Obchodný podiel – všeobecne

Odpovede na otázky

  • čo je obchodný podiel,
  • ako sa prevádza,
  • kto môže byť nadobúdateľom,
  • náležitosti zmluvy a jej právne účinky

nájdete v článku Prevod obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným

Autor sa v článku zaoberá problematikou prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným. Rozoberá subjekty, na ktoré je možné obchodný podiel previesť, pričom sa venuje aj podmienkam, ktoré právna úprava na takýto prevod vyžaduje.

V článku sa autor ďalej venuje aj vymedzeniu právneho titulu prevodu obchodného podielu, ktorým je zmluva o prevode obchodného podielu.

V poslednej časti článku autor vymedzuje účinky tejto zmluvy v troch rovinách – medzi zmluvnými stranami, voči spoločnosti a voči tretím osobám.