Akciové indexy – čo to je a ako sa tvoria

Akciové indexy sú základným nástrojom pre investorov a ekonómov, poskytujúcim prehľad o výkonnosti skupiny akcií na burze. Tieto indexy, ako napríklad S&P 500, Dow Jones Industrial Average, alebo NASDAQ Composite, sú ukazovateľmi zdravia finančných trhov a ekonomiky ako celku. Ale čo je vlastne index a ako sa tvorí?


Obsah článku


Každý akciový index má svoj vlastný spôsob výpočtu a metodiku, ktoré určujú, aký vplyv majú jednotlivé akcie na celkový index. Prečo sú teda burzové indexy tak dôležité pre moderné investovanie a ako sa konkrétne tvoria?

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Čo je index?

Na burzách cenných papierov sa obchoduje s tisíckami akcií rôznych spoločností. Ak si človek vyberie niekoľko z nich, ktoré ho zaujímajú, a hodnotu tohto balíka vyjadrí jedným číslom, vytvorí akciový index.

Ak niekoho zaujíma celkový vývoj akciového trhu určitej krajiny, do indexu musí vybrať akcie, ktoré tento trh dobre reprezentujú, väčšinou najväčšie spoločnosti danej krajiny.

Sledovať vývoj cien všetkých akcií na burze by bolo pri tisícoch obchodovaných spoločností nepraktické. Preto sa vývoj celého trhu sleduje cez hodnotu indexu, ktorá je vyjadrená v tzv. bodoch.

Pri otázke, čo je index, sa dá zodpovedať, že je to spôsob merania výkonnosti určitej skupiny akcií pomocou jednej hodnoty. Výber akcií do indexu, ich relatívna váha a spôsob výpočtu sa riadia metodikou stanovenou tvorcom indexu. Pre indexové fondy predstavuje index presný recept na zloženie ich portfólia.


Ako sú zostavované akciové indexy?

Existujú dva základné typy akciových indexov:

 1. Súhrnný index – Sleduje všetky akcie daného trhu alebo segmentu.
 2. Výberový index – Sleduje len akcie, ktoré splnia stanovené podmienky pre zahrnutie do indexu, a správca indexu ich zahrnie do svojho portfólia.

Výberové indexy sa ďalej delia podľa rôznych kritérií.

 • Medzi najčastejšie patrí výber na základe trhovej kapitalizácie spoločností, čo znamená, že väčšie spoločnosti majú v indexe väčšiu váhu.
 • Ďalšie kritériá môžu zahŕňať konkrétne pododvetvia, krajiny alebo regióny, ktoré akcie reprezentujú, a burzy, na ktorých sú akcie zalistované.

Kto a prečo vytvára akciový index?

Akciové indexy sú vytvárané špecializovanými finančnými spoločnosťami, ktoré často spolupracujú aj s renomovanými finančnými univerzitami. Tieto spoločnosti si musia získať dôveru finančných trhov a dodržiavať striktné pravidlá na vylúčenie konfliktu záujmov pri tvorbe indexov.

Prečo tieto spoločnosti vytvárajú akciový index?

Veria, že budú užitočné pre finančnú komunitu a aktívne sa budú používať. Ak chce správcovská spoločnosť vytvoriť fond podľa konkrétneho indexu a predávať ho, zvyčajne platí tvorcovi indexu licenčný poplatok.

Okrem komerčných finančných spoločností používajú indexy aj univerzity a centrálne banky v rámci svojho výskumu. Najznámejšie akciové indexy často slúžia ako benchmarky, teda štandardy výkonnosti, s ktorými sa porovnáva výkonnosť aktívne spravovaných fondov.

Vytvorením indexu práca tvorcu nekončí. Spoločnosť, ktorá index vytvorila, musí naďalej sledovať, či:

 • index stále plní svoj účel
 • nie je potrebné ho upraviť
Vedeli ste, že… ?
Pri indexe, ktorý má kopírovať vývoj celosvetových akciových trhov, je potrebné periodicky prehodnocovať, či pomer zastúpenia krajín v indexe stále zodpovedá vývoju ich ekonomík a či skupina akcií v indexe stále dobre zastupuje trh danej krajiny.

Tvorcovia akciových indexov majú komisie, ktoré v rámci tzv. Index Governance sledujú a periodicky prehodnocujú indexy.

Burzové indexy – ako sa meria ich cena?

Pre správne pochopenie burzových indexov je dôležité vedieť, akým spôsobom sa hodnotí váha jednotlivých akcií vo vnútri indexu. Táto váha totiž ovplyvňuje cenu indexu a jeho vývoj.

Aj keď dva indexy sledujú rovnaké akcie, ich výsledné ceny môžu byť odlišné v závislosti od použitých metód váženia. Typickým príkladom sú indexy S&P 500 a S&P 500 Equal Weight, ktoré sledujú rovnakú skupinu akcií, ale kvôli odlišnému váženiu ponúkajú rozdielne informácie.

Dva základné spôsoby počítania cien burzových indexov

 1. Váženie podľa trhovej kapitalizácie:
  • Tento najbežnejší spôsob hodnotenia podielu akcie v indexe využívajú napríklad indexy S&P 500, NASDAQ Composite, DAX či PX. Metóda vychádza z trhovej kapitalizácie všetkých akcií zahrnutých v indexe, ktorá sa počíta vynásobením počtu akcií a ich ceny.
  • Váha akcie v indexe sa potom určí vydelením celkovej trhovej kapitalizácie všetkých akcií v indexe trhovou kapitalizáciou konkrétnych akcií.
  • Táto metóda môže zahŕňať aj akcie, ktoré sú v obehu, ale pre širšiu verejnosť neobchodovateľné (napr. akcie držané vládami, zakladateľmi, zamestnancami). Ak sú tieto akcie vyňaté, metóda sa nazýva Free-float adjusted (váženie podľa trhovej kapitalizácie upravené o voľný float).
 2. Váženie na základe ceny akcií:
  • Tento spôsob, používaný napríklad pri indexoch Dow Jones Industrial Average a Nikkei 225, hodnotí váhu akcií podľa ich ceny. Index tak predstavuje portfólio obsahujúce jednu akciu za každú spoločnosť zahrnutú v indexe.
  • V dôsledku rôznych faktorov, ako sú splity akcií a iné zmeny, sa však efektivita týchto indexov ako ukazovateľov vývoja často diskutuje.

Ďalšie spôsoby váženia

Okrem vyššie spomenutých základných metód existuje mnoho ďalších spôsobov váženia indexov:

 • Váženie rovnakou mierou: Všetky akcie majú rovnakú váhu.
 • Váženie na základe fundamentálnych faktorov: Zohľadňuje zisky spoločností, podiel na trhu, dividendy a ďalšie ukazovatele.
 • Váženie na základe volatility: Zohľadňuje volatilitu akcií.

Tieto rôznorodé metódy umožňujú rôzne prístupy k sledovaniu a analyzovaniu trhu, čím poskytujú investorom širokú paletu nástrojov pre rozhodovanie.

Indexy – metódy výpočtu

Postupom času sa ukázalo, že používanie obyčajného priemeru cien akcií môže byť problematické, a preto sa metódy výpočtu hodnoty indexov postupne vyvíjali.

 • Napríklad, Dow Jones Industrial Average (DJIA) stále používa ceny akcií na výpočet svojej hodnoty, čo sa označuje ako price-weighted index.
 • Na druhej strane, index S&P 500 nepracuje s cenami akcií, ale s trhovými hodnotami spoločností, čo je známe ako capitalization-weighted index.
burzoví indexy
Použitie trhových hodnôt spoločností dáva v indexe väčšiu váhu veľkým spoločnostiam namiesto tých s vysokou cenou akcie, čím sa riešia aj niektoré problémy, ktoré vyžadovali úpravu výpočtu indexu.

Najznámejšie indexy

Meno indexuPočet akcií v indexePočet krajín v indexeRegión alebo krajina
MSCI World Index154223Svet
STOXX Europe 60060017Európa
EURO STOXX 50508Eurozóna
Dow Jones Industrial Average301USA
S&P 5005001USA
DAX Performance Index401Nemecko
FTSE 100 Index1001UK
CAC 40 Index401Francúzsko
NIKKEI 225 Index2251Japonsko

Akciové indexy vo svete

Akciové indexy sú neoddeliteľnou súčasťou finančných trhov na celom svete, poskytujú cenné informácie o vývoji trhov a ekonomík. Ktoré akciové indexy sú najvýznamnejšie v USA, Ázii a Európe?

Akciové indexy v USA

Názov indexuPopis
Dow Jones Industrial AverageJeden z najznámejších svetových indexov, indikátor burzy v New Yorku. História siaha do roku 1928, dnes obsahuje 30 najlepších amerických spoločností, tzv. „blue chips“.
Standard & Poor’s 500 (S&P 500)Zostavovaný od roku 1957 spoločnosťou Standard & Poor, zahŕňa prvú päťstovku amerických spoločností s najväčšou trhovou kapitalizáciou. Považuje sa za indikátor vývoja americkej ekonomiky.
Nasdaq CompositeZahŕňa všetky spoločnosti kótované na mimoburzovom trhu NASDAQ, teda viac ako 3 000 spoločností z rôznych krajín.

Akciové indexy v Ázii

Názov indexuPopis
Nikkei 225Japonský index pozostávajúci z 225 spoločností kótovaných na tokijskej burze. Výpočet začal v roku 1950 s hodnotou 225, ale bol retrospektívne prepočítaný viac ako jeden rok do minulosti.
HSI (Hang Seng Index)Index hongkonskej burzy obsahujúci spoločnosti, ktorých sumárna kapitalizácia tvorí viac ako dve tretiny celkovej kapitalizácie.

Európske akciové indexy

Názov indexuPopis
FTSE 100 IndexIndex londýnskej burzy, zahŕňa 100 britských spoločností s najvyššou trhovou kapitalizáciou.
DAXNemecký akciový index, zahŕňa 30 nemeckých blue chips obchodovaných na burze vo Frankfurkte.

Strednoeurópske akciové indexy

Názov indexuPopis
WIG-20Poľský akciový index, najväčšia burza v strednej Európe.
ATXIndex rakúskej burzy.
PXIndex pražskej burzy, najbližší slovenským investorom.
BUXIndex maďarskej burzy.
SAXIndex slovenskej burzy.

Akcie, index a obchodovanie

Jednou z najzaujímavejších funkcií akcie a indexu je možnosť špekulácie nad ich cenou, čo je veľmi obľúbené medzi retailovými investormi. Aj keď nie je možné obchodovať priamo samotné indexy, existujú možnosti špekulácie nad ich cenou či investície do daného trhu pomocou derivátov odvodených od indexov. Medzi najčastejšie nástroje patrí investovanie do indexov cez futures, CFD alebo ETF.

Väčšina brokerov, búrz a iných poskytovateľov ponúka kontrakty na najväčšie akcie a indexy, pričom ich cena sa snaží presne kopírovať vývoj ceny daného indexu. V niektorých prípadoch, najmä pri CFD, sa však vývoj môže mierne líšiť. Rovnako sa líši nákladnosť využitia daného nástroja v kontexte poplatkov za jeho využitie, pričom konkrétne závisí od poskytovateľa. Napríklad futures sú pre jednotlivcov v priemere nákladnejšie ako CFD kontrakty.

Akciové indexy ako S&P 500, Nasdaq, Dow, Stoxx 600, DAX, Nikkei či Hang Seng možno obchodovať aj ako obľúbené ETF u rôznych brokerov. Medzi top brokerov patria napríklad XTB, eToro alebo Robomarkets.

Investovanie do akcií a ich indexov prostredníctvom týchto nástrojov umožňuje investorom získať expozíciu voči celkovému trhu a využiť rôzne stratégie špekulácie a diverzifikácie.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.