Vzor žaloby ručiteľa proti dlžníkovi o náhradu

ŽALOBA RUČITEĽA PROTI DLŽNÍKOVI O NÁHRADU

(§ 550 obč. Zák.)

Okresnému súdu v [ ]

  dvojmo

Žalobca:
[ ], r.č: [ ], Č. OP .: [ ], bytom [ ] Žalovaný:
[ ], r.č: [ ], Č. OP .: [ ], bytom [ ]

Kolky za [20] EUR

Žaloba o [ ] EUR s príslušenstvom

A.

Žalovaný [ ] si požičal od [ ], okresnej pobočky v [ ], finančnú čiastku [ ] EUR (slovom [ ] Eur). Ja som vzal na seba písomným vyhlásením povinnosť dlh zaplatiť, ak tak neurobí žalovaný.

Žalovaný svoju pôžičku riadne nesplácala, preto sa [ ] obrátila na mňa a ja som jej za žalovaného ako ručiteľ musel zaplatiť dňa [ ] finančnú čiastku [ ] EUR.

Dôkazy: – výsluch účastníkov

– doklad o zaplatení sumy [ ] spoločnosti [ ]