Vzor žaloby o doplatok minimálnej mzdy

ŽALOBA O DOPLATOK MINIMÁLNEJ MZDY

(§ 2 nar. Vl. Č. 303/1995 Zb.)

Okresnému súdu

v [ ]

Žalobca: Meno [ ], bytom [ ]

Žalovaná: Spoločnosť [ ], sídlo [ ]

o [ ] EUR

I.

Pracujem u žalovanej od [ ] na pozícii …………………………………. .

Dôkaz: pracovná zmluva z [ ]

výsluch žalobcu

II.

Povinnosťou žalovanej je vyplácať mne mesačne minimálnu mzdu v sume [ ] EUR. Napriek tomu mne poskytuje iba čiastku [ ] EUR za mesiac s odôvodnením, že na vyššiu mzdu nemá mzdové prostriedky.

Za mesiace [ ] mne dlhuje čiastku [ ] EUR mesačne, celkom teda [ ] EUR. Požadoval som tento doplatok, avšak bezvýsledne.

Dôkaz: prípis z [ ], ktorý pripájam

III.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ] EUR a nahradiť náklady konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

Meno [ ]

Podpis [ ]

Zamestnancami patrí minimálna mzda, ktorej výška činí za každú hodinu [ ] EUR, a [ ] Sk, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.