PR stratégia

Mnoho obchodných spoločností si najmä v posledných rokoch uvedomilo, že v spolupráci s dobrou PR agentúrou sa im môžu zlepšiť vzťahy s verejnosťou, čoho dôsledkom je oveľa vyšší odbyt tovaru a následne vysoký zisk.

Základy PR stratégie

K tomu nepochybne slúži kvalitná PR stratégia, ktorú vypracuje len dobrý tím zložený z profesionálov v danej oblasti. V zásade ide o vytváranie dobrého mena, reklamu v televízii, rádiu, jej umiestnenie na billboardoch alebo prezentovanie výrobku na internete, najmä prostredníctvom sociálnych sietí.