Vzor žaloby na stanovenie povinnosti vymeniť chybnú vec

ŽALOBA NA STANOVENIE POVINNOSTI VYMENIŤ CHYBNÚ VEC PREDANÚ V OBCHODE

(§ 623 Občiansky zákonník)

Okresnému súdu v [ ]

Žalobca:
[ ], r. č .: [ ], č.op .: [ ], trvale bydlisko [ ] Žalovaný:
Adresa firmy: [ ], zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [ ] v časti [ ], vložka [ ]

o výmenu chybnej veci

I.

Dňa [ ], som si v predajni žalovanej spoločnosti zakúpil pánske hnedé topánky v hodnote [ ] EUR (slovom [ ] Eur). Po niekoľkých dňoch bežného nosenia topánok sa u jednej z nich vyskytla závada – koža zvlnila a popraskala.

Preto som dňa [ ] požiadal vyššie uvedenú predajňu o výmenu topánok. Vedúci predajne [ ] prevedení výmeny odmietla.
Svedectvo: výsluch žalobcu doklad o zaplatení topánok

výsluch svedkyne [ ], vedúci predajne [ ]