Pôžičky pre dôchodcov – dostupné do 75 a 80 rokov

Pôžičky pre dôchodcov sú úvery dostupné seniorom na starobnom dôchodku, ale aj predčasnom starobnom dôchodku, invalidnom dôchodku alebo pre poberateľov pozostalostného dôchodku. Ktoré bankové aj nebankové spoločnosti ponúkajú pôžičky dostupné pre dôchodcov?

Banky aj nebankové subjekty majú najčastejšie v ponuke pôžičky pre dôchodcov do 75 rokov. Ide však o veľmi rôznorodé produkty, a tak je dôležité, aby žiadateľ detailne porovnal a preskúmal podmienky. Každý úver je iný a má iné finančné a nefinančné limity.

V banke sa napríklad len výnimočne poskytuje pôžička pre dôchodcov nad 65 rokov. Naopak, nebankové spoločnosti napríklad častejšie poskytujú tieto pôžičky aj pre ľudí s vekom nad 65 rokov a obvykle do 70 rokov. Existujú však aj výnimky, keď klient získa pôžičku pre dôchodcov nad 70 rokov.

Vo všeobecnosti je ako pôžička dostupná pre starších najmä spotrebný alebo spotrebiteľský úver. Napríklad hypotekárny úver pre dôchodcov už môže byť problém kvôli veku, banky to však môžu individuálne posúdiť a v prípade dostatočnej bonity schváliť.

Pôžička pre invalidných dôchodcov

V rámci portfólia úverov dostupných pre seniorov existujú aj pôžičky pre invalidných dôchodcov, pričom nejde ani tak o špeciálny úverový produkt ako o taký typ pôžičiek, ktoré si môžu vybaviť aj ľudia na invalidnom dôchodku.

V tomto prípade je hranica veku žiadateľa pod 65 rokov, čo je obvyklá horná hranica pre väčšinu bánk aj nebankoviek na poskytovanie klasických úverov. Záleží teda už len od bonity a výšky príjmu daného dôchodcu. V tom však býva najčastejší problém.

Pre menej bonitných žiadateľov sú najdostupnejšie online pôžičky pre invalidných dôchodcov, ktoré sú ale zväčša krátkodobé a na menšie sumy.

Podobne sa dajú vybaviť aj SMS úvery pre dôchodcov. Ak má ale klient dostatočný príjem alebo má bonitného ručiteľa s takýmto príjmom, môže získať aj spotrebné alebo spotrebiteľské úvery z bánk a nebankoviek.

Na menšie sumy poslúži niekedy aj povolené prečerpanie, čiže kontokorentný úver v tej banke, kde má účet a chodia mu tam príjmy.

Dôchodcovia môžu získať pôžičku od banky, no jednoduchšie je to v nebankových subjektoch.
Dôchodcovia môžu získať pôžičku od banky, no jednoduchšie je to v nebankových subjektoch.

Bankové úvery pre dôchodcov

Bankové pôžičky pre seniorov na dôchodku ponúkajú u nás viaceré banky. Najčastejšie je to formou povoleného prečerpania na bežnom účte pre dôchodcov, ktorý ponúka takmer každá slovenská banka.

Pôžička tohto typu je na menšie sumy, obvykle niekoľko stoviek eur. Kto potrebuje viac finančných prostriedkov, musí to skúsiť cez spotrebné úvery.

Tu je však obvykle banka už prísnejšia na bonitu a príjem žiadateľa, takže niekedy musí mať dôchodca spoludlžníka alebo ručiteľa.

Prima Banka

Jednoduchú pôžičku pre dôchodcov poskytuje aj Prima Banka. Klient ju môže využiť na čokoľvek, bez udania dôvodu a bez potreby ručiteľa.

V ponuke je výška sumy od 1 000 do 15 000 € dobou splácania od 2 do 8 rokov. Za službu si banka účtuje poplatok, no po splnení marketingových podmienok ho klientovi vráti v plnej sume po 18 mesiacoch riadneho splácania. Výška tohto poplatku sa odráža od výšky pôžičky a jej doby splácania, ktoré si klient zvolí sám.

Dôchodca sa preukáže poberaním dôchodku. Žiadosť sa posudzuje individuálne, a tak v prípade nezrovnalostí bude banka svojho klienta kontaktovať. Pre viac informácií je vhodné kontaktovať operátora na infolinke.

Slovenská sporiteľňa – SLSP

Pre dôchodcov má SLSP taktiež viaceré úvery a pôžičky. Spotrebný úver na čokoľvek sa dá získať aj pre ľudí s dôchodkom do 65 rokov. Požičajú si jednoducho bez poplatkov na čokoľvek od 300 do 40 000 € s dobou splatnosti na 1 až 8 rokov.

Po celú dobu splatnosti má pôžička garantovaný úrok. Na menšiu sumu si môže senior v banke vybaviť aj povolené prečerpanie k účtu, čiže kontokorentný úver, a to od 300 do 5 000 € v závislosti od jeho bonity a výšky dôchodku. Obvykle to býva do dvoj až trojnásobku mesačného príjmu.

Tatra Banka

Úvery a pôžičky pre dôchodcov má aj Tatra Banka. Kontokorentný úver je tu vo forme tzv. Voliteľného prečerpania, ktoré sa dá získať k bežnému účtu do výšky 3 500 €.

Väčšia pôžička od Tatra Banky je dostupná ako bezúčelový spotrebný úver. Klient ho získa aj bez dokladovania príjmu, ak má v banke účet nad 6 mesiacov.

Požičať sa dá touto formou od 500 až do 28 000 € a na 12 až 120 mesiacov. Zákazník v prípade dostatočnej bonity nemusí mať ručiteľa ani spoludlžníka alebo iný druh zabezpečenia, ale samozrejme, treba preukázať výšku dôchodku.

Tatra Banka ponúka aj úver na rekonštrukciu, tvz. úver pre modrú planétu. Cez tento projekt je možné požiadať o štátny príspevok na obnovu rodinného domu. K bezúčelovému úveru tak klient dostane navyše príspevok.

Pri tomto produkte sa dbá najmä na ekologické vylepšenie bývania. Patrí tu napríklad zateplenie domu a výmena okien, odstránenie azbestu, akumulačná nádrž na dažďovú vodu či zelená strecha.

Poštová banka

Úver pre dôchodcov Poštovej banky je dostupný v dvoch formách. Buď ako klasická spotrebná pôžička pre dôchodcov, alebo ako povolené prečerpanie k účtu pre dôchodcov.

Pôžičky sa dajú získať len na základe dôchodkového výmeru alebo iného dokladovania príjmu, čiže toto nie je pôžička pre nezamestnaných ľudí pred dôchodkom. Banka akceptuje nie len starobný dôchodok, ale aj invalidný, výsluhový a vdovský.

Kontokorent sa poskytuje od 100 do 2 000 €, spotrebný úver od 300 do 40 000 € a na dobu splácania flexibilne od 1 až 5 rokov.

V ponuke je aj bezúrokový úver, ktorý slúži na nižšie sumy. Ide o rýchlu a jednoduchú pôžičku pre dôchodcov do 69 rokov, ktorý dokladujú svoj príjem. V ponuke je výška sumy 600 €, 800 € a 1 000 €, pričom doba splatnosti je 20 mesiacov.

Pri vybavovaní nie je nutné navštevovať pobočku. Klient svoju žiadosť vybaví aj telefonicky cez infolinku.

VÚB

Pôžička pre dôchodcov vo VÚB sa dá získať spomedzi klasických úverov ponúkaných bankou pre ľudí do veku 73 rokov. Požičať sa takto dá napríklad pôžička na čokoľvek alebo na refinancovanie od 500 do 35 000 € s dobou splatnosti 13 až 96 mesiacov.

Klient tak nemusí pracovať s ďalšími dokladmi, postačí mu občiansky preukaz. Doklad o prijme si banka overí cez Sociálnu poisťovňu. Zároveň si preverí klientovu účasť na iných pôžičkách, čo ovplyvní následné posúdenie žiadosti.

Aj VÚB poskytuje účelový úver na ekologické zveľadenie staršieho bývania. Prostredníctvom Zelenej pôžičky môže človek investovať do rekonštrukcie alebo prefinancovať už zrealizované nákupy tohto druhu.

Poskytovateľ – bankový subjektSuma odSuma doSplatnosť odSplatnosť do
Prima banka1 000 €15 000 €2 roky8 rokov
SLSP300 €40 000 €1 rok8 rokov
Tatra banka500 €28 000 €12 mesiacov120 mesiacov
Poštová banka300 €40 000 €1 rok5 rokov
VÚB500 €35 000 €13 mesiacov96 mesiacov
Prehľad pôžičiek v bankových subjektoch.

Nebankové pôžičky pre dôchodcov

Úver pre dôchodcov sa dá získať aj z nebankových spoločností. Najdostupnejšia je online a SMS pôžička, ktorá je vhodná pre nezamestnaných alebo aj pre dôchodcov. Tieto úvery sú krátkodobé a na menšie sumy niekoľko desiatok eur.

Kto si chce požičať viac, musí skúsiť už len väčšie spotrebiteľské úvery, kde sa však vyžaduje dokladovanie príjmu a výšky dôchodku. Menej bonitní dôchodcovia tak majú problém, napríklad tí, čo boli predtým bez práce. Výpočet dôchodku pre nezamestnaných je totiž pomerne nízky.

NUXO

Rýchla pôžička od Nuxo patrí medzi webové portály, na ktorých je možné získať pôžičku expresne, bez dokladovania príjmu. Ide predovšetkým o nižšie sumy, ktoré sa splácajú jednoduchšie.

Je to dostupná pôžička pre dôchodcov. Podmienkou Nuxo pôžičky je mať minimálne 18 rokov, pričom vek nie je zastropovaný. Poskytnutie finančnej čiastky je pre každého, kto nie je obmedzený na spôsobilosti na právne úkony.

Po vyplnení online žiadosti sa spoločnosť spojí s klientom telefonicky. Po dohodnutí podmienok putujú peniaze na účet. Keďže ide o malú pôžičku, jednotlivec získa od 50 do 500 € s dobou splácania od 15 do 30 dní.

Žltý melón

Aj v tomto prípade ide o sprostredkovanie pôžičky online. Je rýchla a jednoduchá, bez väčších zábran k jej získaniu. Nepovažuje sa ani za nebankovú spoločnosť. V jednoduchosti, ide o požičiavanie ľudí ľuďom.

Môže sa zaradiť medzi pôžičky pre dôchodcov. Spoločnosť neurčuje maximálnu hranicu veku, stačí mať spôsobilosť na právne úkony. Nevýhodou môže byť poplatok za poskytnutie pôžičky. Jeho výška totiž závisí od rizikovej skupiny, v ktorej sa klient nachádza. To sa môže vzťahovať práve na vyšší vek.

Osoba zároveň musí dokladovať stály príjem. Výška pôžičky sa pohybuje od 500 do 15 000 € a doba splatnosti je od 3 do 96 mesiacov.

Ahoj pôžička

Táto spoločnosť ponúka jednoduchú online pôžičku, ktorá je na základe podmienok vhodná aj pre dôchodcov. Ahoj pôžičky sú produktom 365 banky, cez ktorý môžu ľudia nakupovať na splátky či vyžiadať si pôžičku podľa vlastných potrieb.

Klient sa má jednoducho preukázať stálym príjmom z dôchodku a aj v tomto prípade musí byť právne spôsobilý. K vybaveniu postačí občiansky preukaz a výpis z účtu, resp. iný doklad o výške príjmu za posledné tri mesiace.

Vyšší vek môže a nemusí byť problémom pri online žiadosti. Požiadať však môže dôchodca aj cez telefonický kontakt, takže sa jedná o pôžičku cez telefón – svoju žiadosť vyplní prostredníctvom telefonátu, počas ktorého poradca okamžite určí schválenie pôžičky.

Ahoj ponúka pôžičky od 400 do 10 000 € s dobou splatnosti 1 až 8 rokov.

Tesco pôžička

Dostupná pôžička pre dôchodcov je aj tzv. Hotovostná pôžička od Tesco Finančné služby. Ide už o väčší spotrebiteľský úver poskytovaný od 800 do 16 000 € podľa bonity klienta, pričom splatnosť je dlhodobejšia, a to od 1 do 7 rokov.

Pôžičku môže zákazník použiť na čokoľvek, pretože je bezúčelová, a neplatí ani poplatky za jej vybavenie alebo predčasné splatenie. Vyplatenie môže byť na účet alebo poštovou poukážkou a na získanie treba dokladovať výšku dôchodku cez výmer alebo výpis z účtu.

Aj Pôžička na kartu môže byť vhodnou Tesco pôžičkou pre dôchodcov. Požičať si môže klient od 400 do 10 000 €, ktoré dostane na Tesco kartu. Každým splatením si obnovuje disponibilný zostatok.

Po novom však už Tesco pôžička pre dôchodcov zrejme riešením nebude. Spoločnosť Tesco totiž na svojej internetovej stránke informuje, že od 1. apríla 2023 ukončujú projekt Tesco Finančné služby. Všetky produkty, vrátane Tesco kreditnej karty, aj komunikácia so zákazníkmi prešla pod spoločnosť Home Credit. Od firmy Tesco pôžičku pre dôchodcov tak už získať nie je možné.

Cetelem

V prípade pôžičky od Cetelem je už dôležitý maximálny vek klienta. Spoločnosť poskytuje pôžičku bez registra do 75 rokov. Žiadosť je dostupná online, no klienti s vekom vyšším ako 65 rokov sa musia spojiť telefonicky.

K žiadosti postačí občiansky preukaz a dôchodca sa preukáže potvrdením o poberaní dôchodku. Nezáleží na tom, či je starobný, invalidný alebo výsluhový.

Táto nebanková spoločnosť má v ponuke veľký výber rôznych úverov. Napríklad bezúčelovo sa dá požičať od 500 do 25 000 €, prípadne účelovo na kúpu auta, konsolidáciu a refinancovanie pôžičky alebo na rekonštrukciu domácnosti až do 34 000 €.

Cetelem si za poskytnutie neúčtuje žiadne poplatky a úroková sadzba je fixná počas celej doby splácania. Splatnosť týchto pôžičiek závisí od typu a požičanej sumy, obvykle je to od 6 do 120 mesiacov.

Aj tu však treba zmieniť, že od 3.4.2023 spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ktorá stála za Cetelem pôžičkami prestáva na Slovensku poskytovať nové osobné pôžičky a nové kreditné karty. Po novom budú teda okrem Tesco pôžičky pre dôchodcov nedostupné aj finančné produkty od Cetelem.

Poskytovateľ – nebankový subjektSuma odSuma doSplatnosť odSplatnosť do
NUXO50 €500 €15 dní30 dní
Žltý melón500 €15 000 €3 mesiace96 mesiacov
Ahoj400 €10 000 €1 rok 8 rokov
Tesco Pôžička800 €16 000 €1 rok7 rokov
Cetelem500 €34 000 €6 mesiacov120 mesiacov
Prehľad pôžičiek v nebankových subjektoch.

Výhody pôžičiek pre dôchodcov

  • Ponuka rôznych úverov je naozaj pomerne široká a získať sa dajú tak rýchle pôžičky pre dôchodcov, ako aj väčšie dlhodobejšie úvery spotrebného typu.
  • V prípade bankových úverov je najväčším benefitom pomerne nízke úročenie, a to najmä pri spotrebných úveroch, kde je možné splácanie aj na niekoľko rokov.
  • Komu nepožičia banka, ešte stále má možnosť obrátiť sa aj na nebankové spoločnosti, kde je možné získať aj pôžičky bez dokladovania príjmu alebo bez registra.

Nevýhody pôžičiek pre dôchodcov

  • Vzhľadom na to, že veľakrát je internet pre dôchodcov menej dostupný, môže byť problém pri úveroch, ktoré sa vybavujú online, a to sú práve rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu.
  • V banke je potrebné splniť vekové podmienky, alebo tiež aj podmienky ohľadom bonity a výšky dôchodku či iných príjmov, čo môže byť pre viac dôchodcov problém.
  • Ak si senior požičiava z nebankovky, má úvery dostupnejšie, závisí to však od výšky dôchodku. Napríklad výpočet dôchodku nezamestnaného prisúdi budúcemu dôchodcovi veľmi nízku penziu.
  • Ponuka pôžičiek pre dôchodcov sa vo veľkej miere vzťahuje práve na nebankové spoločnosti. Tie však majú mimo menej výhodných podmienokešte jednu nevýhodu. Jednoducho povedané, často zanikajú a naopak, vznikajú nové. Príkladom môže byť spoločnosť Cetelem alebo Tesco pôžička pre dôchodcov. Ponuka je teda nestála a stále sa mení.

Pôžičky pre dôchodcov do 80 rokov tak môžu byť nedostupné, najmä v bankových subjektoch. Dopomôcť môže individuálne posúdenie. Ak si klient priplatí poistenie pôžičky, šanca na schválenie sa zvyšuje.

Poistenie sa vzťahuje na rôzne nečakané situácie, napríklad aj úmrtie. V tom prípade zvyšok úveru preplatí poisťovňa, vďaka čomu sa v ťažkých chvíľach zbavujú bremena pozostalí.