Vzor žaloby na určenie povinnosti zdržať sa zásahov do vlastníckeho práva

ŽALOBA NA URČENIE POVINNOSTI ZDRŽAŤ SA ZÁSAHOV DO VLASTNÍCKEHO PRÁVA

(§ 127 ods. 1 obč. Zák.)

Adresa

Okresného súdu v [ ]

dvojmo

Žalobca: [ ], r.č. [ ], Č.op. [ ], bydlisko [ ] Žalovaný: [ ], r.č. [ ], Č.op. [ ], bydlisko [ ]

o stanovenie povinnosti zdržať sa púšťanie hydiny na susedný pozemok

I.

Ja [ ] vlastním záhrady p. č. [ ] m ktoré patria k domu č. p. [ ], LV č. [ ], Zapísanej na Katastrálnom úrade v [ ], KÚ [ ].

Žalovaný [ ] má vo vlastníctve záhradu p. č. [ ], Ktorá patrí k domu č. p. [ ], LV č. [ ], Zapísanej na Katastrálnom úrade v [ ], KÚ [ ].

Obe naše záhrady sú oddelené plotom.

Pred 2 mesiacmi sa sused (žalovaný) rozhodol chovať hydinu, ktorá však často prelieta na náš pozemok a ničia naše kvety a zeleninu na záhonoch.

Dôkaz 1: – Vypočutie všetkých účastníkov

– Výpisy z katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu v [ ], LV č. [ ] A [ ] – Vypočutie svedka [ ], bytom [ ] (ďalší náš sused)