Čo je kolektívne investovanie?

Kolektívne investovanie si za posledné roky získalo veľa pozornosti. Pre malých aj veľkých investorov predstavuje jednu z možností, ako si rozšíriť investičné portfólio a rozložiť tak riziko. Čo vôbec kolektívne investovanie je a aké typy kolektívnych fondov poznáme?

Investovanie, ktoré znižuje riziko

Kolektívne investovanie je podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov s cieľom investovať tieto prostriedky v súlade s vybranou investičnou politikou v prospech investorov.

Základom kolektívneho investovania sú fondy, ktoré predstavujú skupinu viacerých združených účtov vedených finančnou inštitúciou. Investori vkladajú svoje financie do fondu, ktorý spravidla vedie správca financií. Ten následne nazbieranú sumu investuje.

Najväčšou výhodou kolektívneho investovania je úspora času a energie. Namiesto toho, aby ste investovali do viacerých cenných papierov a pravidelne obmieňali svoje portfólio, investujete len do jedného fondu, kde sa o všetko stará správca.Výber fondu a následné investovanie doň si musíte vždy dobre premyslieť. Ak s investovaním len začínate alebo potrebujete poradiť, môžete sa obrátiť na advokátsku kanceláriu poskytujúcu poradenstvo pre kolektívne investovanie. Skúsení profesionáli vám pomôžu predísť zbytočným chybám, ktoré by vás mohli vyjsť draho.

Fondy kolektívneho investovania

V rámci kolektívneho investovania hovoríme o piatich typoch fondov:

Podielové fondy

Podielové fondy predstavujú jednu z najznámejších foriem kolektívneho investovania. Charakteristické sú tým, že sa skladajú z podielov a spravuje ich profesionálny správca. Podiely sa vo fondoch vytvárajú vtedy, keď do nich investor zainvestuje. Akonáhle sa z fondu peniaze vyberú, podiely zanikajú.

Otvorené investičné spoločnosti

Otvorené investičné spoločnosti sú na prvý pohľad veľmi podobné podielovým fondom. Majú však niekoľko výrazných odlišností. K nim sa radí napríklad to, že sa zakladajú ako spoločnosti s ručením obmedzeným. Okrem toho môžu vytvárať tzv. podfondy a nedisponujú profesionálnym správcom, ale depozitárom.

Fondy obchodované na burze

Označujú sa aj ako Exchange Traded Fund (ETF). Charakteristické sú tým, že aktívum nevlastnia, iba ho kopírujú.

ETF sa delia na dve triedy:

  • Výplatná trieda – investorovi sa v pravidelných intervaloch vyplácajú dividendy.
  • Reinvestičná trieda – dividendy sa nevyplácajú. Namiesto toho sa reinvestujú, takže sa naďalej zhodnocujú. Akumulačné dividendové ETF fondy lákajú investorov najmä kvôli nižším poplatkom v porovnaní s podielovými fondmi.

Investičné trusty

Investičné trusty tvoria spoločnosti, ktoré sú kótované na burze len preto, aby mohli investovať prostriedky svojich investorov do iných spoločností. Známe sú tým, že majú fixnú sumu kapitálu, ktorá sa rozdeľuje medzi akcie. Do tých následne môžu investori vložiť svoje peniaze.

Neregulované schémy kolektívneho investovania

Neregulované schémy kolektívneho investovania, ktoré sa označujú skratkou UCIS (Unregulated Collective Investment Schemes), nie sú povolené oficiálnymi orgánmi. Takéto investovanie sa spája s vysokým rizikom, preto je dobré vyhýbať sa mu.

Prečo investovať kolektívne?

Kolektívne investovanie má viacero výhod:

  • Zníženie rizika – správca fondu investuje do viacerých finančných inštrumentov, vďaka čomu efektívne znižuje riziko z investovania.
  • Šetrenie času a energie – na to, aby investor rozšíril svoje portfólio, nemusí investovať do viacerých finančných nástrojov. Stačí, aby zainvestoval len do jedného fondu. O všetko ostatné sa postará správca/depozitár.
  • Nižšie poplatky – poplatky za investovanie do jedného fondu sú spravidla nižšie ako súčet viacerých poplatkov pri investovaní do jednotlivých finančných nástrojov.
  • Zaujímavé zhodnotenie – vďaka profesionálnym zručnostiam správcu fondu môže investor získať zaujímavé zhodnotenie svojich financií.

Zdroj obrázkov: Pexels.com