ZMLUVA O PREVZATÍ DLHU

Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal.

Kto bez dohody s dlžníkom prevezme dlh zmluvou s veriteľom, stane sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi. Kto sa dohodne s dlžníkom bez súhlasu veriteľa, že splní jeho záväzok voči veriteľovi, má povinnosť poskytnúť plnenie len voči dlžníkovi.

Veriteľovi z toho priame právo nevznikne (§ 534 obč. Zák.). Zmluva o prevzatí dlhu vyžaduje, aby sa uzavrela písomnou formou.

Námietky, ktoré má voči veriteľovi pôvodný dlžník, môže uplatniť aj osoba, ktorá dlh prevzala.

Obsah záväzku sa prevzatím dlhu nemení, ale zabezpečenie dlhu poskytnuté tretími osobami trvá len vtedy, ak tieto osoby súhlasia so zmenou v osobe dlžníka.