Vzor žaloby na zaplatenie nálezného

ŽALOBA NA ZAPLATENIE NÁLEZNÉHO

(§ 135 ods. 2 obč. Zák.)

Okresnému súdu v [ ]

Dvojmo

Žalobca: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ] Žalovaný: [ ], r. č .: [ ], bytom [ ]

Kolky za [20] EUR

o [] EUR s príslušenstvom

I.

Dňa [ ] som našiel v [ ] ulici v [ ] peňaženku. Odovzdal som ju na Mestskom úrade v [ ], odkiaľ mi bolo asi po týždni oznámené, že ju vydali žalovanému, ktorý ju stratil. V peňaženke bola finančná čiastka v hodnote [ ] EUR (slovom [ ] Eur)
Dôkazy: – výsluch všetkých účastníkov

– správa Mestského úradu v [ ]