Vzor žiadosti o vrátenie preplatku mzdy

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PREPLATKU MZDY

meno [ ]

bytom [ ]

Vec: Vrátenie preplatku mzdy

Omylom mzdovej učtárne Vám bola pri výplate mzdy za mesiac [ ] poskytnutá ešte suma [ ] EUR. Keďže Vám spomínaná suma neprislúcha, žiadame o jej vrátenie do [ ], inak by sme ju museli vymáhať súdnou cestou.

V [ ] dňa [ ]

Spoločnosť [ ]

so sídlom v [ ]