Záznam o nehode

Správa o nehode, je tlačivo, ktoré obdržíte od svojej poisťovne a použijete ho na zdokumentovanie škodovej udalosti, ktorá nastane na vašom motorovom vozidle. Toto tlačivo je nutné mať vo vozidle.

Účastníci škodovej udalosti, resp. dopravnej nehody, majú povinnosť vypísať Záznam o nehode (jednu sadu), v ktorej zdokumentujú všetky potrebné informácie o mieste, čase, okolnostiach a situácii vrátane nákresu a poškodenia vozidiel. Správu o nehode je nevyhnutné podpísať.

Vypísaný záznam o nehode (s ďalšími potrebnými dokumentami) odovzdáte na poisťovni vinníka (teda vinník aj poškodený, ktorý si uplatňuje náhradu spôsobenej škody z PZP na poisťovni vinníka).