NN Životná poisťovňa – recenzie, ponuka poistenia

nn-poistovna

NN Životná poisťovňa je popredným poskytovateľom životného poistenia na Slovensku. Bola založená v roku 1996 a odvtedy sa rozrástla na najväčšieho poskytovateľa životného poistenia v krajine. Aké typy poistenia ponúka NN Životná poisťovňa?

Táto poisťovňa ponúka širokú škálu produktov a služieb životného poistenia, od individuálneho životného poistenia, skupinového životného poistenia, dôchodkových a investičných produktov až po zdravotné, úrazové a invalidné poistenie.

NN je jednou zo štyroch posťovní, ktorá spravuje peniaze v treťom pilieri dôchodkového zabezpečenia. Okrem nej sú tam Stabilita DDS, UNIQUA DDS a Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky.

História vzniku poisťovne NN Životná poisťovňa

Nadnárodná finančná spoločnosť ING (International Netherlanden Group) má viac ako 160-ročnú skúsenosť v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, investícií a dôchodkov. Pôsobí vo vyše 50 krajinách sveta a za svoju činnosť získala už množstvo zahraničných aj domácich ocenení. Svoje produkty ponúka NN poisťovňa tak jednotlivcom, ako aj podnikateľským osobám a štátnym organizáciám.

ING sa v roku 1991 stala prvou zahraničnou finančnou spoločnosťou, ktorá začala pôsobiť na Slovensku. Spoločnosť poskytovala služby v oblasti korporátneho a retailového bankovníctva, životného a dôchodkového poistenia a sporenia, ako aj v oblasti investovania a správy aktív.

V roku 1996 vstúpila spoločnosť ING na trh životného poistenia založením životnej poisťovne Nationale – Nederlanden (NN), ktorá od roku 2003 pôsobila pod názvom ING Životná poisťovňa. Od roku 2015 sa poisťovňa vracia opäť k pôvodnému názvu a vystupuje ako NN Životná poisťovňa.

Spoločnosť NN je stále najlepšou vo svojom odbore dôchodkového sporenia na Slovensku. V roku 2007 to dokázala tým, že získala viacnásobné ocenenie v súťaži Zlatá minca, ešte pod názvom spoločnosti ING. Jej výrobky a služby sú vynikajúcej kvality, spoľahlivé, efektívne a pôvodné.

NN Životná poisťovňa – ponuka poistenia

Inovatívna politika a stratégia NN Životnej poisťovne jej umožňuje poskytovať cenovo dostupné a na mieru šité riešenia aj pre najnáročnejších klientov. Podobne ako poisťovňa UNIQA aj NN poisťovna vyvinula škálu produktov a služieb, ktoré vyhovujú rôznym potrebám a finančným podmienkam.

Produkty a služby spoločnosti sú prispôsobené najmä potrebám mladých ľudí a ľudí v strednom veku na Slovensku. Poskytuje komplexné a na mieru šité riešenia pre akcionárov, podnikateľov a zamestnancov na Slovensku. Ponúka tiež širokú škálu poistných zmlúv pre poistenie osôb na Slovensku. Patria medzi ne životné, zdravotné, invalidné, úrazové, dôchodkové a investičné produkty.

1. Rizikové životné poistenie

NN Životná poisťovňa ponúka produkt s názvom Rizikové životné poistenie. Poistnú ochranu si možno nastaviť až do veku 80 rokov. Poistené osoby môžu byť dospelí aj deti, ktorí nemusia byť v príbuzenskom vzťahu.

Čo človek získa s Rizikovým životným poistením?

 • flexibilné poistenie, ktoré si možno upravovať podľa svojich potrieb
 • istotu počas celého života
 • zabezpečenie úverov či hypotéky
 • online prístup k poisteniu v službe WebKlient
 • vernostné bonusy počas celého roka
 • v prípade úmrtia následkom dopravnej nehody spoločnosť jednorazovo vyplatí 40 000 €
 • unikátne doplnkové poistenia na slovenskom trhu

Spoločnosť NN poisťovňa poskytuje rozsiahlu škálu doplnkových poistení pre všetkých poistených, ktoré sa zaoberajú zdravotnými rizikami, chorobami a úrazmi, ktoré najčastejšie postihujú prevažnú väčšinu obyvateľov Slovenska.

2. Investičné životné poistenie

S poistením NN Plan si možno vytvoriť finančnú rezervu, ktorú môže človek použiť na čokoľvek, napríklad v čase núdze či na financovanie štúdia detí. Peniaze si možno vybrať kedykoľvek po dosiahnutí minimálnej sumy 50 € na osobnom konte.

Čo ponúka NN poisťovňa vo svojom produkte s názvom Investičné životné poistenie?

 • vytvorenie finančnej rezervy, ktorá sa bude zhodnocovať a bude kedykoľvek k dispozícii
 • výber zo širokej ponuky doplnkových poistení, s ktorými človek získa komplexnú poistnú ochranu svojho zdravia
 • online prístup k poisteniu v službe WebKlient
 • vernostné bonusy počas celého roka
 • v prípade úmrtia následkom dopravnej nehody NN poisťovňa vyplatí jednorazovo 40 000 €

Pomer rizikovej a investičnej časti poistného si klient určuje sám podľa možností a potrieb.

3. Doplnkové poistenie hospitalizácie

Doplnkové poistenie hospitalizácie poskytuje finančné prostriedky v prípade, že sa človek ocitne v situácii, kedy potrebuje krátkodobú alebo dlhodobú hospitalizáciu kvôli chorobe alebo úrazu, bez ohľadu na to, kde na svete sa nachádza.

Počas hospitalizácie NN poisťovňa poskytne poistnému plnenie vo forme denného odškodného, ktoré umožní využiť nadštandardnú starostlivosť alebo pomoc v domácnosti pre poistenú osobu.

Poistné plnenie je poskytnuté v prípade, že hospitalizácia trvá aspoň 24 hodín. Maximálne možné poistné plnenie je vyplatené po dobu 365 dní. Ak trvá hospitalizácia aspoň 10 dní, poisťovateľ vyplatí dvojnásobok dennej dávky.

4. Doplnkové poistenie z dôvodu choroby a/alebo úrazu

Doplnkové poistenie operácie z dôvodu choroby a/alebo úrazu poskytuje finančné prostriedky v prípade ochorenia, ktoré si na svoju liečbu vyžaduje operatívny zákrok. Kryje široký rozsah operácií vrátane anestézií a využitia rajského plynu. Patria tu bežné operácie, ako napríklad odstránenie kŕčových žíl, mandlí, slepého čreva, žlčníka a podobne.

Aj pri takýchto bežných zákrokoch je potrebná primeraná rekonvalescencia. NN poskytuje plnenie aj v prípade absolvovania transplantácie.

Poistné plnenie sa vypláca vo výške príslušného percenta z poistnej sumy podľa konkrétneho operačného zákroku. V priebehu dvoch po sebe idúcich rokov je možné vyplatiť v súčte 200 % dohodnutej poistnej sumy.

5. Doplnkové poistenie práceneschopnosti

Doplnkovým poistením práceneschopnosti si možno zabezpečiť výplatu dennej dávky v prípade, že niekoho choroba alebo úraz prinútia byť práceneschopným a nie je tak schopný z lekárskeho hľadiska vykonávať svoju bežnú pracovnú činnosť. Poistné plnenie je možné použiť na pokrytie liečebných, ale aj bežných výdavkov, akými sú nájom, splátky hypotéky, účty či leasing.

Poistné plnenie sa vypláca vo výške dennej dávky od 1. dňa práceneschopnosti v prípade, že ju klient včas nahlási. Maximálny limit poistného plnenia na jednu poistnú udalosť predstavuje až 600 dní, pričom práceneschopnosť musí trvať minimálne 28 dní.

Na čo slúži portál Webklient (Moja NN)

Na portáli Webklient (Moja NN) pre klientov NN poisťovne môže mať klient prehľad o všetkých svojich zmluvách a ďalších dokladoch spojených so životným poistením a dôchodkom.

V čom môže pomôcť portál Wbklient resp. Moja NN klienton NN Životnej poisťovne?

 • na jednom mieste klient vidí všetky svoje zmluvy s NN
 • možnosť skontrolovať správnosť údajov v NN poisťovni – ak niektorý údaj nie je správny, možno ho zmeniť
 • možnosť doplniť, zmeniť alebo zrušiť oprávnené osoby uvedené na zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a účastníckej zmluve
 • stav investícií v rámci životného poistenia a stav sporenia v II. a III. pilieri
 • klient zistí, aký môže očakávať dôchodok
 • klient môže požiadať o zmenu dôchodkových fondov
 • možnosť jednoducho zaplatiť napríklad bežné poistné alebo príspevok na dôchodkové sporenie

Portál WebKlient je prístupný zadarmo pre všetkých klientov NN Životnej poisťvne.

Klientsky portál poisťovne NN – prihlásenie

Ako sa prihlásiť na klientský portál NN poisťovne?

 1. kliknúť na webklient.nn.sk/reg
 2. vyplniť registračný kód a rodné číslo
 3. vyplniť emailovú adresu – obratom vám bude zaslaný email s registračným linkom
 4. kliknúť na registračný link a zvoliť si vlastné heslo – toto heslo bude klient používať pri každom prihlásení na klientský portál NN poisťovne

Svoj registračný kód najjednoduchšie klient získa, ak klikne na „Nepoznám svoj registračný kód“ priamo na portáli WebKlient.

NN Životná poisťovňa – kontakt

Ak niekto hľadá kontakt na NN Životnú poisťovňu, nižšie nájde sídlo, telefonický a emailový kontakt na túto spoločnosť.

 • úplný názov spoločnosti: NN Životná poisťovňa, a.s.
 • sídlo spoločnosti: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
 • infolinka NN Životná poisťovňa: 0850 111 464
 • webová stránka: www.nn.sk
 • e-mail: klient@nn.sk

Tieto kontakty na NN Životnú poisťovňu umožnia rýchlu komunikáciu so spoločnosťou ohľadom dostupných pôžičiek či iných záležitostí týkajácich sa tejto poisťovne.

NN poisťovňa – recenzie

Vďaka širokej ponuke služieb patrí NN Životná poisťovňa medzi najobľúbenejších poskytovateľov životného poistenia v SR. Pri svojej činnosti sa snaží poskytovať najvyššiu kvalitu služieb a maximálnu bezpečnosť, čo ma za následok kladné recenzie klientov NN poisťovne.

Jej finančná sila a stabilita sú tiež dôležitými faktormi, vďaka ktorým je spoločnosť schopná poskytovať kvalitné poistné riešenia pre svojich klientov. Aj tento faktor prispieva k pozitívnym recenziám ľudí na NN Životnú poisťovňu.

Tím služieb zákazníkom spoločnosti patrí k najlepším v tomto odvetví. Majú znalosti a skúsenosti s riešením všetkých druhov otázok alebo požiadaviek zákazníkov. Sú vždy pripravení pomôcť a odpovedať na všetky otázky, ktoré môžu mať klienti.

Celkovo je NN Životná poisťovňa spoľahlivou a dôveryhodnou poisťovňou poskytujúcou životné poistenie na Slovensku. Vďaka svojej širokej ponuke produktov a služieb je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú spoľahlivé životné poistenie.