Vzor žaloby o náhradu škody vzniknutej pri odvracaní škody

ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ PRI ODVRACANÍ ŠKODY

(§ 205 zák. Práce)

Okresnému súdu
v [ ] (presná adresa súdu)

Žalobca: [ ], robotník, bytom [ ], [ ]

Žalovaná: [ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

o [ ], – EUR

I.

Pracujem u žalovanej v pracovnom pomere. Dňa [ ] vypukol na dvore žalovanej, ktorý susedí s mojím pracoviskom, v dôsledku nedbanlivosti iného zamestnanca požiar. Po našom spoločnom zásahu sa podarilo požiar uhasiť a zabrániť tak značným škodám na majetku žalovanej.

Dôkaz: výsluch žalobcu

výsluch svedka [ ], pod adresou žalovanej

II.

Pri odvracaní škody som narazil rukou na tvrdý predmet a v dôsledku toho som si úplne zničil náramkové hodinky. Dostal som ich darom od manželky na vianočné sviatky v roku [ ]. Cena zakúpených hodiniek bola [ ], – EUR. Hoci som žiadal o náhradu, žalovaná na moju žiadosť neodpovedala.

Dôkaz: prípis z [ ], ktorý pripájam

potvrdenka o zakúpení hodiniek z [ ], ktorú pripájam

III.

Navrhujem preto vydanie tohto

rozsudku:

Žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu [ ], – EUR a nahradiť trovy konania, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V [ ] dňa [ ]

… …………….. Podpis