Uplatnenie práva na odstránenie vady veci predanej v obchode

UPLATNENIE PRAVA NA BEZPLATNÉ ODSTRÁNENIE VADY VECI PREDANEJ V OBCHODE

(§ 622 obč. Zák.)

Adresa firmy:

Vec: Uplatnenie práva na bezplatné odstránenie vady predanej veci

Dňa [ ] som kúpil vo Vašej predajni [ ] v [ ] bicykel značky [ ], červená farba, výrobné číslo [ ].

Na predané veci sa objavil závady, ako chybná predná brzda, ktorá nebrzdí, a zle ovládateľné prevody.

Preto podľa § 622 a 625 obč. zák. uplatňujem v záručnej dobe právo na odstránenie uvedených závad.

V [ ], dňa [ ]

Meno a adresa
podpis

V danom prípade bolo právo na bezplatné odstránenie poruchy uplatniť u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u neho (§ 625 obč. Zák.).

Záručná doba je v tomto i nasledujúcich prípadoch 6 mesiacov (§ 620 obč. Zák.).