Poisťovňa Generali – PZP, cestovné poistenie, kontakt

Generali je popredná svetová poisťovacia spoločnosť so sídlom v Taliansku. Generali bola založená v roku 1831 a je jednou z najväčších poisťovní na svete. Spoločnosť ponúka širokú škálu poistných produktov vrátane životného, majetkového a úrazového poistenia, dôchodkového a sporiaceho poistenia, zdravotného poistenia a cestovného poistenia.

Generali pôsobí vo viac ako 60 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 70 000 ľudí. Jej hlavnými trhmi sú Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Portugalsko, Poľsko a Spojené štáty. Okrem toho má spoločnosť silné zastúpenie v strednej a východnej Európe, na Blízkom východe a v Latinskej Amerike. Pobočky však má aj Slovensku.

Generali poisťovňa a jej produkty

Hlavnou činnosťou spoločnosti Generali je životné poistenie a anuity. Poskytuje aj poistenie majetku a úrazové poistenie, poistenie motorových vozidiel, zdravotné poistenie a cestovné poistenie. Spoločnosť ponúka aj dôchodkové a sporiace produkty, ako sú dôchodkové a sporiace plány.

Finančná sila poisťovne Generali patrí k najlepším v odvetví. Spoločnosť má rating A od agentúry Standard & Poor’s a rating A+ od agentúry A.M. Best. To znamená, že spoločnosť má zdravú finančnú situáciu a je schopná plniť svoje záväzky.

Generali sa zaväzuje poskytovať svojim zákazníkom výnimočné služby a hodnotu za peniaze. Okrem ponuky konkurencieschopných sadzieb sa spoločnosť snaží poskytovať svojim zákazníkom inovatívne produkty, služby a podporu. Generali má tiež silný program spoločenskej zodpovednosti, ktorý zahŕňa iniciatívy na podporu udržateľnosti.

Celkovo je Generali poprednou globálnou poisťovňou, ktorá poskytuje svojim zákazníkom kvalitné poistné produkty a služby. Vďaka svojej silnej finančnej sile a záväzku poskytovať výnimočné služby je Generali pre svojich zákazníkov spoľahlivým partnerom. Pre dôchodkové sporenie sa spojili VÚB a Generali.

Generali PZP

Generali, jedna z popredných poisťovní na Slovensku, nedávno zaviedla povinné poistenie vozidiel so zámerom poskytnúť slovenským vodičom komplexnejšie a cenovo dostupnejšie poistenie. V ponuke nechýba ani Generali havarijne poistenie.

Systém povinného poistenia vozidiel je navrhnutý tak, aby chránil vodičov aj cestujúcich v prípade nehody. Kryje zákonnú zodpovednosť za škody na zdraví alebo usmrtenie spôsobené tretím osobám, ako aj škody na majetku tretích osôb. Poistenie zahŕňa aj úrazové poistenie vodiča a spolujazdcov, ako aj právnu ochranu poistníka v prípade sporu.

Generali PZP online je dostupné pre všetkých vodičov na Slovensku bez ohľadu na ich vodičskú históriu. Vodiči si môžu vybrať z rôznych plánov, z ktorých každý ponúka inú úroveň krytia. Najkomplexnejší plán zahŕňa krytie liečebných nákladov, súdnych poplatkov a nákladov na odtiahnutie a likvidáciu vozidla.

Poistenie auta zahŕňa aj krytie nepoisteného vodiča, ktoré pomáha chrániť vodičov pred nepoistenými vodičmi, ktorí môžu spôsobiť nehodu. To je obzvlášť dôležité na Slovensku, kde sú nepoistení vodiči častejší ako v iných krajinách.

Pre vodičov, ktorí majú obmedzený rozpočet, ponúka Generali aj niekoľko zliav, vrátane bonusu za bezškodový priebeh pre vodičov, ktorí za posledné tri roky nemali žiadnu nehodu. Spoločnosť tiež ponúka zľavy pre vodičov, ktorí si do svojich vozidiel nainštalujú bezpečnostné zariadenia.

Generali poskytuje aj celý rad doplnkových služieb, ako je cestná asistencia, riešenie nehôd a právne poradenstvo. Tieto služby sú určené na pomoc vodičom v prípade nehody alebo sporu a poskytujú im potrebnú podporu na zvládnutie ich situácie. Generali havarijne poistenie kryje aj škody spôsobené na vozidle pôvodcu poistnej udalosti.

Systém povinného zmluvného poistenia vozidiel Generali je navrhnutý tak, aby vodičom poskytoval komplexné a cenovo dostupné poistenie so zámerom chrániť vodičov aj cestujúcich v prípade nehody. Systém je dostupný pre všetkých vodičov na Slovensku a ponúka rôzne zľavy a doplnkové služby, ktoré vodičom pomáhajú zvládať ich situáciu.

Výpoveď PZP Generali online je dostupná rovnako ako telefonická alebo osobná.

Generali cestovné poistenie

Cestovné poistenie Generali je nevyhnutnou súčasťou prípravy na cestu v rámci Slovenska aj v zahraničí. Táto malá krajina v strednej Európe síce nie je najexotickejšou destináciou, ale napriek tomu je krásnym miestom s množstvom zaujímavostí. Uzavrieť sa dá aj na generali.sk.

Či už je v pláne výlet do Bratislavy, do prírody vo Vysokých Tatrách alebo na lyžiarsku dovolenku v Nízkych Tatrách, cestovné poistenie Generali poskytne potrebnú ochranu počas cesty. Rovnako to platí aj pre dovolenky v zahraničí.

Cestovné poistenie Generali môže poskytnúť pokoj na duši počas cestovania po svete. Môže poskytnúť krytie liečebných nákladov, storna alebo prerušenia cesty, batožiny a osobných vecí a úrazu.

Krytie liečebných nákladov pomôže pokryť akékoľvek neočakávané liečebné náklady, ktoré môžu vzniknúť počas cesty, zatiaľ čo poistenie storna zájazdu pomôže uhradiť náklady, ak je cesta neočakávane zrušená alebo prerušená.

Cestovné poistenie Generali navyše môže poskytnúť ochranu batožiny a osobných vecí v prípade straty, krádeže alebo poškodenia. A napokon, úrazové poistenie pomôže pokryť náklady na akékoľvek náhodné zranenia, ku ktorým dôjde počas cestovania po Slovensku aj v zahraničí.

Cestovné poistenie Generali je jednoduché získať, dá sa zakúpiť online alebo v cestovnej kancelárii. Stačí vyplniť online formulár na získanie ponuky a zakúpenie poistenia. Vždy si treba pozorne prečítať poistnú zmluvu, aby klient vedel, čo je a čo nie je kryté. Poistenie je potrebné vždy, najmä ak sa berie pôžička na dovolenku a cestuje sa na vlastnú päsť.

Životné poistenie Generali

Životné poistenie je dôležitou súčasťou každého finančného plánu a Generali je jedným z najlepších poskytovateľov tohto dôležitého poistenia. Generali je globálna spoločnosť poskytujúca finančné služby s dlhou históriou poskytovania životného poistenia svojim zákazníkom.

Spoločnosť ponúka rôzne produkty životného poistenia, ktoré spĺňajú potreby jej zákazníkov, vrátane termínovaného životného poistenia, univerzálneho životného poistenia a celého životného poistenia.

Termínované životné poistenie od Generali je určené na zabezpečenie ochrany na určité obdobie, napríklad na 10, 20 alebo 30 rokov. Tento typ poistenia je cenovo dostupný a poskytuje oprávnenej osobe poistné plnenie v prípade smrti poistníka. Je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú zabezpečiť finančnú istotu pre svoju rodinu v prípade svojej smrti.

Univerzálne životné poistenie od poisťovne Generali je flexibilnejší typ životného poistenia, ktorý umožňuje poistníkovi upraviť výšku krytia a výšku platieb poistného. Tento typ poistenia poskytuje aj poistné plnenie pre prípad smrti a môže sa použiť na zabezpečenie dlhodobého finančného zabezpečenia.

A napokon, celoživotné poistenie od Generali je trvalý typ životného poistenia, ktorý poskytuje poistné plnenie pre prípad smrti bez ohľadu na to, kedy poistník zomrie. Tento typ životného poistenia tiež časom akumuluje peňažnú hodnotu, ktorú možno použiť na rôzne účely, napríklad na plánovanie dôchodku a plánovanie majetku.

Generali je dôveryhodným poskytovateľom životného poistenia a poskytuje širokú škálu poistných zmlúv, ktoré spĺňajú potreby jej zákazníkov. Či už sa hľadá termínované, univerzálne alebo celé životné poistenie, poisťovňa Generali ho ponúka. Zákazníkom sa snaží poskytovať najlepšie životné poistenie za najdostupnejšie ceny.

Pre ďalšie detaily stačí využiť Generali poisťovňa kontakt – telefonický alebo e-emailový.

  • Generali infolinka – 02/38 11 11 17
  • Generali kontakt – asistenčné služby – 0800 121 122
  • Generali – uzatvorenie zmluvy – 02/38 11 11 16

Poisťovňu Generali je teda možné kontaktovať viacerými spôsobmi. Stačí si vybrať ten najpohodlnejší.

Hlásenie poistnej udalosti Generali

Generali hlásenie poistnej udalosti je jednoduché. V prvom kroku je potrebné kontaktovať poisťovňu Generali, ideálne telefonicky. Urobiť sa to dá na čísle ich zákazníckeho servisu 02/38 11 11 17 alebo na ich webovej stránke www.generali.sk písomne.

Ďalej si treba pripraviť potrebné dokumenty. Pri nahlasovaní poistnej udalosti poisťovni Generali na Slovensku bude potrebné predložiť určité dokumenty, aby bolo možné poistnú udalosť vybaviť. Medzi tieto dokumenty môže patriť poistná zmluva, doklad o kúpe, doklad o škode alebo poškodení a akékoľvek iné dokumenty, ktoré môžu byť potrebné na podporu žiadosti.

Nasleduje odoslanie žiadosti. Po zhromaždení všetkých potrebných dokumentov je možné žiadosť predložiť poisťovni Generali. Urobiť sa tak dá online prostredníctvom ich webovej stránky alebo sa dá nárok predložiť osobne na miestnej pobočke. Generali pobočky sú po celom Slovensku. Generali poisťovňa Bratislava má napríklad 8 pobočiek.

Potom už treba sledovať poistnú udalosť. Po predložení poistnej udalosti je možné sledovať jej priebeh zavolaním na číslo ich zákazníckeho servisu alebo prihlásením sa do zákazníckeho účtu online. Generali poskytne aktuálne informácie o stave žiadosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu byť relevantné.

Po schválení poistnej udalosti poisťovňa Generali vystaví platbu vo výške poistnej udalosti. V závislosti od poistnej zmluvy môže byť platba vyplatená priamo klientovi alebo strane, voči ktorej sa uplatňuje nárok.

V prípade rozhodnutia spraviť výpoveď PZP Generali alebo iného poistenia, je možné toto urobiť online alebo telefonicky. Aj žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy – vzor Generali (k dispozícii na internete) sa dá vybaviť online.