Konsolidácia pôžičiek – čo to je, ako funguje

Pokiaľ sa človek stráca v dlhoch a nevie, ktorý zaplatiť skôr, netreba zúfať. Tento článok vysvetlí, ako je možné existujúce pôžičky zlúčiť do jednej a splácať ich tak len pomocou jednej splátky mesačne.

Zjednodušenie splácania však nie je jediná výhoda. Konsolidáciou pôžičiek sa dá ušetriť aj na celkových zaplatených úrokoch. V nasledujúcej časti článok predstaví, aké bankové i nebankové produkty sú v súčasnosti na trhu.

Konsolidácia úverov – pôžička na vyplatenie dlhov

Najprv je však dobré upresniť si, čo v praxi znemená, keď človek požiada o konsolidáciu úverov. Ľudia niekedy splácajú aj niekoľko úverov naraz, často s nevýhodnými úrokmi. Okrem toho, že sú mesačné náklady na splátky v tomto prípade vysoké, je nutné realizovať niekoľko platieb mesačne. Tu sa ponúka príležitosť požiadať banku či nebankový subjekt o tzv. konsolidáciu úverov.

Ako už bolo načrtnuté v úvode, ide o zlúčenie viacerých pôžičiek do jednej s cieľom znížiť celkové náklady na splácanie pôžičiek. Tieto úvery väčšinou prichádzajú s oveľa výhodnejšími úrokmi. Človek tak jednoducho zlúči všetky mesačné splátky do jednej, výhodnejšej. Jednoducho povedané, ide o pôžičku na vyplatenie dlhov.

Konsolidovať je možné takmer všetky kombinácie úverov a hypoték od bankových, nebankových či leasingových subjektov. Môže ísť napríklad o:

 • povolené prečerpanie účtu
 • kreditnú kartu
 • spotrebný úver
 • lízing
 • úver na bývanie – hypotéku

Aj v tomto prípade však platí, že si treba vždy prepočítať či bude nová splátka skutočne výhodnejšia, a teda či je konsolidácia úverov naozaj výhodnejším riešením.

Refinancovanie úveru 

Pojmy konsolidácia úverov a refinancovanie úveru môžu znieť podobne, nejde však o ten istý produkt. Zatiaľ čo konsolidácia je zlúčenie viacerých úverov do jedného, refinancovanie je výmena jedného existujúceho úveru za nový, výhodnejší.

Pokiaľ človek v minulosti požiadal o úver, ktorý bol z hľadiska úrokov nevýhodný, môže využiť práve refinancovanie. Pomocou refinancovania sa jednoducho splatí existujúci nevýhodný úver tým novým výhodnejším, pričom refinančný úver bude klient splácať s výhodnejšími podmienkami.

Aj napriek rozdielnym definíciám banky už dnes používajú jednoducho názov refinancovanie úverov alebo pôžička na refinancovanie. Pomocou nich je možné refinancovať jednu či viac pôžičiek. Ide tak v podstate o konsolidáciu aj refinancovanie zlúčené do jedného produktu.

Banková konsolidácia úverov

Bankové produkty sú určené skôr pre bonitnejších klientov. V prípade záujmu o tento produkt žiadateľ musí preukázať svoj príjem. Nie je nutné zháňať ručiteľa a prostriedok zástavy. Spravidla je možné konsolidovať pôžičky do celkovej výšky až 40 000 €, predĺžiť dobu splácania a znížiť tak mesačnú splátku a vyznačujú sa nízkym úrokom.

VÚB

Refinancovať svoje pôžičky možno aj vo Všeobecnej úverovej banke s produktom pod názvom Pôžička na refinancovanie. Maximálna výška úveru je v tomto prípade 35 000 € s dobou splácania až 96 mesiacov.

O túto VÚB pôžičku môžu požiadať klienti vo vekovom rozpätí 18–73 rokov výhradne na pobočke. V závislosti od požadovaného produktu je potrebné mať se sebou nasledovné dokumenty:

 • Spotrebný úver: úverová zmluva
 • Kreditná alebo splátková karta: výpis z kartového účtu (môže byť aj z IB) alebo úverová zmluva
 • Prečerpanie na bežnom účte: zmluva o zriadení povoleného prečerpania alebo výpis z bežného účtu, kde je toto prečerpanie zriadené (môže byť aj z IB)
 • Úver z nebankovej spoločnosti alebo leasing: aktuálne potvrdenie o zostatku úveru

Banka zároveň sľubuje rýchle vybavenie, nižší úrok a tiež odmenu v podobe zľavy 2 % z úrokovej sadzby, ktorú klient získa ihneď pri čerpaní pôžičky.

ČSOB

Refinancovať svoje úvery je možné aj s ČSOB bankou. To sa vzťahuje na, bankové úvery a pôžičky, úvery nebankových a leasingových spoločností, povolené prečerpanie a kreditné karty.

V rámci úveru banka poskytuje finančné prostriedky od 600 do 25 000 €, pričom splatnosť úveru si klient určuje ľubovoľne od 1 do 8 rokov.

Na túto ČSOB pôžičku sa vzťahuje jednorazový poplatok 50 € za spracovanie úveru bez závislosti od výšky úveru. Úvery, ktoré boli poskytnuté v ČSOB a sú predmetom refinancovania, splatí banky automaticky. O splatenie a ukončenie úverov poskytnutých v inej banke alebo v inej finančnej inštitúcii si musí klient požiadať sám.

Slovenská sporiteľňa

Pôžičku na refinancovanie má vo svojej ponuke aj Slovenská sporiteľňa. Banky na tento účel poskytuje úver od 300 € do 40 000 € s úrokovou sadzbou od 5,99 %.

Banka tiež ponúka 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie úveru. O ten je možné požiadať online cez aplikáciu George, telefonicky alebo osobne na pobočke.

Po podpise žiadosti si klient určí, ktoré staré pôžičky chce refinancovať a prejde si možnosti financovania. Následne si vyberiete ponuku a nasleduje schválenie pôžičky, podpísanie zmluvy a poskytnutie peňazí na účet.

Poštová banka

Lepšia splátka s výhodným úrokom, tak sa nazýva produkt na refinancovanie či konsolidáciu existujúcich úverov od Poštovej banky. Je možné požičať si až do 40 000 €, vrátane splátkového predaja či kreditných kariet. Možno získať lepší úrok a ušetriť tak na mesačných splátkach. Doba splatnosti je od 12 do 96 mesiacov a pôžička je úplne bez poplatkov.

Celý proces je navyše možné zvládnuť aj elektronicky z pohodlia domova a úver je ponúknuté aj Poistenie pre každý prípad. To žiadateľa chráni napríklad pred situáciami ako strata zamestnania či dlhodobá pracovná neschopnosť.

Konsolidácia prostredníctvom nebankových spoločností

V prípade, že žiadateľ nemôže doložiť svoj príjem, nenájde na trhu u banky to, čo potrebuje. V tomto prípade je nutné siahnuť na nejaký z nebankových produktov. Neschopnosť doloženia príjmu je väčšinou nahradená nájdením ručiteľa alebo častejšie zástavou nehnuteľnosti, v prípade ktorej je možné získať aj výhodnejší úrok.

Pri zástave nehnuteľnosti sa dočkajú konsolidácie aj ľudia so zápisom v registri, prípadne bez príjmu. Pri refinancovaní spotrebných úverov je zároveň možné k novému úveru vziať aj ďalšiu sumu v rámci tejto pôžičky, ak klient potrebuje aktuálne financie a odľahčenie splátok nepomôže dostatočne.

Konsolidovať je možné takmer všetky kombinácie úverov a hypoték od bankových, nebankových či leasingových subjektov.
Konsolidovať je možné takmer všetky kombinácie úverov a hypoték od bankových, nebankových či leasingových subjektov.

Pôžička bez registra

Pokiaľ chce niekto požiadať o pôžičku bez registra, treba sa vo väčšine prípadoch obrátiť na nebankové spoločnosti. No a tu môže žiadateľ naraziť na problém, nakoľko dnes si už aj nebankovky svojich klientov preverujú o niečo prísnejšie. Čo sa týka nebankových spoločností na Slovensku, tak konkrétne refinančný úver poskytuje len málo z nich.

Možno spomenúť napríklad spoločnosť Silverside. Bolo ich možné nájsť tiež v ponukách spoločností ako Cetelem alebo Tesco finančné služby, avšak tie v roku 2023 svoje pôsobenie ukončili. Na vyplatenie existujúcich dlhov však možno využiť klasické spotrebné bezúčelové úvery, kde žiadateľ účel pôžičky uvádzať nemusí. Peniaze je teda možné použiť napríklad aj na vyplatenie starých dlhov.

Silverside

Existujúce finančné záväzky možno konsolidovať pomocou Pôžičky na refinancovanie od spoločnosti Silverside. Tá na tento účel ponúka úver od 500 do 10 000 € s dobou splatnosti od 12 do 96 mesiacov. Žiadateľ musí byť vo veku od 18 do 74 rokov a okrem dvoch dokladov totožnosti musí predložiť ešte:

 • výpis z účtu
 • potvrdenie o príjme vystavené zamestnávateľom
 • ďalšie doklady preukazujúce príjmy a výdavky
 • aktuálne vyčíslenie zostatkovej sumy úveru/pôžičky, ktorý má byť predmetom refinancovania

Úver je bez poplatku za poskytnutie a ďalších vstupných nákladov. K Pôžičke na refinancovanie je možnosť využiť poistenie schopnosti splácať.

Ahoj

Ďalšou možnosťou refinancovania prostredníctvom nebankovej spoločnosti je úver od Ahoj. Tu už ide o spomínaný bezúčelový úver, ktorý je možné použiť aj na vyplatenie existujúcich dlhov. Ten je dostupný vo výške od 400 do 20 000 € s dobou splatnosti od 1 do 8 rokov. Pre viac informácií je možné využiť úverovú kalkulačku na webovej stránke spoločnosti.

Ahoj tiež patrí medzi spoločnosti, ktoré si klientov preverujú. Na získanie pôžičky je potrebné:

 • byť vo veku min. 21 rokov
 • mať stabilný príjem zo zamestnania, podnikania alebo dôchodku
 • nebyť v skúšobnej, ani výpovednej lehote, ani pred ukončením doby určitej
 • ak žiadateľ podniká, tak min. aspoň 6 mesiacov a podané daňové priznanie je s kladným výsledkom

V čase podania žiadosti takisto klient nemôže mať prebiehajúci odklad splátok, platobné problémy v iných inštitúciách, ani prebiehajúcu práceneschopnosť.

Home Credit 

Bezúčelovú pôžičku s možnosťou vyplatenia starých dlhov možno nájsť aj v ponuke Home Credit. Ide o Flexibilnú pôžičku na kartu, s ktorou je možné požičať si od 400 do 10 000 € na čokoľvek. Doba splatnosti sa odvíja od mesačnej splátky, ktorú si klient môže nastaviť podľa seba. Každý mesiac je možné splácať inú sumu. 

Ide o revolvingový úver, takže splatené peniaze možno navyše znova využiť. Klient nemusí žiadať o nový úver ani nič oznamovať. Celý proces Home Credit pôžičky je možné zvládnuť elektronicky do pár minút. Pre získanie úveru žiadateľ musí byť plnoletá osoba so stálym zdrojom príjmu.

Poskytovateľ od (€)do (€)Splatnosť odSplatnosť do
VÚB35 00096 mesiacov
ČSOB60025 00012 mesiacov96 mesiacov
Slovenská sporiteľňa30040 000
Poštová banka 40 00012 mesiacov96 mesiacov
Silverside500 10 00012 mesiacov96 mesiacov
Ahoj40020 00012 mesiacov96 mesiacov
Home Credit40 10 000
Prehľad a porovnanie ponuky refinančných úverov od bankových a nebankových subjektov.

Na čo ešte nezabudnúť pri refinancovaní spotrebného úveru

Pokiaľ sa podarilo nájsť bankový alebo nebankový produkt, s ktorým je človek spokojný, netreba tiež zabudnúť pozorne si prečítať novú úverovú zmluvu pred tým, ako sa podpíše. Znenie zmluvy či obchodné podmienky je možné dohľadať na webových stránkach daných inštitúcií, pokiaľ nie sú poskytnuté hneď písomne.

Opäť platí, že ak v prípade rizikových klientov, ani pôžička na vyplatenie dlhov nebude mať nízky úrok. Taktiež si neschopnosti splácať budú sankcie rovnaké ako pri iných pôžičkách a možno sa tak aj s jednou pôžičkou dostať do exekúcie.