Osvedčenie o evidencii

Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II sú doklady oprávňujúce prevádzkovať vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách. Preukazuje sa nimi prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel.

V praxi sa môžete stretnúť aj s termínom veľký technický preukaz („papierový“ formát) a malý technický preukaz (plastová „kartička“).

Idete na prepis auta, prihlásiť vozidlo na dopravný inšpektorát? Nezabudnite si najskôr uzavrieť najlacnejšie PZP (okamžitá platnosť, doklady ihneď k dispozícii).