Ako zistiť majiteľa auta – overenie vozidla podľa ŠPZ

Človek kráča z obchodu k svojmu zaparkovanému autu a zrazu si všimne škrabanec či odpadnuté spätné zrkadlo. Situácia, ktorá nikoho nepoteší. Nie každý vinník nechá na prednom skle svoje telefónne číslo s ochotnou problém vyriešiť. Ako zistiť majiteľa auta?

Situácia sa mení, pokiaľ sa majiteľ auta dostane k ŠPZ vozidla, ktoré nehodu spôsobilo. Môže to byť napríklad za pomoci kamerového záznamu alebo svedka. Ako v tomto prípade postupovať ďalej? Je možné dopátrať sa na základe ŠPZ až k vinníkovi, resp. je možné vyhľadávanie podľa ŠPZ?

ŠPZ áut (+ ŠPZ Slovensko)

ŠPZ je skratka pre štátnu poznávaciu značku vozidla. Toto pomenovanie pochádza ešte z 90-tych rokov, avšak veľa ľudí ho používa dodnes. Slovo „ešpézetka“ skratka postupom času zľudovelo. Dnes sa oficiálne používa skratka EČV, teda evidenčné číslo vozidla.

Systém ŠPZ Slovensko je založený na štandardnom formáte evidenčného čísla vozidla Európskej únie. Každé osobné auto, dodávka, nákladné vozidlo, motocykel a príves má svoje vlastné EČV umiestnené na tabuľke s evidenčným číslom (TEČ).

Až do roku 2023 bolo EČV kategorizované podľa okresov. Pri kúpe ojazdeného auta z iného okresu teda nový majiteľ musel požiadať aj o nové značky. To však zmenila najnovšia novela zákona, ktorá priniesla zrušenie EČV podľa okresov.

V prípade prepisu auta je po novom možné TEČ ponechať na vozidle a nový majiteľ ich teda nemusí meniť. Vozidlo tak môže mať počas celej doby prevádzky jedny tabuľky s evidenčným číslom. Nie je dôležité, do ktorého okresu sa vozidlo prihlasuje. V praxi to znamená aj to, že nie je možné na prvý pohľad zistiť, z ktorého okresu daný vodič pochádza.

Ako postupovať pri strate alebo odcudzení ŠPZ

Hoci sa tabuľky s evidenčným číslom nestrácajú tak často, stať sa to môže. Ako v tomto prípade postupovať? Je to podobná situácia ako strata občianskeho preukazu či iných dokumentov. Stratu (alebo odcudzenie) treba čo najskôr po zistení nahlásiť orgánu policajného zboru.

Ten následne vydá potvrdenie o nahlásení straty ŠPZ, s ktorým je vodič oprávnený jazdiť v dobe, kedy čaká na nové TEČ. Je teda možné jazdiť aj s jednou tabuľkou ŠPZ. Akonáhle však človek obdrží nové tabuľky, je potrebné tú starú vrátiť. Rovnaká situácia nastáva aj vtedy, keď sa náhodou podarí stratenú ŠPZ nájsť, a teda je nutné ju odovzdať.

Toto nariadenie platí nie len pre všetkých účastníkov cestnej premávky, no pre všetky osoby. Každý občan je totiž povinný nájdenú tabuľku bezodkladne odovzdať najbližšiemu orgánu policajného zboru alebo policajtovi.

Poplatky za vydanie:

 • dvoch kusov nových plechových TEČ: 33 € (16,5 € za jednu tabuľku)
 • dvoch kusov nových plechových voliteľných TEČ: 331 € (165,5 € za jednu tabuľku)
 • dvoch kusov plechových duplikátov TEČ: 132 € (66 € za jednu tabuľku)

Uvedené ceny platia pre osobnú žiadosť. Poplatky za elektronickú žiadosť sú o polovicu nižšie. Okrem výmeny TEČ možno po novom elektronicky vykonať tiež prihlásenie auta (cena) a odhlásenie auta.

ŠPZ na prianie – evidenčné číslo s voliteľnou logistikou

Evidenčné číslo s voliteľnou logistikou (EČVL) je typom čísla, v ktorom sa na požiadavku majiteľa uvádzajú úpravy. Jednoducho povedané ide o ŠPZ na mieru. Od 1. 1. 2023 možno požiadať o akúkoľvek úpravu EČV s voliteľnou logistikou.

Ako je uvedené vyššie, cena voliteľných TEČ je 331 €, čiže 165,5 € za jednu tabuľku. Existuje pár výnimiek, kedy nie je možné voliteľné číslo prideliť. Môže to byť, pokiaľ:

 • sa na vozidle nachádzajú hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy
 • sa v EČVL nachádza názov alebo skratka názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického hnutia
 • sa v EČVL nachádza text podporujúci alebo propagujúci hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú neznášanlivosť
 • obsahuje písmená s diakritickým znamienkom alebo malé písmená

Okrem toho EČVL tiež nemôže byť pridelené napríklad prípojnému vozidlu, vozidlám štátnych orgánov či orgánov územnej samosprávy.

Overenie vozidla podľa ŠPZ

Pomocou ŠPZ áut je možné o vozidle zistiť základné informácie, ako napríklad hmotnosť, výkon, VIN číslo a mnoho ďalších. Overenie ŠPZ môže pomôcť najmä pri kúpe ojazdeného auta, keďže nie je ničím neobvyklým, že predajcovia často poskytujú o vozidle nepravdivé údaje alebo vozidlo môže byť dokonca kradnuté. Zvyčajne je potrebné overenie kilometrov.

Častým trikom predajcov je tiež „zvýšenie“ kw vozidla. Niektoré modely vozidiel sa vyrábali s dvomi rôznymi motorizáciami, napríklad 85 kw a 115 kw. Predajca môže jednoducho uviesť motorizáciu s vyšším počtom kw a navýšiť tak cenu. V oboch prípadoch môže pomôcť overenie vozidla podľa ŠPZ.

Overenie ŠPZ je možné na dopravnom inšpektoráte, no často ide o veľmi zdĺhavý proces. Ako však postupovať, keď treba podľa ŠPZ zistiť majiteľa vozidla?

Ako zistiť majiteľa auta – zistenie mena podľa ŠPZ

Späť k situácii popísanej v úvode. Človek sa stal obeťou alebo svedkom dopravnej nehody alebo priestupku a páchateľ z miesta činu ušiel. K dispozícii je však ŠPZ respektíve EČV. Ako teda zistiť ŠPZ majiteľa?

Aj keď možno väčšine napadne dopravný inšpektorát, práve tam sa k menu majiteľa vozidla dostať nedá. Dopravný inšpektorát nie je oprávnený poskytovať osobné údaje. Jediné, čo môže poskytnúť sú informácie o vozidle samotnom.

Zistenie mena podľa ŠPZ je možné na polícii. Po nehode ju treba kontaktovať priamo na čísle 158. Polícia disponuje databázou všetkých prihlásených vozidiel na Slovensku. Polícia dokáže vinníka na základe ŠPZ kontaktovať a zabezpečiť dôkazy. Takto môže byť zistený majiteľ podľa ŠPZ.

V tomto prípade je však potrebné mať k dispozícii svedka a poskytnúť na neho kontakt. Polícia následne môže celú situáciu preveriť aj za pomoci záznamov z mestských či priemyselných kamier z miesta nehody.

Polícia dokáže vinníka na základe ŠPZ kontaktovať a zabezpečiť dôkazy.
Polícia dokáže vinníka na základe ŠPZ kontaktovať a zabezpečiť dôkazy.

Vyhľadávanie podľa ŠPZ

Škodu môže poškodenému nehradiť poisťovňa vinníka. Podľa ŠPZ áut sa však dá vyhľadať, v ktorej poisťovni bolo toto auto poistené. Stačí kliknúť na webovú stránku Slovenskej kancelárie poisťovateľov, kde sa dá dopátrať k číslu poistky a tiež poisťovne, kde je auto poistené. Takto možno zisťiť PZP podľa ŠPZ.

Následne už možno kontaktovať priamo poisťovňu. Treba spomenúť, že dopravnú nehodu prešetruje polícia. Na linke už bude následne oznámené, ako ďalej postupovať pri žiadosti o náhradu spôsobenej škody.  

Pokiaľ vinník poistenie nemá, možno požiadať o náhradu škody priamo Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá je povinná uhradiť škodu z rezervného fondu pri neznámom alebo nepoistenom vinníkovi. SKP si následne peniaze vymáha od vinníka, nakoľko si nesplnil povinnosť uzavrieť si povinné zmluvné poistenie.

V prípade, že ide o ŠPZ zahraničného vozidla, je situácia oveľa komplikovanejšia. Nemožno takto zistiť poisťovňu ani majiteľa podľa ŠPZ.

Kontrola auta podľa VIN čísla

VIN čísla sú dôležitou súčasťou každého vozidla a Slovensko nie je výnimkou. Toto číslo tiež poskytuje informácie o vozidle. Je odpovedené z anglického Vehicle Identification Number (identifikačné číslo vozidla). To vozidlu prideľuje výrobca. Aj keď sa môžu v rôznych krajinách pri VIN čísle uplatňovať iné štandardy, všetky majú jednu spoločnú črtu, a to 17 znakov.

VIN používajú orgány činné v trestnom konaní, predajcovia automobilov a poisťovne na identifikáciu vozidla a jeho majiteľa. Tak ako pri ŠPZ aj pri VIN čísle je možné overiť potrebné informácie o technickom stave alebo či auto nebolo odcudzené.

Tiež je možné dozvedieť sa či auto nebolo účastníkom dopravnej nehody. Okrem toho sa VIN môže použiť na stiahnutie vozidiel, ktoré výrobca stiahol z trhu z bezpečnostných dôvodov.

Veľa predajcov ponúka autá označené ako „bez nehôd“. Avšak nie je neobvyklé, že táto informácia je klamlivá. Aj v tomto prípade pomáha VIN číslo. Niekedy sa tiež môže stať, že je číslo prepichnuté a práve vtedy by sa mal záujemca kúpi auta určite zdržať.

Pokiaľ došlo k nehode a je potrebné zadovážiť náhradné diely, vtedy je tiež vhodná kontrola auta podľa VIN čísla, nakoľko sa vďaka číslu možno do vozidla obstarať ťažko dostupné diely.

Kde VIN číslo hľadať?

VIN číslo možno hľadať na viacerých miestach v závislosti od typu automobilu. Môže sa nachádzať napríklad:

 • na typovom štítku s údajmi, ktorý je umiestnený pod čelným sklom na strane vodiča
 • na motore
 • úplne pri dverách
 • na bočnom stĺpiku na strane vodiča

Čo sa týka osobných automobilov, tak je VIN číslo umiestnené na:

 • prednej deliacej priečke
 • na podlahe v blízkosti pravého sedadla
 • podbehu kolesa
 • na podlahe batožinového priestoru.

Najjednoduchšie je možné toto číslo nájsť v registračnom osvedčení vozidla. Každopádne je dobré vedieť, na čo všetko toto číslo slúži a ako veľmi môže majiteľovi vozidla pomôcť.

Na záver ešte možno spomenúť Dekodér VIN. Ide o užitočnú webovú aplikáciu, pracujúcu pomocou algoritmu, pomocou ktorej je možné dekódovať informácie obsiahnuté vo VIN čísle. Najčastejšie ide o históriu auta, no rôzne aplikácie poskytujú rozdielne množstvo informácií.

ŠPZ, EČV či VIN sú skratky, ktoré by mal poznať každý šofér. Ako uvádza článok, pomocou týchto čísel je možné zistiť všetky potrebné informácie o vozidle a vyhnúť sa tak zbytočným nepríjemnostiam, ako napríklad kúpa kradnutého alebo poškodeného vozidla. Po podpísaní kúpno-predajnej zmluvy auta už bude náročné domôcť sa spravodlivosti.

Každý vodič, ktorý vyžíva diaľnice, by mal mať kúpenú diaľničnú známku. Vodičom bez diaľničnej známky hrozia pokuty – to platí aj pre vodičov s už neplatnou diašničnou známkou. Ako overiť diaľničnú známku?