Prečo sú v súčasnosti teambuildingové aktivity také rozšírené?

Teambuilding by sme si mohli preložiť ako budovanie tímu a o to vlastne pri ňom aj ide. Jeho cieľom je predovšetkým zmena pracujúcich ľudí na tím, ktorý bude medzi sebou spolupracovať.

A prečo?

Pretože dobre pracujúci tím je efektívny tím, ktorý sa zamestnávateľovi skutočne vyplatí. Platí, že práce, ktorá bola vykonaná tímom spoločne, by malo byť viac, ako práce, ktorú by vykonal každý člen samostatne.

Každý človek je iný a preto je niekedy zložité zosúladiť jednotlivých členov tímu, ale dá sa to. Vďaka tomu, že ľudia sú rozdielni, tak sa môžu navzájom dopĺňať a lepšie tak plniť jednotlivé úlohy.

Vďaka teambuildingu sa ozdraví a zocelí celí pracovný tím a jednotlivci získavajú u svojich kolegov dôveru. Zamestnanci si začnú viac vážiť firmu a tiež im začína záležať na jej úspechu.

Medzi kolegami sa utužujú vzťahy a vďaka ich spolupráci sa zvyšuje schopnosť vyriešiť všetky problémy.

Čo býva súčasťou teambuildingu?

Pri teambuildingových stretnutiach sa využívajú rôzne druhy aktivít, ktoré utužujú tím. Každý by si mal uvedomiť, že pri týchto stretnutiach nie je až tak dôležité dosiahnutie stanoveného cieľa, ako skôr spoločné riešenie problémov, alebo vytváranie kompromisov.

Počas celého stretnutia dochádza k rôznym momentom, kedy sa prehĺbia schopnosti členov tímu, zvyšuje sa ich sebadôvera a empatia. Teambuildingové aktivity sú pre zamestnancov veľmi prospešné.