Vzor žaloby na ochranu osobnosti

ŽALOBA NA OCHRANU OSOBNOSTI

(§ 13 Obč. Zák.)

Adresa Krajského súdu

Dvojmo

Žalobca:
[ ], r. č .: [ ], bytom [ ] Žalovaný:
[ ], r. č .: [ ], bytom [ ]

Kolky za [33] EUR

o ochranu osobnosti

I.

Žalovaný [ ] o mne prehlasuje, že udržujem známosť s pani [ ]. Naposledy tak urobil vo večerných hodinách dňa [ ] v reštaurácii [ ] v [ ] pred ostatnými hosťami.
Dôkazy: – výsluch účastníkov

– výsluch svedkov: [ ], bytom [ ] a [ ], bytom [ ]