Na koľko dní dovolenky majú vaši zamestnanci nárok v roku 2023?

Dovolenka, tá drahocenná časť roka, kedy si môžeme oddýchnuť, načerpať nové sily a naplno si užiť voľné chvíle. Ak na Slovensku zamestnávate ľudí na trvalý pracovný pomer, všetci majú nárok na dovolenku, no viete, koľko dní dovolenky im náleží zo zákona? Poďme sa na to pozrieť!

Dôležité pojmy v legislatíve

Predtým než sa pustíme do hlbšieho preskúmavania nárokov na dovolenku, je dôležité zoznámiť sa s niekoľkými kľúčovými pojmami, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť tejto problematike. Pojem „dovolenka za kalendárny rok“ zahŕňa dovolenku, ktorú môže zamestnanec čerpať počas jedného kalendárneho roka. „Dovolenka za odpracované dni“ sa týka zamestnancov, ktorí neodpracovali dostatočný počet dní v roku, aby mali nárok na dovolenku za celý kalendárny rok. No a „dodatková dovolenka“ je špeciálnym nárokom na dovolenku, ktorý prislúcha zamestnancom pracujúcim v určitých odvetviach.

Dovolenka za kalendárny rok

Ak máte zamestnancov, ktorí počas kalendárneho roka odpracovali aspoň 60 dní pre jedného zamestnávateľa (v tomto prípade pre vás), majú nárok na dovolenku za tento rok. Pre prípad, že nepracovali nepretržite celý rok, majú stále nárok na pomernú časť dovolenky. To znamená, že za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého pracovného pomeru im náleží jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.

Dovolenka za odpracované dni

V prípade, že zamestnanci neodpracovali dostatočný počet dní aby mali nárok na dovolenku za celý kalendárny rok, stále majú nárok na dovolenku. Tento typ dovolenky sa nazýva „dovolenka za odpracované dni“ a je im priznaná v pomere jedna dvanástina dovolenky za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom roku.

Dodatková dovolenka

Dodatková dovolenka je zvláštna kategória, ktorá prislúcha zamestnancom pracujúcim v náročných podmienkach. Ak zamestnanci vykonávajú prácu pod zemou, ako napríklad pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, alebo ak robia práce, ktoré sú ťažké alebo škodlivé pre ich zdravie, majú nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke jedného týždňa. Pri čiastočnom odpracovaní kalendárneho roka majú nárok na jednu dvanástinu dodatkovej dovolenky za každých 21 odpracovaných dní.

Okrem iného ponúkajú zamestnávatelia svojim zamestnancom aj príspevok na rekreáciu, ktorý môžu použiť počas svojej dovolenky.

Na koľko dní dovolenky majú teda vaši zamestnanci nárok? Odpoveď je zložitá, no v slovenskej legislatíve nájdeme jasné smernice. Bez ohľadu na to, či patríte medzi mladších zamestnávateľov alebo ostrieľaných podnikateľov, je dôležité uvedomiť si, že právo na dovolenku má každý váš zamestnanec, avšak podmienky a nároky na ňu sa môžu líšiť. Dnes však už nemusíte venovať dlhé hodiny skúmaniu zákonov ani tvorbe výplatných pások – využite na riadenie ľudských zdrojov overeného partnera, ktorý sa o vašich zamestnancov postará a vy môžete svoju energiu investovať tam, kde je to potrebné.