Vzor žaloby na určenie neplatnosti vydedenia

ŽALOBA NA URČENIE NEPLATNOSTI VYDEDENIA

  (§ 469a ods. 1 písm. A) obč. zák. )

Okresnému súdu v [ ]

Dvojmo

Žalobca:
[ ], Rodné číslo [ ], bytom [ ] Žalovaná:
[ ], Rodné číslo [ ], bytom [ ]

Kolky za [33] EUR

žaloba o určenie existencie dôvodov vydedenia žalobcu

I.

Môj otec [], ktorý zomrel dňa [ ] ma listinou zo dňa [ ] vydedil. Ako dôvod vydedenia uviedol, že som mu od začiatku roka [ ] odmietal poskytovať pomoc, ktorú s ohľadom na svoj vek a zdravotný stav potreboval.

Písomným závetom z [ ] odkázal otec všetok svoj ​​majetok žalovanej, s ktorou mal od začiatku roka [ ] známosť.

Žalovaná by tak bola jediným dedičom môjho otca.

Dôkaz:

– výsluch všetkých účastníkov
– spis Okresného súdu v [ ], spisová značka [ ] – listina o vydedení zo dňa [ ] – závet z [ ]

II.

Až do konca roka [ ] som svojho otca podľa svojich možností (zhruba 2x do týždňa) v jeho byte spolu so svojou manželkou [ ] navštevoval. Byt sme upratali a vykonávali sme pre otca ďalšie práce podľa jeho požiadaviek.

Ďalšiu (najmä každodennou trvalou) starostlivosť o zdravotný stav otca, trvajúce v nezmenenej podobe až do jeho smrti, nevyžadoval. Otec bol tiež s našou starostlivosťou spokojný a vzťahy medzi nami boli veľmi dobré. Zhoršili sa až potom, čo otec nadviazal známosť so žalovanou, a to pod vplyvom žalovanej. Otec potom od začiatku roka [ ] naše návštevy a našu pomoc, ktorú sme mu chceli ďalej v uvedenom rozsahu poskytovať, bezdôvodne odmietal.

Dôkaz:

– výsluch všetkých účastníkov – zdravotná dokumentácia otca

– výsluch svedkyne [ ], bytom [ ] – sestra zosnulého otca