Vzor žaloby o zaplatenie odmeny za pracovnú pohotovosť

ŽALOBA O ZAPLATENIE ODMENY ZA PRACOVNÚ POHOTOVOSŤ

(§ 15 zák. Č. 1/1992 Zb.)

Adresa okresného súdu [ ]

ŽALOBCA:

Meno [ ]

r.č. [ ], Trvale bytom [ ]

robotník

ŽALOVANÁ:

Meno spoločnosti [ ]

Adresa [ ]

ŽALOBA O [ ] EUR

I.

U žalovanej spoločnosti [ ] pracujem na pracovnej pozícii robotník-sklár. Podľa kolektívnej zmluvy uzavretej na rok [ ] prináleží každému zamestnancovi za hodinu pracovnej pohotovosti finančná odmena vo výške [ ] EUR.
Svedectvo:
– pracovná zmluva z [ ] – kolektívna zmluva na rok [ ]

II.

V období od [ ] do [ ] som mal pracovnú pohotovosť v trvaní [ ] hodín. Za toto obdobie mne prináleží odmena za pracovnú pohotovosť na pracovisku vo výške [ ] EUR (slovom [ ] Eur). Žalovaná spoločnosť zalomia odmenu odmieta zaplatiť s tvrdením, že v súčasnosti nemá dostatok finančných prostriedkov.
Svedectvo: – výsluch žalobcu

– výsluch svedka [ ]