnosti [ ], predloženú likvidátorom spoločnosti, p. [ ].

2. Rozdelenie likvidačného zostatku spoločnosti vo výške [ ], – EUR, ktorý vyplynul z účtovnej závierky; podiel na likvidačnom zostatku činí pre

[ ] [ ], – EUR [ ] [ ], – EUR [ ] [ ], – EUR [ ] [ ], – EUR

V [ ] dňa. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                                                             

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                                                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]