Vlastná ŠPZ na mieru – cena, návrh online

vlastna-spz

V dnešnej dobe je čoraz populárnejšie požiadať o vlastnú ŠPZ na mieru. Ak chce niekto dať vlastné meno svojmu auto alebo len ukázať svoj zmysel pre humor, ŠPZ s vlastným textom to môže umožniť. Aká je cena vlastnej ŠPZ na mieru?

Evidenčné čísla vozidiel slúžia na pomoc orgánom činným v trestnom konaní, zabezpečujú bezpečnosť premávky a umožňujú občanom sledovať, kde sa ich vozidlo nachádza. ŠPZ sú dôležitou súčasťou udržiavania bezpečnosti ciest a vozidiel.

Čo je evidenčné číslo vozidla, resp. ŠPZ?

Evidenčné čísla vozidiel (po starom ŠPZ) sú dobre známe identifikačné znaky automobilov. Vydáva ich vláda každej krajiny alebo regiónu a sú povinné a právne vymáhané pre všetky motorové vozidlá na cestách.

EČV slúžia na mnohé dôležité účely:

  • pomáhajú presadzovať zákony a predpisy
  • zabraňujú krádežiam
  • poskytujú dopravným orgánom dôležité informácie
  • umožňujú občanom sledovať, kde sa ich vozidlo nachádza

Možno teda povedať, že evidenčné čísla vozidiel sú dôležitým identifikátorom všetkých motorových vozidiel. Sú tiež rýchlym spôsobom, ako zistiť majiteľa auta.

Evidenčné číslo – funkcia a účel ŠPZ

Evidenčné číslo vozidla je kombináciou písmen a číslic. Tieto čísla slúžia na viaceré účely. Po prvé, pomáhajú orgánom činným v trestnom konaní identifikovať vozidlo, ak bolo odcudzené a podieľalo sa na trestnom čine. Vďaka rýchlemu a presnému poskytnutiu informácií o vozidle uľahčujú registračné čísla orgánom činným v trestnom konaní zadržať zlodeja a vrátiť vozidlo jeho právoplatnému majiteľovi.

Registračné čísla poskytujú dopravným orgánom aj dôležité informácie o vozidle, ako je jeho značka, model a rok výroby. Takto môžu sledovať každé jednotlivé vozidlo, čo im umožňuje monitorovať a presadzovať bezpečnostné normy a predpisy, ako aj odhaľovať prípadné porušenia.

Napokon, sledovaním evidenčných čísel môžu občania získať dôležité informácie o svojom vozidle, napríklad o tom, kde sa aktuálne nachádza, kedy bolo naposledy servisované a či existujú nejaké otvorené stiahnutia z trhu alebo bezpečnostné problémy. To pomáha zabezpečiť, aby vodiči vždy prevádzkovali bezpečné a dobre udržiavané vozidlo.

Evidenčné číslo vozidla v roku 2023

Dňa 1. januára 2023 vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke. Tá okrem iného priniesla zmeny v oblasti evidenčných čísel vozidiel, konkrétne celoslovenské evidenčné čísla bez označenia okresu a tiež prenositeľnosť značky.

Aké zmeny v oblasti EČV nastali od začiatku roka 2023?

  • zmena v prideľovaní evidenčných čísel vozidla – značky prenosné na iné vozidlo, ale môže na ňom ostať bez ohľadu na nový okres prihlásenia
  • možnosť mať jednu ŠPZ na celý život
  • zrušenie tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla

Tabuľka s EČV (po starom ŠPZ) je od začiatku roku 2023 prenositeľná zo starého na nového majiteľa vozidla, a to bez ohľadu na to, v akom okrese majú trvalý pobyt. Zaviedli sa aj celoslovenské evidenčné čísla, na ktorých už nefiguruje skratka okresu.

Cena za dva kusy EČV sa nijako nezmenila oproti predchádzajúcim rokom. Naďalej ostáva 33 €. To sa týka klasickej verzie. V prípade vlastnej ŠPZ s takzvanou voliteľnou logistikou (vlastná kombinácia znakov) cena zostáva na úrovni 331 €, teda 165,50 € za jeden kus.

Vlastná ŠPZ umožňuje dať svojmu vozidlu meno či jednoducho ukázať svoj zmysel pre humor.

Jednoduchší prevod držby vozidla a EČV

Nová právna úprava tiež ruší tzv. dvojkrokové oznamovanie prevodu držby vozidla na inú osobu. Znamená to, že proces prevodu vozidla na nového majiteľa sa zjednoduší.

V minulosti človek predávajúci vozidlo musel ísť na dopravný inšpektorát, kde ho na základe splnomocnenia nového majiteľa odhlásil. Nový majiteľ zas musel navštíviť dopravný inšpektorát vo svojom okrese, kde si vozidlo prihlásil

Po zmene zákona sa dajú úkony urobiť naraz, a to na jednom mieste kdekoľvek na území Slovenska. Tabuľky s evidenčným číslom vozidla sú prenosné z pôvodného majiteľa na nového bez ohľadu na okres trvalého pobytu.

Ponechanie vlastného EČV

Ak sa ešte v nedávnej minulosti majiteľ vozidla sťahoval do iného okresu a nastala zmena trvalého pobytu, musel si zmeniť aj EČV vozidla. Po novom je to však inak. Vlastné EČV človek nemusí meniť nielen pri zmene trvalého bydliska, ale dokonca ani pri zmene vozidla.

Zákon totiž ráta aj s možnosťou, že pri predaji vozidla si možno svoje pôvodné EČV ponechať a prideliť si ho na svoje ďalšie vozidlo. Tabuľky s EČV si možno ponechať doma aj bez toho, aby boli pridelené na iné vozidlo, avšak najdlhšie na obdobie jedného roka. Následne musí človek požiadať o ich pridelenie k novému vozidlu.

Špeciálne ŠPZ na Slovensku

Do konca roka 2022 bol na Slovensku zaužívaný špeciálny model ŠPZ, ktorý sa viazal na auto a okres. Prvé dva znaky predstavovali označenie okresu, ďalšie tri znaky boli arabské číslice od 001 do 999 a posledné dva znaky boli číslice v sérii od AA po ZZ.

Pri tvorbe nových čísel sa už skratky okresov nepoužívajú. Nové EČV sa od januára začali vydávať od čísla AA-001AA postupne ďalej. Zaužívaný formát špeciálny pre ŠPZ na Slovensku v podobe dve písmená, tri čísla a dve písmená teda zostal zachovaný.

Novela zákona nabrala platnosť 1. januára 2023. Evidenčné čísla, ktoré sú na vozidlách teraz, pritom zostávajú v platnosti a nebude ich potrebné meniť za nové. Nový formát tabuliek platí pre vozidlá, ktoré budú novo registrované.

Vlastné EČV

Mnohým vodičom nezáleží na tom, aké evidenčné číslo vozidla majú. Potom je tu však skupina vodičov, ktorí si na to potrpia.

Ak si chce niekto vytvoriť vlastné EČV, táto možnosť stále existuje. Sú s ňou však spojené podobné obmedzenia ako v minulosti. Nemožno si teda vytvoriť EČV v štandardnom formáte ani evidenčné číslo, ktoré sa prideľuje tzv. diplomatickým vozidlám či zvláštne alebo osobitné evidenčné číslo.

ŠPZ s vlastným textom

Voliteľné ŠPZ s vlastným textom sa tešia rýchlo rastúcej obľube Slovákov. Celkovo bol za prvé dva mesiace roka 2023 zaznamenaný cca 400-percentný nárast žiadostí medziročne v porovnaní s minulým rokom.

ŠPZ prešli v uplynulom období viacerými zmenami vrátane možnosti ponechať si EČV doživotne aj po predaji pôvodného auta. Rovnako tak už po novom napríklad nemožno na 100 % len na základe ŠPZ povedať, z akého okresu auto pochádza.

Voliteľná ŠPZ na mieru – čo môže obsahovať

Každý vodič môže požiadať o voliteľnú ŠPZ na mieru so zvolenou kombináciou čísel alebo písmen. Ak si však majiteľ vozidla vyberie kombináciu písmen, nesmie obsahovať hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy.

Taktiež v názve nesmie byť uvedený policajný orgán alebo skratka názvu štátneho orgánu a zakázané sú aj skratky hnutí potláčajúcich osobnú slobodu či skupín, smerujúcich k potláčaniu osobných slobôd. Voliteľnú ŠPZ na mieru pridelia taktiež len v prípade, že takáto značka nie je pridelená inému vozidlu.

Podľa novely zákona si možno vlastné EČV ponechať doživotne.

Vlastná ŠPZ – návrh

S návrhom vlastnej ŠPZ môže pomôcť online generátor EČV. Ten umožňuje vytvoriť obrázok evidenčného čísla vozidla podľa seba. Na základe vygenerovaného obrázku sa človek rozhodne, či mu návrh vlastnej ŠPZ vyhovuje alebo preferuje iný.

Ak si vodič požiada o vlastnú ŠPZ, môže požiadať o tabuľku so siedmimi voliteľnými znakmi. Do konca roka 2022 to bolo len päť znakov, napríklad BA-TTMAN. V tomto prípade bolo auto registrované v Bratislavskom kraji a dotyčný na dopravnom inšpektoráte požiadal len o päť písmen (TTMAN). 

Od januára 2023 môže majiteľ vozidla požiadať o celých sedem znakov, avšak s jednou podmienkou prvé dva znaky musia byť písmená, nemôžu to byť čísla. 

Vlastná ŠPZ online

Či už chce dať človek svojmu autu špeciálne pomenovanie alebo len chce ukázať zmysel pre humor, pri osobne podanej žiadosti vyjde tabuľka vlastnej ŠPZ výrazne drahšie ako pri využití online služieb štátu.

Vlastná ŠPZ – cena

Vlastnú ŠPZ s voliteľnou logistikou možno vybaviť na dopravnom inšpektoráte v mieste svojho bydliska. Správne poplatky za evidenciu vozidiel možno platiť kolkami, v hotovosti priamo na príslušnom inšpektoráte, ale aj poštovou poukážkou a bankovým prevodom.

Pokiaľ ide o tabuľky s voliteľnou ŠPZ, pri osobne podanej žiadosti za vydanie jedného kusu tabuľky je správny poplatok 165,50 € (331 € za pár), pri elektronicky podanej žiadosti vydanie jedného kusu takejto tabuľky stojí 95,50 € (191 € za pár).

Celková úspora tak predstavuje 140 €. Nuž a to už je suma, ktorá vďaka využitiu elektronických služieb evidencie vozidiel urobí značný rozdiel v peňaženke.