Vzor žaloby o zaplatenie plnenia z poistnej zmluvy

ŽALOBA O ZAPLATENIE PLNENIA Z POISTNEJ ZMLUVY

(§ 797 obč. Zák.)

Adresa Okresného súdu:

Dvojmo

Žalobkyňa:
[ ], Rodné číslo [ ], bytom [ ] Žalovaný:
Adresa firmy [ ], zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [] v časti [ ], vložka [ ]

Kolky za [20] EUR

o [ ] EUR s príslušenstvom

I.

V roku [ ] tu v pobočke žalovanej firmy v [ ] uzavrel zmluvu o združenom poistení domácnosti č. [ ]. Poistné riadne platím.

V noci z [ ] na [ ] roku [ ] mi bolo z kočikárne nášho domu, ktorá sa zamyká, odcudzený pánsky bicykel značky [ ], ktoré som si zakúpil dňa [ ] za cenu [ ] EUR. Cenu kolesa ku dňu odcudzenia odhadujem na [ ] EUR. Odcudzenie kolesa som dňa [ ] ohlásil na polícii a doporučeným listom z toho istého dňa na pobočke žalovanej poisťovne. Páchateľ krádeže nebol doteraz zistený.

Listom z dňa [ ] mi žalovaná firma oznámila, že mi ukradnuté koleso nezaplatí, pretože nemožno zistiť, či som ich v kočikárne skutočne mal a či mi tam bolo odcudzené.

To, že som uvedené kolo mal ešte dňa [ ] v kočikárne a že som dňa [ ] zistil jeho odcudzenia, mi dosvedčí môj sused [ ].

Dôkaz 1: – výsluch žalobcu – pokladničný blok a záručný list na bicykel značky [ ] – výsluch svedka [ ], bytom [ ] – príslušný spis polície – kópia môjho listu poisťovni z [ ] s podacím listom

– list žalovanej poisťovne z [ ]